Knihovna v létě Knihovna v zimě

Knihovna

    Knihovna - uvnitř

    Profil knihovního fondu se vyvíjí již od roku 1953 a je zaměřen na socioekonomickou geografii, fyzickou geografii, kartografii, sociologii a regionální geografii. V současnosti zahrnuje více než 30 000 svazků monografií, encyklopedií, slovníků, sborníků a ročenek a přes 100 titulů našich i zahraničních periodik, odborných i populárně-vědeckých časopisů. Významná část publikací je přitom získávána výměnou od zahraničních partnerů. Součástí knihovny je i rozsáhlý archiv mapovách sbírek a historických atlasů. V současnosti je knihovna přístupná pouze zaměstnancům ústavu, v plánu je rozšíření prezenčních výpůjček i pro odbornou veřejnost.

    Kontaktní osoba: Hana Doležalová - knihovna.brno@ugn.cas.cz