Mgr. Veronika Zuskáčová, Born on March 3, 1986, in Košice

  Fields of Speciality:
 • Social and regional geography
 • Transport geography
 • Mobilities studies
 • Air transportation and aeromobility
 • Qualitative research

qualifications

  photo of Zuskacova

  2009: Bc. - University of Prešov/Faculty of Humanities and Natural Sciences; Geography and Regional Development
  Bachelor thesis: Changes of social structure and life style of the Inhabitans in the Suburban locality of Kanaš

  2011: Mgr. - Palacky University/Faculty of Science; Regional Geography
  Diploma thesis: Travelling to services in Olomouc region

  since 2012: Masaryk University/Faculty of Science, Regional Geography
  Ph.D. dissertation topic: Aeromobility as a lifestyle – Frequent flyers in Czech Republic

professional career

  since 2017: Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University - researcher

  since 2016: Kiwi.com

  2011 – 2015: Lufthansa InTouch

international scholarship

  02-07/2015: Educational Research Exchange, Royal Holloway, University of London, U.K.

  03-05/2008: Educational Exchange, Karl-Franzens Universität, Graz, Austria

research projects

selected publications

Papers in peer-reviewed journals

 • Halás, M., Zuskáčová, V. (2013) Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. Bulletin of Geography. Socio–economic Series. Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, roč. 20, č. 1, s. 23–41. ISSN 1732-4254. doi:102478/bog-2013-0009.
 • Zuskáčová, V. (2014) Aeromobilita ako životný štýl a nový sociálno-geografický koncept – potenciál mobilitného prístupu v dopravnej geografii. Mladá veda - Young Science, roč. 1, č. 2, s. 128-139. ISSN 1339-3189.

Books and chapters in books

 • Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. (2013) Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 194 s. ISBN 978-80-210-6020-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013.

conference proceedings/abstracts

 • Zuskáčová, V. (2016) Doma na letisku. Konštrukcia domova z autoetnografickej perspektívy obyvateľa letiska Londýn Heathrow. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Výroční konference ČGS. České Budějovice.
 • Zuskáčová, V. (2016) Hyper(aero)mobilná geografia: Frequent flyers a ich vnímanie miest a priestoru. In Geografický výzkum: Prostorová spravedlnost. Workshop doktorandek a doktorandů 2016. Masarykova univerzita, Brno.
 • Zuskáčová, V. (2016) Transport Nodes As Places Of Arrival - A Case Study Of London Heathrow Airport. In Book of Abstracts. New Wave Conference 2016. 2016.
 • Zuskáčová, V. a D. Seidenglanz (2016) "Where Are You?" Exploring Passengers' Perceptions Of The Airport As A Place Of Arrival. In 2016 AAG Annual Meeting, San Francisco, California.
 • Zuskáčová, V. (2016) Letisko - od fascinácie k rutine, od bezmiestia k domovu. (Auto)Etnografický experiment "udomácnenia sa" na letisku. In Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová. Geografický výzkum: vztahy mezi sociálním a materiálním. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 133 - 146. ISBN 978-80-210-8404-9.
 • Zuskáčová, V. (2014) Aeromobilita ako životný štýl a nový sociálno-geografický koncept – potenciál mobilitného prístupu v dopravnej geografii. Mladá veda - Young Science, roč. 1, č. 2, s. 128-139. ISSN 1339-3189.
 • Zuskáčová, V. (2013) Život v oblakoch? Frequent flyer programy a ich využiteľnosť pri výskume aeromobility. In OSMAN, R. Geografický výzkum: participace a angažovanost. Brno: Masarykova univerzita, s. 207-218, ISBN 978-80-210-6415-7.
 • Lukáčová, A., Zuskáčová, V. (2010) Zmeny sociálnej štruktúry a životný štýl obyvateľstva v suburbánnej lokalite Kanaš. In Miloš Fňukal, Jindřich Frajer, Jan Hercik. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 413-428, ISBN 978-80-244-2493-4.