Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D.

  Pozice
  Vedoucí vědecký pracovník

ResearcherID: H-9974-2013

ORCID: 0000-0003-4060-2009

Google Scholar

  Specializace
 • Geografie venkova
 • Sociálně-prostorové problémy spojené s rozvojem bioenergetiky a venkovských brownfieldů

Vzdělání

  2015 Ph.D. v oboru Humánní geografie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta

  2002 Mgr. v oborech Geografie a Historie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta

Profesní činnost

  od 2001 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vedoucí vědecký pracovník)

  2008—2018 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (odborný asistent: Regionální ekonomika a politika)

  2016—2017 Arizona State University, School of Geographical Sciences and Urban Planning, Research Fellow (Research Fellow, financováno prostřednictvím Fulbright Fellowship)

  2018—2020 Cardiff University, School of Geography and Planning (Research Fellow, financováno prostřednictvím COFUND MSCA Fellowship)

  od 2020 Palackého univerzita v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (odborný asistent: Rurální geografie)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Navrátil, J., Martinát, S., Hewitt, R. J., Frazier, R. J., Klusáček, P., Škrabal, J., Krejčí, T., Osman, R., Pícha, K. (2023): Community Landscape Preferences for Reuse of Soviet-Era Post-Agricultural Brownfields—What's the Difference? Rural Sociology, 88(2): 362-391. Doi: 10.1111/ruso.12479 (IF 2022 = 2.3)
 • Raška, P., Frantál, B., Martinát, S., Hruška, V. (2023): Exploring local land use conflicts through successive planning decisions: a dynamic approach and theory-driven typology of potentially conflicting planning decisions, Journal of Environmental Planning and Management, 66(10), 2051-2070. Doi: 10.1080/09640568.2022.2060806 (IF 2022 = 3.9)
 • Klusáček, P., Charvátová, K., Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S. (2022): Regeneration of Post-Agricultural Brownfield for Social Care Needs in Rural Community: Is There Any Transferable Experience? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1): 240. Doi: 10.3390/ijerph19010240 (IF 2021 = 4.614)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Frazier, R.J., Klusáček, P., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Variation in brownfield reuse of derelict agricultural premises in diverse rural spaces. Journal of Rural Studies, 87: 124-136. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.004 (IF 2021 = 5.157)
 • Klusáček, P., Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Golubchikov, O., Pícha, K., Škrabal, J., Osman, R. (2021): Planning for the future of derelict farm premises: From abandonment to regeneration? Land Use Policy, 102: 105248. Doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105248 (IF 2021 = 6.189)
 • Stober, D., Suškevičs, M., Eiter, S., Müller, S., Martinát, S., Buchecker, M. (2021): What is the quality of participatory renewable energy planning in Europe? A comparative analysis of innovative practices in 25 projects. Energy Research & Social Science, 71: 101804. Doi: 10.1016/j.erss.2020.101804 (IF 2021 = 8.514)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát, S., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2020): Abandonment or Regeneration and Re-Use? Factors Affecting the Usage of Farm Premises in Different Social Spaces of the Rural. Sustainability, 12: 9124. Doi: 10.3390/su12219124 (IF 2019 = 2.576)
 • Klusáček, P., Martinát, S., Krejčí, T., Kunc, J., Hercik, J., Havlíček, M., Skokanová, H. (2020): Return of the Local Democracy to the Territory of the Military Training Areas (Case Study the Czech Republic). Communist and Post-Communist Studies, 53(2): 191–213. Doi: 10.1525/cpcs.2020.53.2.191 (IF 2019 = 0.951)
 • Navrátil, J., Martinát, S., Krejčí, T., Pícha, K., Klusáček, P., Škrabal, J., Osman, R. (2019): The fate of socialist agricultural premises: To agricultural ‘brownfields’ and back again? Moravian Geographical Reports, 27(4): 207–216. Doi: 10.2478/mgr-2019-0016 (IF 2019 = 2.479)
 • Chodkowska-Miszczuk, J., Martinát, S., Cowell, R. (2019): Community tensions, participation, and local development: Factors affecting the spatial embeddedness of anaerobic digestion in Poland and the Czech Republic. Energy Research & Social Science, 55: 134–145. Doi: 10.1016/j.erss.2019.05.010 (IF 2019 = 4.771)
 • Navrátil, J., Pícha, K., Buchecker, M., Martinát, S., Švec, R., Březinová, M., Knotek, J. (2019): Visitors’ preferences of renewable energy options in “green” hotels. Renewable Energy, 138: 1065–1077. Doi: 10.1016/j.renene.2019.02.043 (IF 2019 = 6.274)
 • Klusáček, P., Martinát, S., Krejčí, T., Bartke, S. (2019): Re-development of a former military training area - The case of Brdy told from a local actors´ perspective. Land Use Policy, 82: 147–157. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.11.045 (IF 2019 = 3.682)
 • Suškevičs, M., Eiter, S., Martinát, S., Stober, D., Vollmer, E, de Boerg, C.L., Buchecker, M. (2019): Regional variation in public acceptance of wind energy development in Europe: What are the roles of planning procedures and participation? Land Use Policy, 81: 311–323. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.10.032 (IF 2019 = 3.682)
 • Frantál B., Van der Horst, D., Martinát, S., Schmitz, S., Teschner, N., Silva, L., Golobic, M., Roth, M. (2018): Spatial targeting, synergies and scale: Exploring the criteria of smart practices for siting renewable energy projects. Energy Policy, 120: 85–93. Doi: 10.1016/j.enpol.2018.05.031 (IF 2018 = 4.88)
 • Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018): Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture, 13(1): 162–188. Doi: 10.3167/nc.2018.130108 (IF 2018 = 0.724)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Limasset, E., Pizzol, L., Merly, C., Gatchett, A. M., Le Guern, C., Martinát., S., Klusáček, P., Bartke, S. (2018): Points of Attention in Designing Tools for Regional Brownfield Prioritisation. Science of The Total Environment, 622–623: 997–1008. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.168 (IF 2018 = 5.589)
 • Navrátil, J., Krejčí, T., Martinát., S., Pasqualetti, M. J., Klusáček, P., Frantál, B., Tocháčková K. (2018): Brownfields do not “only live twice”: The possibilities for heritage preservation and the enlargement of leisure time activities in Brno, the Czech Republic. Cities, 74: 52–63. Doi: 10.1016/j.cities.2017.11.003 (IF 2018 = 3.853)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., Pasqualetti, M. J. (2017): Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian–Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei – Scienze Fisiche E Naturali, 28(3): 535–548. Doi: 10.1007/s12210–017–0628–9 (IF 2017 = 0.986)
 • Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Pizzol, L., Zabeo, A., Giubilato, E., Critto, A., Bleicher, A. (2017): Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy, 19(5): 1323–1334. Doi: 10.1007/s10098–016–1331–8 (IF 2017 = 2.337)
 • Bartke, S., Martinát, S., Klusáček, P., Pizzol, L., Alexandrescu, F., Frantál, B., Critto, A., Zabeo, A. (2016): Targeted selection of brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User experiences from five cases testing the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Journal of Environmental Management, 184: 94–107. Doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.037 (IF 2016 = 4.010)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2016): Where AD plants wildly grow: the spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable Energy, 95: 85–97. Doi: 10.1016/j.renene.2016.03.077 (IF 2016 = 4.357)
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S. (2016): Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 116: 178–192. Doi: 10.1016/j.jenvman.2015.09.030 (IF 2016 = 4.010)
 • Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2015): Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: Inter–national and Inter–stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E: 91–107. (IF 2015 = 0.271)
 • Frantál, B., Greer–Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44: 9–18. Doi: 10.1016/j.cities.2014.12.007 (IF 2015 = 2.051)
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post–socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48: 309–316. Doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003 (IF 2015 = 2.768)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Radzimski, A., Weinsziehr, T., Bartke, S., Hagemann, N., Klusacek, P., Martinat, S., & Großmann, K. (2017). Teaching Energy Poverty. In K. Großmann, A. Schaffrin, & C. Smigiel (Eds.), Energie und soziale Ungleichheit (pp. 699–721). Springer Fachmedien Wiesbaden. Doi: 10.1007/978-3-658-11723-8_26

