Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

  Pozice
  Vedoucí vědecký pracovník

ResearcherID: D-3414-2014

ORCID: 0000-0003-4243-5443

Google Scholar

  Specializace
 • Fyzická geografie – geomorfologie
 • Geoekologie, antropogenní a environmentální geomorfologie

Vzdělání

  2013 Doc. v oboru Fyzická geografie a geoekologie, Univerzita Komenského v Bratislavě

  1980 CSc. v oboru Geografické vědy, Geografický ústav ČSAV v Brně

  1976 RNDr. v oboru Geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1975 Mgr. v oboru Fyzická geografie-geomorfologie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  1975—1976 studijní pobyt na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  1976—1993 Geografický ústav ČSAV Brno (vědecký pracovník)

  od 1993 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie Brno (vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení 2007—2017, zástupce vedoucího oddělení 2017—2018)

  od 2004 Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně (odborný asistent)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Kubalíková, L., Drápela, E., Kirchner, K., Bajer A., Balková, M., Kuda, F. (2021): Urban geotourism development and geoconservation: Is it possible to find a balance? Environmental Science & Policy, 121: 1-10. Doi: 10.1016/j.envsci.2021.03.016 (IF 2021 = 6.424)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Bajer A. (2020): Assessment of Urban Geotourist resources: An Example of Two Geocultural Sites in Brno (Czech Republic). Geoheritage, 12: 7. Doi: 10.1007/s12371-020-00434-x (IF 2019 = 3.062)
 • Rypl, J., Kirchner, K., Kubalíková, L., Divíšek, J. (2020): Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage, 12: 2. Doi: 10.1007/s12371-020-00430-1 (IF 2019 = 3.062)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Kuda, F., Machar, I. (2019): The Role of Anthropogenic Landforms in Sustainable Landscape Management. Sustainability, 11(16): 4331. Doi: 10.3390/su11164331 (IF 2019 = 2.576)
 • Rypl, J., Kirchner, K., Ryplová, R. (2019): Contribution to the Assessment of Geomorphosites in the Czech Republic (A Case Study of the North-eastern Part of the Novohradské Mountains). Geoheritage, 11(2): 427–439. Doi: 10.1007/s12371-018-0293-0 (IF 2019 = 3.062)
 • Kolejka, J., Klimánek, M., Hrádek, M., Kirchner, K. (2017): Czech post–industrial landscapes in the border zone with Austria: Identification, typology and Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft – Band 159: 221–242. https://www.austriaca.at/0xc1aa5576%200x003aac7a.pdf (IF 2017 = 0.188)
 • Rypl, J., Kirchner, K. (2017): Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (A case study of Mt. Kraví hora in the Novohradské Hory MTS., Czech Republic) The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina), Czech Republic. Applied Ecology and Environmental Research, 15(3): 1537–1550. Doi: 10.15666/aeer/1503_15371550 (IF 2017 = 0.721)
 • Kilianová, H., Pechanec, V., Brus, J., Kirchner, K., Machar, I. (2017): Analysis of the development of land use in the Morava River floodplain, with special emphasis on the landscape matrix. Moravian Geographical Reports, 25(1): 46–59. Doi: 10.1515/mgr–2017–0005 (IF 2017 = 1.435)
 • Rypl, J., Kirchner, K., Blažek, M. (2017): The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina), Czech Republic. Acta geographica Slovenica, 57(2). Doi: 10.3986/AGS.1184. (IF 2017 = 1.333)
 • Machar, I., Voženílek, V., Kirchner, K., Vlčkova, V., Buček, A. (2017): Biogeograficky model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku. Geografie, 122(1): 64–82. Doi: 10.37040/geografie2017122010064  (IF 2016 = 0.580)
 • Kubalíková, L., Kirchner, K. (2016): Geosite and Geomorphosite Assessment as a Tool for Geoconservation and Geotourism Purposes: A Case Study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic). Geoheritage, 8(1): 5–14. Doi: 10.1007/s12371-015-0143-2 (IF 2016 = 1.472)
 • Machar, I., Kirchner, K., Pechanec, V., Brus, J., Kiliánová, H., Šálek, L., Buček, A. (2015): Potential geo–ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(2): 38–46. Doi: 10.1515/mgr–2015–0009 (IF 2015 = 1.093)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Kubalíková, L., Kirchner, K., Bajer, A. (2021). Geomorphological Resources for Geoeducation and Geotourism. In R. B. Singh, D. Wei, & S. Anand (Eds.), Global Geographical Heritage, Geoparks and Geotourism (pp. 343–358). Springer Singapore. Doi: 10.1007/978-981-15-4956-4_18
 • Pánek, T., Miklín, J., & Kirchner, K. (2016). Limestone Klippen of the Pavlov Hills. In T. Pánek & J. Hradecký (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic (pp. 373–384). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_29
 • Kirchner, K. (2016). The Dyje Canyon-like Valley: Geomorphological Landscape of Deep Valley at the Eastern Part of the Marginal Slope of Bohemian Massif. In T. Pánek & J. Hradecký (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic (pp. 233–247). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_19
 • Kirchner, K. (2016). Žďárské Vrchy Highland—Geomorphological Landscape in the Top Part of the Bohemian-Moravian Highland with the Unique Crystalline Rocks Forms. In T. Pánek & J. Hradecký (Eds.), Landscapes and Landforms of the Czech Republic (pp. 221–231). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-27537-6_18

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Člen redakční rady časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohemica (Bratislava) od 2005
 • Člen redakční rady časopisu Moravian Geographical Reports (Brno), 2007—2020
 • Člen redakční rady časopisu Zprávy o geologických výzkumech (Praha) od 2007
 • Člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium – Geographica (Olomouc) od 2008
 • Člen redakční rady časopisu GeoScape (Ústí n. L.) od 2010
 • Člen rady Národního parku Podyjí – Znojmo
 • Externí člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU Brno, 2010—2018
 • Člen oborové rady doktorského studijního oboru Environmentální geografie v rámci studijního oboru Geografie na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě, od 2010
 • Člen oborové rady Doktorského studijního programu „Specializace v pedagogice" studijní obor „Didaktika geografie" na Pedagogické fakultě MU Brno, 2016—2019
 • Člen oborové rady Doktorského studijního programu „Environmentální a rozvojová studia“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od 2020
 • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti Vědy o Zemi
 • Recenzní aktivity pro časopisy WOS (např. Area, Sustainability, Geoheritage, Geomorphology), hodnotitel vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci metodiky M17+