RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

  Fields of Research:
 • Social geography- geography of transport, marginal regions, border regions

qualification

  1970 Master´s degree (Mgr.) Faculty of Science of the Masaryk University in Brno

  1974 Doctor Degree (RNDr.) Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences
  Thesis: Commuting to work by public transport in the South-Moravian region in the year 1970

  1988 Scientific Degree (CSc. - Candidate of geographical sciences), Institute of Geography, Czechoslovak Academy of Sciences Brno
  Thesis: Geographical assesment of transport and its influence on environment. Case study South-Moravian region.

professional career

  1970 – 1993 Institute of Geography of Czechoslovak Academy of Sciences, Brno, scientific worker

  since 1993 Institute of Geonics, AS CR, Department of Environmental Geography, Brno, scientific worker

other activities

  since 2000 Editorial board member - Moravian Geographical Reports

  since 2009 Editorial board member – European Countryside

research projects

  2014 - 2015 Comparative evaluation of land use practices in vulnerable case study areas in Bulgaria and the Czech Republic” Project of Bulgarian-Czech Academic Cooperation - member of research team

  2013 - 2015 The Scenarios for Crisis Management Using Geoinformation Technologies. [Grant No. VG20132015106] - member of research team

  2013 Permeability of the Czech-Polish Border after Schengen. [Project No. 96 313. Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic] - member of research team

  2006 - 2011 Interests of Development in Border Regions (Case Study Orlice) [Grant of the Ministry of Education, Youth and Sports No. 2D06001] - member of research team

  2006 - 2011 Regional and Environmental Politics of the ČR a EU and the Development Interests of Orlicko Region. [Internal Academic project] - member of research team

  2006 - 2009 Social and Spatial Consequences of Demographic Change in East Central European Cities [Volkswagen Foundation, No. II/81150] - member of research team

  2005 - 2006 Sustainable development of Small Cities. [Programme KONTAKT, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic] - member of research team

  2004 - 2006 Application of Geoinformatic Databases for Creation of Regional Atlases and Atlases of Big Cities in the Czech Republic. [Czech Science Foundation, No. 205/04/0075] - member of research team

  2003 - 2006 Geography of Small Cities. [Grant GA AV ČR No. A3086301] - member of research team

  2003 - 2005 Euroregions and their Relation to the Territorial Administration and Self-government. [Grant Agency of the Czech Academy of Sciences No. IAA 7118301] - research leader

  2002 - 2005 Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change [5th Framework EU Programme] - member of research team

  2002 - 2004 Impact of Climatic and Anthropogenic Changes on the Landscape and Environment. [AS CR No. KSK3046108] - member of research team

  2000 - 2004 Impact of Deep-Mining Down-Scaling on Processes in Lithosphere and Environment. [GA AC CR No. IBS 3086005] - member of research team

  1999 - 2001 Application and Combination of the GIS and GPS Technologies in the Process of Landscape Thematic Mapping [Grant Foundation of the C.R. No. 205/99/0329] - member of research team

  1999 - 2001 Street in the Urban Structure. [Czech Science Foundation No. 103/99/1596] - member of research team

selected publications

Peer reviewed papers

 • Vaishar, Antonín - Dvořák, Petr - Hubačíková, V. - Zapletalová, Jana (2013): Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study – The Javorník Area. Geographia Polonica. Roč. 86, č. 3, s. 237-254. ISSN 0016-7282
 • Kolejka, J., Źyszkowska, W., Batelková, K., CIOK, S., DołzbŁasz, S. , Kirchner, K., Krejčí, T., Raczyk, A., Spallek, W., Zapletalová J. (2015): Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Téchnica, Vol. 10, No. 1., p. 51-65
 • Vaishar, A., Šťastná, M., Trnka, P., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2013): South-Moravian Rural Borderland. European Countryside. Vol. 5, No. 2 (2013), p. 115-132. ISSN 1803-8417. Online
 • Vaishar A., Zapletalová, J. (210): Sustainable development of the Moravian countryside. Revija za geografijo – Journal for Geography, Vol. 5, No. 1/2010, p. 43-54. ISSN 0854-665X.
 • Zapletalová J. Dopravní sítě v krajině (2010): Životné prostredie, Vol. 44, No. 3., p. 153-158. ISSN 0044-4863.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2009): Small towns as centres of rural micro-regions. European Countryside, Vol. 1, No. 2, p. 70-81. ISSN 1803-8417. Online
 • Vaishar A., Zapletalová, J. (2009): Microregional Development in Border Regions of Czechia. Rural studies, Vol. 20, p. 89-106. ISSN 1642-4689, ISBN: 978-83-620890-5-5.
 • Vaishar Antonín, Zapletalová Jana, Walter Vilém: Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna. Urbanismus a územní rozvoj Vol. 12, No. 6, p. 22-28. ISSN 1212-0855.
 • Vaishar Antonín, Zapletalová Jana, Walter Vilém: Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna. Urbanismus a územní rozvoj Vol. 12, No. 6, p. 22-28. ISSN 1212-0855.
 • Vaishar, A., Dvořák, P, Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Settlement problems in the Czech borderland. Geografický časopis, Vol. 60, No. 3, p. 241-253, ISSN 0016-7193.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J., Dvořák, P. (2008): Border administrative units in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 16, No. 1, p. 46-54. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Martinát, S., Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Auswirkungen aktueller demographischer Veränderungen auf die soziodemographische Binnenstruktur von Brno und Ostrava. Europa Regional Vol. 16, No. 3, p. 129-140, ISSN 0943-7142.
 • Cetkovský, Stanislav, Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav, Zapletalová, Jana, (2007): Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region. Moravian Geographical Reports, Vol. 15, No. 1, p. 43-55.
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Martinát, S., Nosková, H., Zapletalová, J. (2007): Cross-border Region Králíky – Międzylesie. Moravian Geographical Reports, Vol. 15, No. 2, p. 40-54.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Changes of the Czech Village after 1990. In: Grykień, S., Hasiński, W., Tomczak, I. (eds.): Uwarunkowania przyrodnicze a rozvój obszaroów wiejskich. Uniwersyte Wrocławski, Wrocłav, 2007, p. 199-207.
 • Vaishar A., Zapletalová J., (2007): Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno. Anale Universitatii din Craiova - seria geografie, Craiova (RO), Vol. 10, p. 112-126.
 • Cigale, D., Lampič, B., Ogrin, Plut, D., M., Rebernik, M.,Špes, D., Vintar-Mally, K., Cetkovský, S., Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J. (2006): Sustainable development of small towns – a Slovenian-Moravian comparative methodological approach. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 1, p. 17-28.
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Kallabová, E., Klusáček, P., Kolibová, B., Lacina, J., Mikulík, O., Zapletalová, J. (2006): Urban environment in European big cities. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 1, p. 46-62.
 • Zapletalová, J. (2006): Development of railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 2, p. 60-68.
 • Zapletalová, J. (2005): Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy. In: Komornicki, T., Czapiewski, K. L.: New spatial relations in new Europe. Europa XXI, vol. 13, PAN, Stanislav Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, p. 161-172. ISSN 1429-7132 ISSN 1429-7132.

