Mgr. Eva Kallabová, Ph.D.

  Pozice
  Vědecká pracovnice
ResearcherID: H-2404-2019

ORCID: 0000-0003-0871-5679

  Specializace
 • Regionální rozvoj
 • Environmentální historie
 • Geografie sídel a urbánní geografie

Vzdělání

  2004 Ph.D. v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  1997 Mgr. v oboru Socioekonomická geografie a kartografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 1998 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  2011—2018 mateřská a rodičovská dovolená

Vybrané projekty (od roku 2010)

  2019—2022 Podpora turistického ruchu vcházením do krajinomalby a fotografie (TAČR Eta, TL02000222), člen řešitelského týmu, https://starfos.tacr.cz/cs/project/TL02000222

  2012—2014 Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny – ABIONET (OPVK MŠMT ČR, CZ.1.07/2.4.00/31.0032), člen řešitelského týmu, http://www.abionet.cz

  2010—2012 Informační platforma pro kulturní krajinu (OPVK MŠMT ČR, CZ.1.07/2.4.00/12.0011), člen řešitelského týmu, http://www.krajinnasit.cz

  2007—2010 Využití větrné energie: Hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS (GAAV, KJB 700 860 801), koordinátor

Vybrané publikace (od roku 2009)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Munzar, J., Deutsch, M., Ondráček, S., Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, 18(4): 21–29. Download.
 • Navrátil, J., Martinát, S., Kallabová, E. (2009): Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas. Agricultural Economics 55(10): 508–518. Doi: 10.17221/2622-AGRICECON