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • COFUND Fellowship, Cardiff University, School of Geography and Planning (2018–2020)
 • Fulbright Fellowship, Arizona State University, School of Geographical Sciences and Urban Planning (2016–2017)
 • Research Affiliate, Sustainable Places Research Institute (Cardiff University, od 2019)
 • Člen programové komise mezinárodní konference “Sustainable and Resilient Urban-Rural Partnerships”, organizované v Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany, 26.–27. listopad 2020)
 • Recenzent návrhů výzkumných projektů pro agentury podporující výzkum: Technologická agentura ČR, Vega Grant Agency (Slovakia), National Centre for Scientific and Technical Evaluation (Kazakhstan), Italian Scientific Evaluation (Cineca, Italy)
 • Recenzent pro následující časopisy: Habitat International, Land Use Policy, Resources Conservation Recycling, Science of the Total Environment, Journal of Cleaner Production, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Journal of Environmental Management, Cities, Energy Research & Social Science, Energy and Building, Hydrology, Land, Sustainability, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Energy for Sustainable Development, Energy Sustainability and Society, Forest and Society, International Journal for Educational Development, Frontiers in Energy Research, Journal of Building Engineering, Energies, Landscape and Urban Planning, Sustainable Production and Consumption, Agroecology and Sustainable Food Systems, Atmospheric Pollution Research, Biomass Bioenergy, Chemosphere, Environment Development Sustainability, European Planning Studies, Fennia, Frontiers in Environmental Science, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Journal of Atmospheric & Earth Sciences
 • Recenzent knih pro nakladatelství Routledge/Easthscan
 • Člen redakčních rad následujících časopisů: Moravian Geographical Reports, Frontiers in Energy Research: Sustainable Energy Systems and Policies (Review editor), Land (Reviewer Board), Agriculture (Reviewer Board), Sustainability (člen sekční rady ”Resources and Sustainable Utilization”)