Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

  Odborná specializace:
 • Humánní a regionální geografie
 • Geografie sídel a urbánní geografie
 • Regenerace brownfields

vzdělání

  photo of Klusacek

  2002 - 2008 Doktorské studium (Ph. D.), Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, studijní program geografie, studijní obor - regionální geografie a regionální rozvoj
  Disertační práce: Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy

  1992 - 1997 Magisterské studium (Mgr.), Masarykova univerzita, Brno

 • Přírodovědecká fakulta, studijní obor - geografie
 • Filozofická fakulta, studijní obor - historie
  Diplomová práce: Strategie trvale udržitelného rozvoje Budišovska a její aplikace ve výuce zeměpisu

profesní činnost

  od 2010 Mendelova univerzita v Brně - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (odborný asistent – výuka předmětů Teorie regionálního rozvoje a Management v regionálním rozvoji)

  od 2002 Ústav geoniky AV ČR - vědecký pracovník

  1999 - 2002 Přátelé Země ČR – nestátní nezisková organizace – fundraiser

projekty - koordinátor řešitelského týmu

  2014 - 2015 Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů (TD020259), Technologická agentura České republiky – koordinátor

  2011 - 2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE, projekt 7. RP EU, koordinace výzkumných aktivit pro WP3 - Success metrics and prioritisation tool a pro území ČR)

  2009 - 2010 Populační trendy a rozvoj bydlení v městských regionech České republiky a Rakouska: Srovnávací studie Prahy, Vídně, Brna, Štýrského Hradce, Lince a Plzně (projekt na podporu mobility výzkumných pracovníků; partnerské pracoviště Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung, Dr. Walter Matznetter)

projekty - člen řešitelského týmu

  2015 - 2018 INSPIRATION (INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION (Horizon 2020, grant agreement 642372)

  2011 - 2013 ENGELA - Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0025) www.engela.eu

  2009 - 2012 Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/12.0066)

  2009 - 2011 Osud české postindustriální krajiny (IAA300860903)

  2009 - 2010 Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí (KJB30086090)

  2009 - 2010 Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky Av ČR, v.v.i. (CZ.1.07/2.3.00/09.0234)

  2006 - 2009 Sociálně prostorové důsledky demografických změn ve městech středovýchodní Evropy (číslo projektu II/81150, Nadace Volkswagen)

  2002 – 2005 Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (EVK4-CT-2002-00086, 5. rámcový program EU)

  2002 - 2004 Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí (KSK3046108)

  2002 - 2004 Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí (IBS3086005)

