Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.

  Pozice
  Vědecký pracovník

  Specializace
 • Regionální politika a regionální rozvoj
 • Kvalita života
 • Percepce environmentálních rizik

Vzdělání

  Ph.D. v oboru Humánní geografie, Geografický ústav SAV, Bratislava

  Mgr. v oboru Geografie a kartografie, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Profesní činnost

  2002—2014 Geografický ústav SAV, Bratislava (odborný a vědecký pracovník)

  2009—2018 Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno (odborný asistent)

  2011—2015 Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc (vědecký pracovník)

  2018—2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra (odborný asistent)

  od 2019 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geografie, Brno (vědecký pracovník)

Řešené projekty (od roku 2019)

Publikace (od roku 2019)

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI WEB OF SCIENCE (JIMP)

 • Andráško, I. (2021): Why People (Do Not) Adopt the Private Precautionary and Mitigation Measures: A Review of the Issue from the Perspective of Recent Flood Risk Research. Water, 13(2), 140. Doi: 10.3390/w13020140 (IF 2021 = 3.530)
 • Andráško, I., Dolák Klemešová, K., Dolák, L., Trojan, J., Fiedor, D. (2020): „Surely it will come again...”. Flood threat appraisal, mitigation strategies and protection motivation in Czech communities endangered by floods. Moravian Geographical Reports, 28(3): 170–186. Doi: 10.2478/mgr-2020-0013 (IF 2019 = 2.479)