Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

ResearcherID: K-7554-2014

ORCID: 0000-0002-3431-8741

  Specializace
 • Humánní a regionální geografie
 • Prostorová organizace společnosti, sídelní systémy, funkční regiony, dostupnost
 • Územní rozvoj, prostorové disparity
 • Metropolitní regiony, mobilita, městské plánování

Vzdělání

  2017 Ph.D. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2012 Mgr. v oboru Sociální geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakult

  2009 Bc. v oboru Humánní geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2014 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  od 2016 Kancelář architekta města Brna, p.o. (vedoucí týmu analýz a GIS)

  2017—2019 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (odborný pracovník)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Malý, J. , Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P. (2023): Rebuilding a community ‘centre’ under free-market pressure: the post-socialist experience with local brownfield management. Territory, Politics, Governance, 11(7), 1344-1364. Doi: 10.1080/21622671.2021.1916580 (IF 2022 = 2.6)
 • Lichter, M., Malý, J. (2023): Compact and polycentric urban forms as intertwined concepts: Learning from the impacts of Covid–19 retail restrictions on spatial (in)equalities in Brno (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 31(3): 129-140. Doi: 10.2478/mgr-2023-0012 (IF 2022 = 2.5)
 • Osman, R., Klusáček, P., Malý, J., Alexandrescu, F. M. (2023): Rhythmanalysis and reproduction of space in a brownfield regeneration process: the case of Ústí nad Orlicí, Czech Republic. Eurasian Geography and Economics, 64(6): 705-731. Doi: 10.1080/15387216.2022.2057348 (IF 2022 = 3.8)
 • Malý, J., Krejčí, T. (2022): Polycentricity of daily urban systems: A misconceived concept and buzzword in ‘metropolitan’ planning practice. European Urban and Regional Studies, 29(4), 515–532. Doi: 10.1177/09697764221103022 (IF 2022 = 3.1
 • Alexandrescu, F., Osman, R., Klusáček, P., Malý, J. (2020): Taming the genius loci? Contesting post-socialist creative industries in the case of Brno's former prison. Cities, 98: 102578. Doi: 10.1016/j.cities.2019.102578 (IF 2019 = 4.802)
 • Malý, J., Dvořák, P., Šuška, P. (2020): Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? Cities, 107: 102901. Doi: 10.1016/j.cities.2020.102901 (IF 2019 = 4.802)
 • Osman, R., Šerý, O., Alexandrescu, F., Malý, J., Mulíček, O. (2020): The establishment of inter-municipal cooperation: the case of a polycentric post-socialist region. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 120(1): 2-18. Doi: 10.1080/00167223.2019.1693903 (IF 2019 = 1.577)
 • Mulíček, O., Malý, J. (2019): Moving towards more cohesive and polycentric spatial patterns? Evidence from the Czech Republic. Papers in Regional Science, 98(2): 1177–1194. Doi: 10.1111/pirs.12383 (IF 2019 = 2.220)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Malý, J. (2018): Questioning territorial cohesion: (Un)equal access to services of general interest. Papers in Regional Science, 97(2): 323-343. Doi: 10.1111/pirs.12250 (IF 2018 = 2.020)
 • Frantál, B., Malý, J. (2017): Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104: 134-143. Doi: 10.1016/j.enpol.2017.01.048 (IF 2017 = 4.039)
 • Malý, J. (2016): Impact of Polycentric Urban Systems on Intraregional Disparities: A Micro-regional Approach. European Planning Studies, 24(1): 116-138. Doi: 10.1080/09654313.2015.1054792 (IF 2016 = 1.332)
 • Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M., Nemeškal, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 2-13. (IF 2016 = 2.149)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Malý, J. (2019). Polycentric Urban Systems and Territorial Cohesion. In E. Medeiros (Eds.), Territorial Cohesion: The Urban Dimension (pp. 69–89). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-030-03386-6_4

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Člen Společné programové rady Geografie, Masarykova univerzita
 • Recenzní aktivity pro časopisy WOS (např. Landscape and Urban Planning, European Planning Studies)