Mgr. Petr Halas, Ph.D.

ResearcherID: JLM-0503-2023
  Pozice
  Vědecký pracovník

  Specializace
 • Vegetační a krajinná ekologie

Vzdělání

  2011 Ph.D. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2004 Mgr. v oboru Učitelství pro střední školy: biologie, geologie, zeměpis, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2007 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  2012—2013 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno (výzkumný pracovník)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Recenzované časopisy (ISI/WOS)

 • Halas, P., Švec, P., Lacina, J., Martinková, M. (2018): Environmental impact of a large-scale chemical elimination of Reynoutria spp. on the alluvium of the Morávka river – examination of vegetation changes in floodplain forests. Biologia, 73(1): 9–20. Doi: 10.2478/s11756–018–0007–8  (IF 2018 = 0.728)
 • Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Tykalová H., Kilian P., Vetišková V., Dorňáková V., Štěrbová J., Šimonová Z., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer, L. (2015): Ticks and tick–borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) – Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick–borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick–borne Diseases, 6(5): 559–567. Doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010 (IF 2015 = 2.690)

Recenzované časopisy

 • Lacina, J., Halas, P. (2015): Landscape Painting in Evaluation of Changes in Landscape. Journal of Landscape Ecology, 8(2), 60–68. Doi: 10.1515/jlecol-2015-0009

Knihy a kapitoly v knihách

 • Halas, P., & Lacina, J. (2019): Vegetace a flóra na některých jihomoravských šibenicích. In Unger., J. a kol., Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). (pp. 42–52). Masarykova univerzita.
 • Mlejnková, H. (ed.), Dzuráková, M., Halas, P., Havlíček, M., Kočková, E., Kordiovský, E., Kult, A., Lacina, J., Němějcová, D., Ošlejšková, J., Pavonič, M., Polášek, M., Sedláček, P., Smělík, L., Smutný, B., Sovová, K., Uhrová, J., Unger, J., Veselý, D., Zahrádková, S., Žáková, Z. (2016): Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Brno: Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i.