Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

  Pozice
  Vedoucí vědecký pracovník

ResearcherID: C-8165-2014

ORCID: 0000-0003-3927-4060

Google Scholar

  Specializace
 • Fyzická geografie (výzkum vysokých pohoří, půd, povodní)
 • Krajinný výzkum (interakce člověk-příroda v kulturní krajině)
 • Krizové řízení (hodnocení a modelování rizik)
 • Aplikace GIS (v geografii, v prostorovém rozhodování)
 • Regionální geografie (boreální krajiny, Evropa, Středomoří, Blízký východ)

Vzdělání

  2020 Prof. v oboru Ochrana a využití krajiny, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Fakulta prírodných vied

  2001 Doc. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1994 Technická ochrana životního prostředí, Technische Universität Dresden

  1984 CSc. v oboru Fyzická geografie, Geografický ústav Československé akademie věd, Brno

  1980 RNDr. v oboru Fyzická geografie, Univerzita J.E. Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1979 Mgr. v oboru Geografie, Univerzita J.E. Purkyně v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  1980—1991 Geografický ústav Československé akademie věd, Brno (interní aspirant, vědecký pracovník od 1983)

  1991—1999 Katedra životního prostředí Přírodovědecké fakulty, Masarykova univerzita v Brně (odborný asistent)

  od 1999 Katedra geografie Pedagogické fakulty, Masarykova univerzita v Brně (odborný asistent, docent od 2001, profesor od 2020)

  od 2007 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vedoucí vědecký pracovník)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Rapant, P., Kolejka, J. (2021): Dynamic Pluvial Flash Flooding Hazard Forecast Using Weather Radar Data. Remote Sensing, 13(15): 2943. Doi: 10.3390/rs13152943 (IF 2021 = 5.349)
 • Kolejka, J., Krejčí, T., Nováková, E. (2020): The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic). Land Use Policy, 97: 104712. Doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104712 (IF 2019 = 3.682)
 • Levandovska, N., Kolejka, J., Šera, B., Zarnovičan, H. (2020): The recreational potential of urban forests – an application of the assessment method. Šumarski list, 1–2: 53–63. Doi: 10.31298/sl.144.1-2.6 (IF 2019 = 0.451)
 • Kolejka, J., Plánka, L. (2018): Technical Report: The Development and Experience with UAV Research Applications in Former Czechoslovakia (1960s–1990s). Pure Applied Geophysics, 175: 3375–3390. Doi: 10.1007/s00024–018–1807–z (IF 2018 = 1.466)
 • Kolejka, J., Klimánek, M., Hrádek, M., Kirchner, K. (2017): Czech post–industrial landscapes in the border zone with Austria: Identification, typology and Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft – Band 159: 221–242. https://www.austriaca.at/0xc1aa5576%200x003aac7a.pdf (IF 2017 = 0.188)
 • Tlapáková, L., Žaloudík, J., Kolejka, J. (2017): Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 55–65. Doi: 10.1080/17445647.2016.1259129 (IF 2017 = 1.6)
 • Kolejka, J., Štrbík, J., Ruda, A. (2020): Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy. Listy cukrovarnické a řepařské, 136(2): 81–87. http://www.cukr–listy.cz/on_line/2020/PDF/81–88.pdf (IF 2018 = 0.257)
 • Kolejka, J., Ruda A. (2017): Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 122(3): 335–358. Doi: 10.37040/geografie2017122030335 (IF 2016 = 0.580)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Kolejka, J., Batelková, K., Blaha, M., Buček, A., Kirchner, K., Krejčí, T., Nováková, E., Ondráček, S., Zapletalová, J. (2020). Pozoruhodné přírodně kulturní dědictví: Předindustriální krajina Moravy. 361 s. Ústav geoniky Akademie věd České republiky Ostrava v nakladatelství Soliton-team.
 • Kolejka, J., & Rapant, P. (2015). Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi: optimalizace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici. Ústav geoniky AV ČR a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v nakladatelství Soliton.cz.

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • člen České geografické společnosti (ČGS)
 • člen Hlavního výboru ČGS
 • předseda výboru Jm pobočky ČGS
 • člen redakční rady časopisu Životné prostredie (The Environment)
 • člen redakční rady časopisu Geografia Technica
 • člen redakční rady časopisu Riscuri si Catastrofe
 • 2. tajemník Národního komitétu geografického ČR
 • člen redakční rady časopisu New World of Arctic
 • člen redakční rady časopisu Vestnik SVFU
 • člen redakční rady časopisu Vestnik PSRU