RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

ResearcherID: D-6643-2015

ORCID: 0000-0002-6658-8586

Google Scholar

  Specializace
 • Citizen science a participativní výzkum
 • Transfer inovací, projektově orientovaný prostorový a regionální management, regionální rozvoj a regionální politika
 • Open source GIS a kartografická vizualizace, kontextově dostupné služby a rozšířená realita v kyberprostoru

Vzdělání

  2016 Ph.D. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2014 MSc v oboru Management Studies in Economy and Management, The Nottingham Trent University

  2011 RNDr. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2009 Mgr. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2018 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (odborný asistent)

  od 2015 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  od 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti (odborný asistent)

Vybrané projekty

  2022—2026 European Citizen Science (Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, 101058509)

  2020—2023 Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy (TAČR Eta, TL03000007), koordinátor týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL03000007

  2018—2021 Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města (TAČR Éta, TL01000013), koordinátor týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL01000013

  2016—2017 Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services (TAČR Omega, TD03000079), hlavní řešitel a koordinátor, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TD03000079

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Adam, M., Tomášek, .P, Lehejček, J., Trojan, J., Jůnek, T. (2021): The Role of Citizen Science and Deep Learning in Camera Trapping. Sustainability, 13(18): 10287. Doi: 10.3390/su131810287 (IF 2021 = 3.889)
 • Osman, R., Ira, V., Trojan, J. (2020): A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. Moravian Geographical Reports, 28(4): 269–282. Doi: 10.2478/mgr-2020-0020 (IF 2019 = 2.479)
 • Trojan, J., Schade, S., Lemmens, R., Frantál, B. (2019): Citizen science as a new approach in Geography and beyond: Review and reflections. Moravian Geographical Reports, 27(4): 254–264. Doi: 10.2478/mgr-2019-0020 (IF 2019 = 2.479)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., Pasqualetti, M. J. (2017): Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian–Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei – Scienze Fisiche E Naturali, 28(3): 535–548. Doi: 10.1007/s12210–017–0628–9 (IF 2017 = 0.986)

Členství ve vědeckých organizacích

 • Člen České geografické společnosti, České asociace pro geoinformace, České kartografické společnosti
 • Recenzní aktivity pro časopisy WOS (např. Sustainability, International Journal of Geo-Information, Scientometrics, atp.), pro grantová schémata národních i zahraničních agentur, hodnotitel Národního akreditačního úřadu (oblast Informatika a Vědy o Zemi)