vybrané publikace

Články v recenzovaných vědeckých časopisech

 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., & Pasqualetti, M. J. (2017). Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei, 1-14. doi:10.1007/s12210-017-0628-9 https://link.springer.com/article/10.1007/s12210-017-0628-9 (IF 0,683, Q3 in Multidisciplinary Sciences)
 • Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2015). Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: Inter-national and Inter-stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 91-107. IF: 0,333
 • Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18. DOI: 10.1016/j.cities.2014.12.007. IF: 1,863
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, November 2015, 309–316. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003.
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Klusáček, P.,Kulla, M, Kunc, J., Havlíček, M. (2014): The expansion of coal mining in the depression areas - a way to development? Human Geographies, 8 (1), in print.
 • Alexandrescu, F., Martinát, S., Klusáček, P., Bartke, S. (2014): The Path From Passivity Toward Entrepreneurship Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in Central and Eastern Europe. Organization & Environment, doi.1086026614529436 (online first).
 • Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J. (2014): Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1), 66-77.
 • Martinát, S.,Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Havlíček, M. (2014): Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhoniciana, 106 (1), 35-44.
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R. (2013): Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Context (A Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 21 (2), 5-19.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kulla, M., Mintálová, T. Navrátil, J., Van der Horst, D. (2013): Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica, 44 (2), 75-92.
 • Martinát, S., Mintálová, T., Dvořák, P., Navrátil, J., Klusáček, P., Kunc, J. (2013): Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration. Geographica Cassoviensis, 7 (2), 41-49.
 • Krejčí, T., Martinát, S., Klusáček, P. (2011): Spatial differentiation of the processes connected to the second demographic transition in post-socialistic cities (exampled on case of Brno and Ostrava, the Czech Republic). Moravian Geographical Report, Vol. 19, 2/2011, pp. 39-50, ISSN 1210-8812
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2011): Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy, Urbanismus a územní rozvoj, XIV, 1/2011, s. 13-17, ISSN 1212-0855
 • Klusáček, P., Krejčí T., Kunc, J., Martinát , S., Nováková, E. (2011): Post-Industrial Landscape in the Relation to Local Self-Governmnet in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, p. 18-28 No. 4, ISSN 1210-8812.
 • Steinführer, A., Bierzyński, A.,Großmann, K, Haase, A., Kabisch, S., Klusáček. P. (2010): Population Decline in Polish and Czech Cities During Post-socialism? Looking Behind the Official Statistics, Urban Studies 47 (11), p. 2325–2346
 • Klusáček, P., Martinát, S., Matznetter, W., Wisbauer, A. (2009): The Urban Development in the Selected Czech and Austrian City Regions, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, Vol. 40, No. 2, pp. 27-57, ISSN 0231-9365
 • Martinát, S., Frantál, B.,Klusáček, P., Klapka, P. (2009): New Rural Spaces: Conflicts, Opportunities and Challenges. Moravian Geographical Reports, 17 (4), 44-45
 • Klusáček, P., Vaishar, A. (2008): Současné urbanizační pochody a kvalita života ve vnitřních částech evropských velkoměst, Geographia Slovaca 25, s. 145-157.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Martinát, S., Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Auswirkungen aktueller demographischer Veränderungen auf die soziodemographische Binnenstruktur von Brno und Ostrava. Europa regional 16, 2008, č. 3, s. 129-140.
 • Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S., Zapletalová, J. (2007): Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic, Moravian Geographical Reports. Vol. 15, No. 1 (2007), p. 43-55.
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Kallabová, E., Klusáček, P., Kolibová, B., Lacina, J., Mikulík, O., Zapletalová, J. (2006): Urban environment in European big cities, Moravian Geographical Reports, 1/2006, Vol. 14, p. 46-62
 • Klusáček, P. (2005): Downsizing of Bituminous Coal Mining and the Restructuring of Steel Works and Heavy Machine Engineering in the Ostrava Region, Moravian Geographical Reports, Vol. 13, 2/2005, s. 3 -12
 • Ondráček, S., Klusáček, P., Munzar, J. (2002): Czech Republic – August 2002: Another flood disaster of Century after five years. Moravian Geographical Reports, Vol. 10, No.2, p. 53-62

