Novinky & Aktuality

 • Geodiverzita (neživá příroda) zahrnuje jak horniny a tvary reliéfu, tak vodní prvky v krajině anebo půdu. Na první pohled bychom řekli, že se s ní setkáváme zejména v přírodních oblastech, avšak ve městě ji najdeme také. Kde? Skoro všude. Neživá příroda v urbánním prostoru může mít mnoho podob - ať už jde o skalní výchozy, staré lomy nebo třeba stavební kámen využitý pro kulturní památky. Geodiverzita ovlivňovala a dosud ovlivňuje samotný rozvoj měst a s ním související využívání přírodních zdrojů. Nemalý význam má i z hlediska ekologického, historického nebo kulturního. Na příkladu Brna, které má dlouhou, pestrou a občas i dobrodružnou geologickou minulost, vám ukážeme, že neživá příroda není jen "kámen", ale že má pro lidskou společnost nezastupitelnou úlohu.
 • výstavy:
  Muzeum Komenského v Přerově - květen až červenec 2021
  Zámek Letovice - od 12. 8. 2020 do odvolání
  Horácké muzeum , Nové Město na Moravě - od 21. 1. 2021 dostupná online
  Ústav geoniky AV ČR, Brno - 2. - 8. 11. 2020
  Správa NP Podyjí, Čížov (datum bude upřesněno)
 • seminář VIRY KOLEM NÁS A V NÁS můžete sledovat na YouTube kanálu PotravinyAV21. Přednáška Dr. Barbory Duží na téma Odolnost českých domácností vůči krizím: zaostřeno na potraviny začíná v čase 3:12:20
 • Pracovník Oddělení environmentální geografie Dr. Bohumil Frantál se stal členem mezinárodního projektu „Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan” (Energy-SHIFTS) (H2020, no. 826025, 2019-2021). Podílí se na práci Working Group “Smart Consumption”, která má za cíl identifikovat a poskytnout podrobný seznam 100 výzkumných otázek společenských a humanitních věd (SSH) týkajících se dopravy a mobility, které by měly mít prioritu v budoucím výzkumu a inovacích financovaných EU, konkrétně v rámci Horizon Europe. Další informace naleznete na adrese https://energy-shifts.eu/horizon-scanning-working-group-2-smart-consumption/
 • Pracovníci Oddělení environmentální geografie se autorsky podíleli na několika kapitolách knihy „The Science of Citizen Science“, která byla vydaná nakladatelstvím Springer. Kniha je hlavním výstupem mezinárodního projektu COST Action "Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe".
  volně ke stažení
 • Dr. Barbora Duží z Oddělení environmentální geografie se zapojila do mezinárodního výzkumu zaměřeného na dopady pandemie COVID-19 na stravování a způsob získávání potravin. Data jsou získávána dotazníkovým šetřením určeným domácnostem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do projektu jsou zapojeny desítky evropských univerzit, výzkumných pracovišť a nevládních organizací. Výzkum v ČR zastřešuje program ´Potraviny pro budoucnost´ Strategie AV21 Akademie věd ČR.
 • food Nenechte si ujít přednášku Dr. Barbory Duží: Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19, kde představuje výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v českých domácnostech v červnu a červenci 2020.
 • V rámci projektu TAČR vznikl publicisticko-dokumentární pořad Vcházení do krajinomaleb, který se věnuje využití krajinomalby ve studiu změn krajiny.
  Dostupné díly: Vysočina, Brněnsko a Západní Morava
 • V Muzeu regionu Boskovicka můžete od 7. ledna 2021 navštívit výstavu Geograf a geomorfolog JAROMÍR DEMEK. Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR (Brno) a Geografickým ústavem PřF MU v Brně.
  Otevřeno v pracovní dny 10 -17 hod, o víkendech a svátcích 13 - 17 hod.
  Výstava připomíná tohoto významného českého a československého vědce a vysokoškolského pedagoga u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin prostřednictvím fotografií, které pořídil na cestách různými světadíly. Často desítky let staré snímky jsou zároveň dokumentem proměn kulturních i přírodních krajin Země.
 • Laserové skenování v Amatérské jeskyni - představení společného projektu hydrologů a geografů v České televizi
 • Krátká reportáž z Dne otevřených dvěří v pořadu Brněnské oko
 • Laserové skenování Pravčické brány v České televizi
 • Laserové skenování Ledových slují na aktuálně.cz

Publikace