RNDr. Robert Osman, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

ResearcherID: H-2952-2014

ORCID: 0000-0002-1066-7664

Google Scholar

  Specializace
 • Geografie znevýhodnění
 • Geografie času
 • Regenerace brownfields

Vzdělání

  2014 Ph.D. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2010 RNDr. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2008 Mgr. v oboru Sociální geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2012 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  od 2010 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (odborný asistent)

Vybrané projekty

  2019—2021 Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí (GAČR, 19-23870S), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA19-23870S

  2018—2020 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice (INTER-EXCELLENCE, INTER-COST, LTC18067), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/LTC18067

  2017—2019 Geografie recyklování urbánního prostoru (GAČR, 17-26934S), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA17-26934S

  2016—2020 Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe (COST Association COST Action CA15212), člen řešitelského týmu, http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15212

  2011—2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE, project 7. RP EU, ENV.2010.3.1.5-2), člen řešitelského týmu, http://www.timbre-project.eu

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Malý, J. , Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P. (2023): Rebuilding a community ‘centre’ under free-market pressure: the post-socialist experience with local brownfield management. Territory, Politics, Governance, 11(7), 1344-1364. Doi: 10.1080/21622671.2021.1916580 (IF 2022 = 2.6)
 • Navrátil, J., Martinát, S., Hewitt, R. J., Frazier, R. J., Klusáček, P., Škrabal, J., Krejčí, T., Osman, R., Pícha, K. (2023): Community Landscape Preferences for Reuse of Soviet-Era Post-Agricultural Brownfields—What's the Difference? Rural Sociology, 88(2): 362-391. Doi: 10.1111/ruso.12479 (IF 2022 = 2.3)
 • Osman, R., Klusáček, P., Malý, J., Alexandrescu, F. M. (2023): Rhythmanalysis and reproduction of space in a brownfield regeneration process: the case of Ústí nad Orlicí, Czech Republic. Eurasian Geography and Economics, 64(6): 705-731. Doi: 10.1080/15387216.2022.2057348 (IF 2022 = 3.8)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Frazier, R.J., Klusáček, P., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Variation in brownfield reuse of derelict agricultural premises in diverse rural spaces. Journal of Rural Studies, 87: 124-136. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.004 (IF 2021 = 5.157)
 • Klusáček, P., Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Golubchikov, O., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Planning for the future of derelict farm premises: From abandonment to regeneration? Land Use Policy, 102: 105248. Doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105248 (IF 2021 = 6.189)
 • Osman, R., Ira, V., Trojan, J. (2020): A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. Moravian Geographical Reports, 28(4): 269–282. Doi: 10.2478/mgr-2020-0020 (IF 2019 = 2.479)
 • Osman, R., Šerý, O., Alexandrescu, F., Malý, J., Mulíček, O. (2020): The establishment of inter-municipal cooperation: the case of a polycentric post-socialist region. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 120(1). Doi: 10.1080/00167223.2019.1693903 (IF 2019 = 1.577)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2020): Abandonment or Regeneration and Re-Use? Factors Affecting the Usage of Farm Premises in Different Social Spaces of the Rural. Sustainability, 12: 9124. Doi: 10.3390/su12219124 (IF 2020 = 3.251)
 • Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P., Malý, J. (2020): Taming the genius loci? Contesting post-socialist creative industries in the case of Brno's former prison. Cities, 98, 102578. Doi: 10.1016/j.cities.2019.102578 (IF 2019 = 4.802)
 • Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2019): The fate of socialist agricultural premises: To agricultural ‘brownfields’ and back again? Moravian Geographical Reports, 27(4): 207–216. Doi: 10.2478/mgr-2019-0016 (IF 2019 = 2.479)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Pizzol, L., Zabeo, A., Giubilato, E., Critto, A., Bleicher, A. (2017): Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy, 19(5): 1323–1334. Doi: 10.1007/s10098–016–1331–8 (IF 2017 = 2.337)
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S. (2016): Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 116: 178–192. Doi: 10.1016/j.jenvman.2015.09.030 (IF 2016 = 4.010)
 • Osman, R. (2016): Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie, 121(3): 463–492. Doi: 10.37040/geografie2016121030463  (IF 2016 = 0.580)
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post–socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48: 309–316. Doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003 (IF 2015 = 2.768)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Člen Poradního sboru Rady města Brno pro bezbariérové Brno