Knihy nebo kapitoly v knihách

 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. Brownfields - cesta od minulosti do budoucnosti. Vojvodíková, B. (ed.), European Science and Art Publishing, Praha, 36-49.
 • Vojvodíková (ed.), B., Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kuchtová, R., Marková, B., Tichá, I. Krčmář, I. (2012): Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček, Professional Publishing, Praha, 116.
 • Kolejka, J., Hrádek, M., Kirchner, K., Klimánek, M., Klusáček, P., Krejčí, T., Lněnička, L., Martinát, S., Nováková, E., Ondráček, S. (2012): Postindustriální krajina Česka. Soliton, Brno, 284.
 • Bierzynski, A., Grabowska , M., Haase, A., Klusáček, P., Maas, A., Mair, J., Martinát S., Sagan I., Steinfuehrer A., Vaishar A., Wenclawowicz, G., Zapletalová, J. (2011): Lodz, Gdansk, Brno and Ostrava and their Inner Cities: Urban and Demographic Development during Post-socialism, Chapter 6, p. 101-142 in: Haase A., Steinfuehrer A., Kabisch S., Grossman K., Hall R. (eds.): Residential Change and Demographic Challenge The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Ashgate, England, 380 p., ISBN-10: 0754679349 a ISBN-13: 978-0754679349
 • Haase A., Bierzynski A., Grabowska M., Klusáček P., Martinát S., Uherek Z., Maas A. (2011): Old-new Diversity: processes and Structures of Socio-Demographic Change in the Inner City, Chapter 7, p. 143-183 in: Haase A., Steinfuehrer A., Kabisch S., Grossman K., Hall R. (eds.): Residential Change and Demographic Challenge The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Ashgate, England, 380 p., ISBN-10: 0754679349 a ISBN-13: 978-0754679349
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Pavelčíková, N., Pospíšilová, J., Zapletalová, J. (2009): Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 136 s., ISBN 978-80-86407-69-2
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., Burian, J., Cetkovský, S., Dobešová, Z., Kallabová, E., Kaňok, J., Kiliánová, H., Kirchner, K., Klusáček, P., Kolejka, J., Kolibová, B., Kozáková, M., Martinát, S., Nováková, E., Ondráček, S., Pechanec, V., Quitt, E., Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, J. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geo-informačních databází, Univerzita Palackého Olomouc, monografie, 181 s.

