RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

ResearcherID: G-3832-2014

ORCID: 0000-0002-5127-5130

Google Scholar

  Specializace
 • Biogeografie
 • Ekologie společenstev
 • Biodiverzita
 • Prostorové modelování

Vzdělání

  2015 Ph.D. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2011 RNDr. v oboru Fyzická geografie, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

  2008 Mgr. v oboru Biologie – Učitelství biologie pro střední školy a Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2012 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

  od 2014 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav a Ústav botaniky a zoologie (odborný asistent)

  2014 KolejConsult & servis, spol. s.r.o., Brno (geofyzik)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Perrone, M., Di Febbraro, M., Conti, L., Divíšek, J., Chytrý, M., Keil, P., Carranza, M.L., Rocchini, D., Torresani, M., Moudrý, V., Šímová, P., Prajzlerová, D., Müllerová, J., Wild, J., Malavasi, M. (2023): The relationship between spectral and plant diversity: Disentangling the influence of metrics and habitat types at the landscape scale. Remote Sensing of Environment, 293, 113591. Doi: 10.1016/j.rse.2023.113591 (IF 2022 = 13.5)
 • Chytrý, K., Prokešová, H., Duchoň, M., Klinkovská, K., Novák, P., Chytrý, M., Divíšek, J. (2022): Ecotones in Central European forest–steppe: Edge effect occurs on hard rocks but not on loess. Journal of Vegetation Science, 33(5), e13149. Doi: 10.1111/jvs.13149 (IF 2022 = 2.8)
 • Sychrová, M., Divíšek, J., Chytrý, M., Pyšek, P. (2022): Niche and geographical expansions of North American trees and tall shrubs in Europe. Journal of Biogeography, 49(6): 1151–1161. Doi: 10.1111/jbi.14377 (IF 2022 = 3.9)
 • Rypl, J., Kirchner, K., Kubalíková, L., Divíšek, J. (2020): Geological and Geomorphological Conditions Supporting the Diversity of Rock Landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage, 12: 2. Doi: 10.1007/s12371-020-00430-1 (IF 2019 = 3.062)
 • Gebauer, R., Divíšek, J., Buřič, M., Večeřa, M., Kouba, A., Drozd, B. (2018): Distribution of alien animal species richness in the Czech Republic. Ecology and Evolution, 8(9): 4455–4464. Doi: 10.1002/ece3.4008 (IF 2018 = 2.415)
 • Divíšek, J., Storch, D., Zelený, D., Culek, M. (2016): Towards the spatial coherence of biogeographical regionalizations at subcontinental and landscape scales. Journal of Biogeography, 43(12): 2489–2501. Doi: 10.1111/jbi.12832 (IF 2016 = 4.248)
 • Divíšek, J., Culek, M., Šťastný, K., Anděra, M. (2016): Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species’ distributions in Europe. Folia Zoologica, 65(3): 169–182. (IF 2016 = 0.739)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Divíšek, J., & Unger, J. (2019): Viditelnost jihomoravských šibenic. In Unger., J. a kol., Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). (pp. 37–41). Masarykova univerzita.

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity

 • Výkonný redaktor časopisu Moravian Geographical Reports (WOS) (od 2009)
 • Člen České společnosti pro ekologii