Mgr. Eva Nováková

  Specializace
 • geoinformatika - GIS, kartografie
 • geografie energií, rozvoj obnovitelných zdrojů energie
 • konflikty v území
 • občanská věda

ResearcherID: G-3166-2014

ORCID: 0000-0001-5429-0494

Google Scholar

Vzdělání

  2006 Mgr. v oboru Geografie a aplikovaná geoinformatika ve fyzické geografii, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

  2004 Bc. v oboru Geografie a geoinformatika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2006 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (doktorand)

  2008—2014 Georemac s.r.o. (GIS specialista)

  2009—2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (vědecký pracovník)

  2018—2020 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. (vědecký pracovník)

Vybrané projekty

  2022—2026 European Citizen Science (Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, 101058509)

  2022—2025 COST Action CA20138: Network on water-energy-food nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond – NEXUSNET, členka WG 2 & 4, https://nexusnet-cost.com/

  2016—2020 Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe (COST Association COST Action CA15212), spoluřešitelka, http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15212

  2019—2022 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie (TAČR Eta, TL02000222), členka řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL02000222

  2018—2021 Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města (TAČR Éta, TL01000013), členka řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL01000013

  2016—2020 Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví (Ministerstvo kultury ČR, NAKI II, DG16P02B042), členka řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/DG16P02B042

  2018—2020 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice (INTER-EXCELLENCE, INTER-COST, LTC18067), hlavní řešitelka, https://starfos.tacr.cz/cs/project/LTC18067

  2016—2017 Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services (TAČR Omega, TD03000079), členka řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TD03000079

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Vaishar, A., Šťastná, M., Zapletalová, J., Nováková, E. (2020): Is the European countryside depopulating? Case study Moravia. Journal of Rural Studies, 80: 567–577. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.10.044 (IF 2019 = 3.544)
 • Roštínský, P., Pospíšil, L., Švábenský, O., Kašing, M., Nováková, E. (2020): Risk faults in stable crust of the eastern Bohemian Massif identified by integrating GNSS, levelling, geological, geomorphological and geophysical data. Tectonophysics, 785: 228427. Doi: 10.1016/j.tecto.2020.228427 (IF 2020 = 3.933)
 • Kolejka, J., Krejčí, T., Nováková, E. (2020): The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic). Land Use Policy, 97: 104712. Doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104712 (IF 2019 = 3.682)
 • Duží, B., Osman, R., Lehejček, J., Nováková, E., Taraba, P., Trojan, J. (2019): Exploring citizen science in post-socialist space: Uncovering its hidden character in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(4): 241–253. Doi: 10.2478/mgr-2019-0019 (IF 2019 = 2.479)
 • Frantál, B., Nováková, E. (2019): On the spatial differentiation of energy transitions: Exploring determinants of uneven wind energy developments in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(2): 79–91. Doi: 10.2478/mgr-2019-0007 (IF 2019 = 2.479)
 • Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018): Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture, 13(1): 162–188. Doi: 10.3167/nc.2018.130108 (IF 2018 = 0.724)
 • Pospíšil, L., Švábenský, O., Roštínský, P., Nováková, E., Weigel, J. (2017): Geodynamic risk zone at northern part of the Boskovice Furrow. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 14, 1 (185): 113–129. Doi: 10.13168/AGG.2016.0033 (IF 2017 = 0.886)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Balázs, B., Mooney, P., Nováková, E., Bastin, L., & Jokar Arsanjani, J. (2021). Data Quality in Citizen Science. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), The Science of Citizen Science (pp. 139–157). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-030-58278-4_8
 • Kolejka, J., Batelková, K., Blaha, M., Buček, A., Kirchner, K., Krejčí, T., Nováková, E., Ondráček, S., Zapletalová, J. (2020). Pozoruhodné přírodně kulturní dědictví: Předindustriální krajina Moravy. 361 s. Ústav geoniky Akademie věd České republiky Ostrava v nakladatelství Soliton-team.

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity