RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, narozen 23. prosince 1984 ve Zlíně

  Specializace:
 • transfer inovací, projektově orientovaný prostorový a regionální management
 • regionální geografie v kontextu udržitelného rozvoje
 • digitální technologie, open source, GIS a kartografická vizualizace
 • kontextově dostupné služby a rozšířená realita v kyberprostoru

vzdělání

  photo of Trojan

  2007: Bc.; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie.
  bakalářská práce: Možnosti rozvoje venkova a zemědělství ve správním obvodu ORP Otrokovice

  2009: Bc.; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geoinformatika a regionální rozvoj.
  bakalářská práce: Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace

  2009: Mgr.; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj.
  diplomová práce: Trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína

  2011: RNDr.; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj.
  rigorózní práce: Dynamizace strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn prostřednictvím location based services (LBS)

  2014: MSc; The Nottingham Trent University, obor Management Studies in Economy and Management.
  disertační práce: The formulation of corporate strategy of College of Business and Hotel Management according to the BIBS model of strategic management

  2015: MBA; LIGS University, obor IT Management.
  Závěrečná práce: Procesní reengineering v návaznosti implementace LMS s implikacemi pro funkční strategii IS/IT

  od roku 2009: doktorské studium Ph.D.; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj.
  disertační práce: Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS

zaměstnání

  od 2015: Ústav Geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Brno (doktorand)

  od 2013: Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, Ústav environmentální bezpečnosti (asistent)

  2013 – 2015: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (expert terciárního vzdělávání)

  2010 – 2015: Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno (akademický pracovník, vedoucí Centra transferu inovací a projektové podpory, vedoucí Laboratoře experimentální a aplikované geografie)

  2013 – 2014: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (lektor)

  2012 – 2014: Vysoká škola Karla Engliše (lektor)

  2010 – 2012: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (odborný pracovník)

  2008 – 2010: DRING Consulting, s.r.o. (projektový manažer, grantový poradce a specialista GIS)

grantové projekty

  2016 - 2017: Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services (TD03000079)

  2015: Inovace předmětu Rozvoj venkova a zemědělství (ČR a EU) prostřednictvím jeho vnitřní modularizace (IP UTB) – hlavní řešitel

  2014: Geographic Information Systems in Applied Crisis Management (IP UTB) – hlavní řešitel

  2013 – 2015: Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test) (OP VK, GG) – člen řešitelského týmu

  2012 – 2014: SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové : INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace (OP VK, Ipo) – člen řešitelského týmu

  2013: Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (specifický výzkum MU) – člen řešitelského týmu

  2013: Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace, praxe (FRVŠ) - spoluřešitel

  2013: Vliv strukturálních fondů na rozvoj lokalit v periferních oblastech Jihomoravského kraje (GA VŠOH) – hlavní řešitel

  2013: Dynamizace VaV aktivit v cestovním ruchu prostřednictvím cílových skupin terciárního vzdělávání (GA VŠOH) - člen řešitelského týmu

  2013: Výzkum role naučných stezek v rozvoji regionálního turistického ruchu v Jihomoravském kraji (GA VŠOH) - člen řešitelského týmu

  2013: Kartografická vizualizace bezpečnostních hrozeb v regionálním rozvoji s využitím open source nástrojů (IGA VŠKE) – hlavní řešitel

  2010 – 2012: Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (specifický výzkum MU) – člen řešitelského týmu

  2010 – 2012: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice (OPVK, Ipo) - člen řešitelského týmu

členství ve vědeckých organizacích

  Česká geografická společnost (od r. 2001)

  Česká asociace pro geoinformace (od r. 2002)

  Česká kartografická společnost (od r. 2011)

  Association of American Geographers (2002 - 2004)

  European Geography Association for Students and Young Geographers (od r. 2005)

Přehled publikací

Články v odborných recenzovaných periodikách (Jimp, JSC, Jneimp, Jrec))