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • Martinát, S., Melníková, V., Dvořák, P., Klusáček, P., Navrátil, J., Van der Horst, D. (2013): Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem. Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Masarykova universita, Brno, 287-296.
 • Dvořák, P., Martinát, S., Klusáček, P., Van der Horst, D., Navrátil, J., Kulla, M., (2013): Divergentní trendy zemědělství a v sektoru bioplynových stanic: příležitost nebo hrozba? Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova universita, Brno, 277-286.
 • Klusáček, P., Martinát, S., Dvořák, P. (2013): Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na území České republiky (aktuální stav z pohledu investorů). Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova universita, Brno, 264-271.
 • Kunc, J., Frantál, B., Klusáček, P. (2011): Brownfields jako lokality pro umístění zdrojů energie? In: Sborník příspěvků z XIV Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 132-140. ISBN: 978-80-210-5513-1
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S., Tonev, P. (2011): Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In: Sborník příspěvků z 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika. Brno: Masarykova univerzita Brno, 82-82.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2010): Percepce brownfields residenty: srovnání Brna a Ostravy. Sborník z konference. Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. Ústav geoniky AV ČR, Brno, 79-86.
 • Klusáček, P., Krejčí, T., Kolejka, J., Kunc, J. (2009): Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields, konference Nové trendy – nové nápady 2009, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, listopad 2009, s. 500-506
 • Klusáček, P. (2008): Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí. In: Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol. (eds.) (2008): Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Univerzita Palackého v Olomouci, Brno, s. 122 – 126.
 • Martinát, S., Klusáček, P., Nováková, E. (2008): Impact of globalization on socio-demographic changes of inner structures of City of Ostrava after 1989, In: Baar, V., Siwek, T. (eds.) (2008): Globalisation and its impact on localities, Ostrava University, Ostrava, s. 173 – 179.
 • Klusáček, P. (2008): Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy. In: Blaheta, R., Kolcun, A. (eds.) (2008): Ph.D. Workshop 2008 proceedings, Ostrava, 20.11.2008, ÚGN Ostrava, s. 30 -37.
 • Klusáček, P. , Krejčí, T. (2008): Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.) (2008): Seminář Mezinárodní rok planety Země, Brno, 11.9.2008, Ekonomicko-správní fakulta MU, s. 25 – 31.
 • Klusáček, P., Martinát, S., Matznetter, W., Wisbauer, A. (2008): 138 Years Of Urban Development in Central Europe – A Long-Term Comparison Of Large City Regions In Austria And The Czech Republic. In: Hardy, S., Larsen, L., Freeland, F. (eds.) (2008): Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?, International conference - Regional Studies Association, Praha, 27.3.2008 -29.3.2008, s. 103-104.
 • Matznetter, W., Wisbauer, A., Klusáček, P., Martinát, S. (2008): Growth and Decline in Czech and Austrian City Regions – Divergence and Convergence in more than a Century of Urban Development, Conference ENHR Shrinking Cities, Sprawling Suburbs, Changing Countrysides, Dublin, 6.-9.7.2008, s. 114 – 115.
 • Klusáček, P., Martinát, S. (2008): Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989. In: Svatoňová, H. et al. (2008): Geography in Czechia and Slovakia - Theory and Practice at the Onset of 21st Century, MU, Brno, s. 341 – 345.
 • Klusáček, P. (2007): E-government a reforma veřejné správy v ČR, In: KRAFT S. A KOL. (2007): Česká geografie v evropském prostoru, sborník s XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice, 30.8.-2.9.2006, s. 625-632.
 • Klusáček, P. (2007): Territorial public administration reform in the Czech Republic and its perception by mayors, In: Kallabová, E., Frantál, B., Klusáček, P. (2007): Regions, Localities and Landscapes in New Europe, S. 27-30.
 • Klusáček, P., Vaishar, A. (2006): Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities., s. 29 In: Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference „150 let geografie na UK“ Praha-Albertov 6, 10. a 11.11. 2006, ISBN 80-86561-96-8
 • Kallabová, E., Klusáček, P. (2006): Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León), s. 25-26 In: Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference „150 let geografie na UK“ Praha-Albertov 6, 10.a 11.11. 2006, ISBN 80-86561-96-8
 • Klusáček, P. (2006): Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí, In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings, Ostrava, 8.11.2006, s. 26 -30
 • Klusáček, P. (2005): Problems of the Second and Third Stage of Local Public Administration Reform in the Czech Republic (example of the South Moravian Region) In Papers from 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 2005, Brno, s. 43 – 52
 • Zapletalová, J., Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S. (2005): Euroregiony na území České republiky a jejich parciální geografická analýza. In Sborník příspěvků z vědecké konference Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správa, VŠE Praha, 2.12.2005, s. 95-117
 • Klusáček, P. (2005): Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku, In: Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, Ústav Geoniky AV ČR, Brno, s. 117-122
 • Klusáček, P. (2004): Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě. In Zborník abstraktov ze vedecké geografické konferencie Nitra 2004, Nitra, s. 452 – 457
 • Klusáček, P. (2003): Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky. In Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov ze Študentské vedecké konferencie organizované při príležitosti 50. výročia SAV, Bratislava, s. 163
 • Klusáček, P. (2003): The issue of public administration reform and new territorial division of the Czech Republic as exampled on the Moravian-Silesian region. In papers of the 5th Moravian Geographical conference CONGEO ´03, Brno, s.75 -82

Výzkumné zprávy

 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, Jo., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A., Cosmo, L., (2014): Prioritization Tool: Results of demonstration studies and outreach material (Deliverable D3.3 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).
 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A. (2013): Prioritization Tool, Software and Manual (Deliverable D3.2 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored improvement of brownfields regeneration in Europe - www.timbre-project.eu)
 • Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2012): Report on results of survey on brownfield regeneration and statistical analysis (Deliverable D3.1 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).
 • Galvasová, I., Kadečka, S., Binek, J., Galvas, M., Halásek, D., Toušek, V., Chabičovská, K., Holeček, J., Klusáček, P., Frantál, B. (2007): Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Výzkumná oponovaná zpráva pro státní správu. Brno: Ministerstvo vnitra ČR, 2007. 61 s.
 • Klusáček, P., Martinát, S., Vaishar, A. and Zapletalová, J. (2007) Brno and Ostrava data analysis report (conDENSE project)