Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

ResearcherID: G-3423-2014

ORCID: 0000-0001-7966-9775

Google Scholar

  Specializace
 • Obnovitelná energetika
 • Rurální geografie
 • Změny využívání krajiny

Vzdělání

  2011 Ph.D. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2003 Mgr. v oboru Zeměpis, biologie a geologie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2006 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  od 2017 Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (odborný asistent: výuka předmětů Statistika, Rurální geografie a Hodnocení vlivu investic na životní prostředí)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Frantál, B., Dvořák, P. (2022): Reducing energy poverty in deprived regions or supporting new developments in metropolitan suburbs? Regional differences in the use of subsidies for home energy efficiency renovations. Energy Policy, 171, 113250. Doi: 10.1016/j.enpol.2022.113250 (IF 2022 = 9.0)
 • Malý, J., Dvořák, P., Šuška, P. (2020): Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? Cities, 107: 102901. Doi: 10.1016/j.cities.2020.102901 (IF 2019 = 4.802)
 • Klusáček, P., Alexandrescu, F., Osman, R., Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantál, B., Havlíček, M., Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., Trojan, J. (2018): Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy, 73: 29–39. Doi: 10.1016/j.landusepol.2018.01.007 (IF 2018 = 3.573)
 • Dvořák, P., Martinát., S., Van der Horst, D., Frantál, B., Turečková, K. (2017): Renewable energy investment and job creation; a cross–sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69: 360–368. Doi: 10.1016/j.rser.2016.11.158 (IF 2017 = 9.184)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2016): Where AD plants wildly grow: the spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable Energy, 95: 85–97. Doi: 10.1016/j.renene.2016.03.077 (IF 2016 = 4.357).
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Navrátil J., Osman, R., Turečková, K., Reed, M. (2016): Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karviná, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 118: 78–87. Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.01.029 (IF 2016 = 5.715)

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Recenzní aktivity pro časopisy, hodnocení v rámci implementace metodiky M17+