 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., & Pasqualetti, M. J. (2017). Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei, 1-14. doi:10.1007/s12210-017-0628-9 https://link.springer.com/article/10.1007/s12210-017-0628-9 (IF 0,683, Q3 in Multidisciplinary Sciences)
 • Trojan, Jakub, Jan Trávníček a Gustav Novotný. El ciberespacio y las posibilidades de visualización de (al menos) cuatro tipos de la espacialidad. Revista Geográfica de América Central, Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica, 2014, No. 52, Vol. 1, s. 51-67. ISSN 1011-484X.
 • Jeřábek, Tomáš, Jakub Trojan a Radka Šperková. Predictive performance of DSGE model for small open economy - the case study of Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, LXI, č. 7, s. 2229-2238. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072229.
 • Trojan, Jakub. A comparison of methodological guides for creating microregional strategies of Central European rural areas. Case study: Czech Republic. HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography, University of Bucharest, 2012, Vol. 6, 1 (2012), s. 19-24. ISSN 2067-2284. doi:10.5719/hgeo.2012.61.19.
 • Trojan, Jakub, Tomáš Jeřábek, Jan Trávníček a Eva Lukášová. Analysis of the Results of Research of Socially Responsible Management of Restaurants in Brno to Achieve Sustainability and Environmental Security. ECONOMICS AND MANAGEMENT, Brno: University of Defence, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 58-66. ISSN 1802-3975.
 • Trojan, Jakub, Tomáš Jeřábek a Kateřina Falk. Using of DRS/TRS in Order to Increase the Competitive Advantage of Microregion. Logos Polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 2012/3, č. 4, s. 57-63. ISSN 1804-3682.
 • Osman, Robert, Jan Trávníček, Jakub Trojan a Ondřej Konečný. K čemu doktorandi? Pokračování diskuze XXII. Sjezdu české geografické společnosti v Ostravě. Informace Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 18-24. ISSN 1213-1075.
 • Trojan, Jakub a Jan Trávníček. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: LipůvkaLažany-Újezd. GeoScape, Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2010, roč. 5, č. 2, s. 209-217. ISSN 18021115.
 • Svozil, Břetislav, Jan Trávníček a Jakub Trojan. Spolupráce základní a vysoké školy: Trvalá udržitelnost Deblínska. Geografické rozhledy, 2010, roč. 19, č. 3, s. 19-20. ISSN 1210-3004.

Odborné knihy a kapitoly v knihách (B, C)

 • Trojan, Jakub. Virtuální prostor. In Roman Matoušek, Robert Osman (eds): Prostor(y) geografie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 19 – 31, 12 s. ISBN 978–80–246–2733–5.
 • Trojan, Jakub a Jan Trávníček. Atlas Deblínska. Vydání první. Brno: GEODIS BRNO, spol. s r.o., 2011. 78 s. Neuveden. ISBN 978-80-87473-00-9.
 • Hynek, Alois, Břetislav Svozil, Tomáš Vágai, Jan Trávníček a Jakub Trojan. Sustainability in Practice. In Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Guildford, Surrey (UK): Grosvenor House Publishing Ltd, 2011. s. 215-233, 19 s. 1st edition. ISBN 978-1-908105-33-2.

Články v recenzovaných sbornících (D)

 • Heinzová, Romana, Jana Bilíková a Jakub Trojan. Crisis management in SMEs in the Czech Republic in connection with holistic competence of Managers. In Khalid S. Soliman. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan: International Business Information Management Association, 2014. s. 386-393, 7 s. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Trojan Jakub, Rak Jakub, Panáčková Veronika, Bilíková Jana a Heinzová Romana. Trends And Innovation In Hospitality (The Czech And Slovak Perspective). In Khalid S. Soliman. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan: International Business Information Management Association, 2014. s. 374-385, 11 s. ISBN 978-0-9860419-3-8.