RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.

  Pozice
  Vědecká pracovnice

ResearcherID: M-7394-2017

ORCID: 0000-0002-0508-048X


  Specializace
 • Geomorfologie
 • Ochrana přírody, dědictví neživé přírody, environmentální vzdělávání
 • Geotourismus

Vzdělání

  2011 Ph.D. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2009 RNDr. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2007 Bc. v oboru Lektorství francouzského jazyka, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

  2006 Mgr. u oboru Geografie a kartografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  2012—2013 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra geografie (odborná asistentka: výuka předmětů Fyzická geografie, Regionální geografie, Regionální rozvoj)

  2013—2015 Městský úřad Židlochovice (projektová koordinátorka, analytička v oblasti regionálního rozvoje)

  Od 2017 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecká pracovnice)

  Od 2019 Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geologie a pedologie (projektová pracovnice, odborná asistentka: výuka předmětů Geomorfologie, Krajina v kvartéru, Geologické praktikum)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Kubalíková, L., Balková, M. (2023): Two-level assessment of threats to geodiversity and geoheritage: A case study from Hády quarries (Brno, Czech Republic). Environmental Impact Assessment Review, 99, 107024. Doi: 10.1016/j.eiar.2022.107024 (IF 2022 = 7.9)
 • Kubalíková, L., Bajer, A., Balková, M., Kirchner, K., Machar, I. (2022): Geodiversity Action Plans as a Tool for Developing Sustainable Tourism and Environmental Education. Sustainability, 14, 6043. Doi: 10.3390/su14106043 (IF 2021 = 3.889)
 • Sumanapala, D., Kubalíková, L., Wolf, I.D. (2021): Assessing Geosites for Geotourism Development: Case Studies from the Southern Part of Sri Lanka. Geoheritage, 13, 85. Doi: 10.1007/s12371-021-00608-1 (IF 2021 = 2.786)
 • Kubalíková, L., Zapletalová, D. (2021): Geo-Cultural Aspects of Building Stone Extracted Within Brno City (Czech Republic): a Bridge Between Natural and Cultural Heritage. Geoheritage, 13, 78. Doi: 10.1007/s12371-021-00585-5 (IF 2021 = 2.786)
 • Kubalíková, L., Drápela, E., Kirchner, K., Bajer A., Balková, M., Kuda, F. (2021): Urban geotourism development and geoconservation: Is it possible to find a balance? Environmental Science & Policy, 121: 1-10. Doi: 10.1016/j.envsci.2021.03.016 (IF 2021 = 6.424)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Bajer A. (2020): Assessment of Urban Geotourist resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno (Czech Republic). Geoheritage, 12: 7. Doi: 10.1007/s12371-020-00434-x (IF 2019 = 3.062)
 • Rypl, J., Kirchner, K., Kubalíková, L., Divíšek, J. (2020): Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage, 12: 2. Doi: 10.1007/s12371-020-00430-1 (IF 2019 = 3.062)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Machar, I. (2019): The Role of Anthropogenic Landforms in Sustainable Landscape Management. Sustainability, 11(16): 4331. Doi: 10.3390/su11164331 (IF 2019 = 2.576)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K. (2016): Geosite and Geomorphosite Assessment as a Tool for Geoconservation and Geotourism Purposes: A Case Study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic). Geoheritage, 8(1): 5–14. Doi: 10.1007/s12371-015-0143-2 (IF 2016 = 1.472)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Bajer, A. (2021). Geomorphological Resources for Geoeducation and Geotourism. In R. B. Singh, D. Wei, & S. Anand (Eds.), Global Geographical Heritage, Geoparks and Geotourism (pp. 343–358). Springer Singapore. Doi: 10.1007/978-981-15-4956-4_18
 • Kubalíková, L. (2018). Chapter 32: Czech Republic: the planning and management of geotourism’s hidden resources. In R. Dowling & D. Newsome (Eds.), Handbook of Geotourism (pp. 417–432). Edward Elgar Publishing. Doi: 10.4337/9781785368868.00046
 • Kubalíková, L. (2016). Promoting Geomorphological Heritage: Bringing Geomorphology to People. In T. Pánek & J. Hradecký (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic (pp. 399–410). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_31
 • Kubalíková, L. (2016). Geomorphological Heritage and Geoconservation in the Czech Republic. In T. Pánek & J. Hradecký (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic (pp. 387–398). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_30

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Členka redakční rady časopisu Moravian Geographical Reports
 • Členka organizací ProGEO, EGU a České asociace geomorfologů
 • Recenzní aktivity pro časopisy WOS (Geohreitage, Journal of Mountain Science, Land, Sustainability)