Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

  Pozice
  Vědecká pracovnice

A-9352-2015

ORCID: 0000-0003-4250-0196

Google Scholar

  Specializace
 • Společenské a geografické aspekty potravinových systémů
 • Adaptace společnosti na změnu klimatu
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Vzdělání

  2014 Ph.D. v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav Aplikované a krajinné ekologie

  2011 obor Environmentální výchova, Pedagogická specializace, Univerzita Palackého v Olomouci

  2002 Mgr. v oboru Humanitní environmentalistika, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

  1998 Bc. v oboru Knihovnictví a informační věda, Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta

Profesní činnost

  od 2015 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecká pracovnice)

  2012—2014 Centrum výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i., Oddělení adaptačních strategií (vědecká pracovnice, popularizátorka vědy)

  2002—2012 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.  (odborná a pedagogická pracovnice)

Vybrané projekty

Vybrané publikace (od roku 2015)

Články v časopisech v databázi Web of Science (Jimp)

 • Hruška, V., Konečný, O., Smutná, Z., Duží, B. (2020): Evolution of alternative food networks in an old industrial region of Czechia. Erdkunde, 74(2): 143–159. Doi: 10.3112/erdkunde.2020.02.04 (IF 2019 = 1.639)
 • Duží, B., Osman, R., Lehejček, J., Nováková, E., Taraba, P., Trojan, J. (2019): Exploring citizen science in post-socialist space: Uncovering its hidden character in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(4): 241–253. Doi: 10.2478/mgr-2019-0019 (IF 2019 = 2.479)
 • Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018): Food Self-provisioning in Europe: An Exploration of Sociodemographic Factores in Five Regions. Rural Sociology, 83(2): 431–461. Doi: 10.1111/ruso.12180 (IF 2018 = 1.87)
 • Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018): Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture, 13(1): 162–188. Doi: 10.3167/nc.2018.130108 (IF 2018 = 0.724)
 • Duží, B., Frantál, B., Simon Rojo, M. (2017): The geography of urban agriculture. New trends and challenges. Moravian Geographical Reports, 25(3): 130–138. Doi: 10.1515/mgr-2017-0012 (IF 2017 = 1.435)
 • Stojanov, R., Bureš, O., Duží, B. (2017): Migration and development policies: The state of affairs before the 2015 European migration crises in the Czech Republic and its current implications. Communist and Post-Communist Studies, 50(3): 169–181. Doi: 10.1016/j.postcomstud.2017.06.002 (IF 2017 = 0.722)
 • Stojanov, R., Boas, I., Kelman, I., Duží, B. (2017): Local expert experiences and perceptions of environmentally induced migration from Bangladesh to India. Asia Pacific Viewpoint, 58(3): 347–361. Doi: 10.1111/apv.12156 (IF 2017 = 1.377)
 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., Procházka. D. (2016): Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Male, Maldives. The Geographical Journal, 183(4): 370–385. Doi: 10.1111/geoj.12177 (IF 2016 = 3.132)
 • Stojanov, R., Duží, B., Daněk, T., Němec, D., Procházka, D. (2015): Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability, 7(9): 12758–12786. Doi: 10.3390/su70912758 (IF 2015 = 1.343)

Odborné knihy a kapitoly v knihách

 • Vohland, K., Göbel, C., Balázs, B., Butkevičienė, E., Daskolia, M., Duží, B., Hecker, S., Manzoni, M., & Schade, S. (2021). Citizen Science in Europe. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), The Science of Citizen Science (pp. 35–53). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-030-58278-4_3
 • Butkevičienė, E., Skarlatidou, A., Balázs, B., Duží, B., Massetti, L., Tsampoulatidis, I., & Tauginienė, L. (2021). Citizen Science Case Studies and Their Impacts on Social Innovation. In K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, & K. Wagenknecht (Eds.), The Science of Citizen Science (pp. 309–329). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-030-58278-4_16
 • Fanfani, D., Duží, B., Mancino, M. (2019): Pratiche agrourbane di prossimità per la costruzione del sistema agro-alimentare locale nel contesto di territorio di Prato: una nuova domanda di innovazione delle. In: E. Dansero, D. Marino, G. Mazzocchi, & Y. Nicolarea (Eds.), Lo spazio delle politiche locali del cibo: temi, esperienze e prospettive politiche (pp. 201–219). CELID. https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/1213669/530182/Fanfani_Mancino_Duzi_Pubb_RPLC_20.pdf
 • Simon-Rojo, M., & Duží, B. (2017). Connecting Local Food and Organic Waste Management Systems: Closing Nutrient Loops in the City of Madrid. In E. Fraňková, W. Haas, & S. J. Singh (Eds.), Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems (pp. 319–343). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-69236-4_11
 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., & Procházka, D. (2016). Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In A. Milan, B. Schraven, K. Warner, & N. Cascone (Eds.), Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses (pp. 87–103). Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-42922-9_5
 • Simon-Rojo, M., Recasens, X., Callau, C., Duží, B., Eiter, S., Hernandez-Jimenez., V., Laviscio, R., Lohrberg, F., Pickard, D., Scazzosi, L. & Vejre, H. (2015): From Urban Food Gardening to Urban Farming. In F. Lohrberg, L. Scazzosi, L. Lička & A. Timpe (Eds.), Urban Agriculture Europe (pp. 24–31). Jovis. https://www.jovis.de/en/books/product/urban-agriculture-europe.html
 • Lohrberg, F., Pickard, D., Arapis, G., Branduini, P., Duží, B., Hernandez, V., Koleva, G., Laviscio, R., Marta, A.D., Orlandini, S., Petralli, M., & Scazzosi, L. (2015): Urban Agriculture Goes Brussels - UA as a Tool for the Europe 2020 Strategy. In F. Lohrberg, L. Scazzosi, L. Lička & A. Timpe (Eds.), Urban Agriculture Europe (pp. 208–213). Jovis. https://www.jovis.de/en/books/product/urban-agriculture-europe.html

Členství ve vědeckých organizacích a další aktivity