RNDr. Stanislav Ondráček


ResearcherID: I-7861-2014
  Pozice
  Odborný pracovník

  Specializace
 • Hydrologické a meteorologické extrémy v minulosti a v současnosti
 • Historická hydrologie, povodňová historie a povodňová chronologie středoevropských vodních toků
 • Předindustriální a postindustriální krajina

Vzdělání

  1979 RNDr. v oboru Fyzická geografie, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1977 Mgr. v oboru Fyzická geografie, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  1977—1992 Geografický ústav ČSAV, Oddělení pro výzkum krasu, od 1980 Oddělení fyzické geografie, Brno (odborný pracovník)

  od 1993 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (odborný pracovník)

Vybrané projekty

  2016—2020 Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví (Ministerstvo kultury ČR, NAKI II, DG16P02B042), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/DG16P02B042

Vybrané publikace (od roku 2015)

Recenzované časopisy (ISI/WOS)

 • Munzar, J., Ondráček, S. (2016): The Earliest Instructions for Weather Observations in Bohemia from the 1st Half of the 19th Century (A Historical note). Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158: 334–344. Doi: 10.1553/moegg158s334 (IF 2016 = 0.167)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Kolejka, J., Batelková, K., Blaha, M., Buček, A., Kirchner, K., Krejčí, T., Nováková, E., Ondráček, S., Zapletalová, J. (2020). Pozoruhodné přírodně kulturní dědictví: Předindustriální krajina Moravy. 361 s. Ústav geoniky Akademie věd České republiky Ostrava v nakladatelství Soliton-team, Brno.