Mgr. František Kuda, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník
ResearcherID: HMP-0032-2023

ORCID: 0000-0001-9878-6192

  Specializace
 • Pozemní laserové skenování (aplikace ve speleologii a geomorfologii)
 • Geoinformatika a kartografie
 • Popularizace vědy

Vzdělání

  2016 Ph.D. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2008 Mgr. v oboru Geografie – aplikovaná geoinformatika, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta

  2006 Bc. v oboru Geografie - geoinformaika, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2012 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník, koordinátor popularizace vědy)

  2009—2021 firma KOLEJCONSULT, s.r.o., Brno (geofyzik)

Vybrané projekty

vybrané publikace

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Lenart, J., Kašing, M., Pánek, T., Braucher, R., Kuda, F. (2023): Rare, slow but impressive: > 43 ka of rockslide in river canyon incising crystalline rocks of the eastern Bohemian Massif. Landslides, 20(8): 1705-1718. Doi: 10.1007/s10346-023-02062-2 (IF 2022 = 6.7)
 • Hruška, J., Kuda, F., Holík, L., Vranová, V. (2023): Assessment of slope stability on logged forest-hill slopes using ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography. Geological Journal, 58, 247-263. Doi: 10.1002/gj.4589 (IF 2022 = 1.8)
 • Kubalíková, L., Drápela, E., Kirchner, K., Bajer A., Balková, M., Kuda, F. (2021): Urban geotourism development and geoconservation: Is it possible to find a balance? Environmental Science & Policy, 121: 1-10. Doi: 10.1016/j.envsci.2021.03.016 (IF 2021 = 6.424)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Bajer A. (2020): Assessment of Urban Geotourist resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno (Czech Republic). Geoheritage, 12: 7. Doi: 10.1007/s12371-020-00434-x (IF 2019 = 3.062)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Machar, I. (2019): The Role of Anthropogenic Landforms in Sustainable Landscape Management. Sustainability, 11(16): 4331. Doi: 10.3390/su11164331 (IF 2019 = 2.576)
 • Moník, M., Lenďáková, Z., Ibáñez, J.J., Muñiz, J., Borell, F., Iriarte, L.T., Kuda. F. (2018): Revealing early villages – Pseudo‐3D ERT geophysical survey at the pre‐pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection, 25(4): 339–346. Doi: 10.1002/arp.1713 (IF 2018 = 1.5)
 • Bertalan, L, Tóth, C. A., Szabó, G., Nagy, G., Kuda, F., Szabó, S. (2016): Confirmation of a theory: reconstruction of an alluvial plain development in a flume experiment. Erdkunde, 70(3): 271–285. Doi: 10.3112/erdkunde.2016.03.05 (IF 2016 = 0.923)

Další aktivity

 • Spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), Oddělením hydrologie v Brně, na 3D mapování Amatérské jeskyně za účelem modelování hydrologického režimu jeskynního systému a určení pramene podzemní říčky Punkvy (hlavní terénní i analytický operátor pozemního laserového skenování)
 • Spolupráce se Správou Národního parku Podyjí (NPP) na komplexním geovědním poznání lokality Ledové sluje, jednoho z nejcennějších přírodních území NPP s unikátním mikroklimatem a rozsáhlým pseudokrasovým systémem (hlavní terénní i analytický operátor pozemního laserového skenování)