Books or chapters in books

 • Vaishar, Antonín - Šťastná, Milada - Vavrouchová, Hana - Stonawská, Kateřina - Zapletalová, Jana (2014): Small towns in the South-Moravian region. In: Small and MediumTowns´ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century . 1. vyd. Collection CERAMAC No. 33. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. s. 215--230. ISBN 978-2-84516-635-6.
 • Vaishar A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. In: Temelová, J., Pospíšilová L., Ouředníček, M. [eds.]: Strategie českého rurálního pohraničí. UK Praha, nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, p. 140-162, 193-194.
 • Bierzyński, A., Grabkowska, M., Haase, A., Klusáček, P., Maas, A., Mair, J., Martinát, S., Sagan, I., Steinführer, A., Vaishar, A., Węcławowicz, G., Zapletalová, J. (2011): Łódż, Gdańsk, Brno and Ostrava and their Inner Cities: Urban and Demographic Development during Post-socialism. In: Haase, A., Steinführer, A., Kabisch, S., Grossmann, K., Hall, R. [eds.]: Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century. Ashgate, Surrey/Burlington p. 101-140. ISBN 978-0-7546-7934-9 (hbk.) -- 978-0-7546-9850-0 (E-book).
 • Vaishar, A. (ed.), Dvořák, P., Hubačíková, V., Nosková, H., Nováková, E., Zapletalová, J. (2011): Regiony v pohraničí (Případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí). Studia Geographica 103. ÚGN Brno, 133 pp. ISSN 0587-1247. ISBN 978-80-86407-16-6.
 • Axamitová, J., Balatka, B., Brzóska, M., Burda, T., Dvořák, J., Flieger, M., Hloušek, P., Hrádek, M., Hromas, J., Ivan, A., Kellerová, I., Kirchner, K., Kučera, B., Martínek, J., Novák, Z., Nováková, K., Podhajská, Z., Procházka, V., Rivolová, I., Rubín, J., Wiesner, S., Zapletalová, J. (2011): Cesty za krásou a poznáním – Turistický lexikon ČR. Academia Praha, 1120 pp. ISBN 978-80-7376-237-7.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Pavelčíková N., Pospíšilová, J., Zapletalová, J. (2009): Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Studia Geographica 100. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, Brno. 136 pp. ISSN 05287-1247, ISBN 978-80-86407-69-2.
 • Vaishar, A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2009): Orlicko v pohraničí. In: Vajdová Z. (ed.): Místní společenství Orlicka. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., str. 57-85. ISBN 978-80-7330-170-5.
 • Vaishar Antonín, Čermák Daniel, Dvořák Petr, Nosková Helena, Stachová Jana, Tošovská Eva, Vajdová Zdena, Zapletalová Jana (2009): Orlicko – region v pohraničí. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, Brno/Praha/Ostrava, 120 pp. ISSN 0587-1247 / ISBN 978-80-86407-87-6.
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. (eds.) (2008):Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc, Univerzita Palackého, 181 pp., ISBN: 978-80-244-1928-2.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city. In: Komar B., Kucharczyk-Brus B. (eds.): Housing and environmental conditions in post-communist countries. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, p. 337-350. ISBN 978-83-7335-477-7
 • Zapletalová, J. (2007): Economic indicators of sustainable development of small towns in Moravia. In: Lampič, B., Špes, M. (eds.): Sustainable development of small towns. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana/Brno 2007. p. 87-97. ISBN: 978-961-237-212-5.
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J., Hrádek, M., Ondráček, S., Quitt, E., Cetkovský, S. (2005) Geografie malých měst 2005. Ostrava, ÚGN AV ČR, 2005. 112 pp. ISBN 80-86407-07-1.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2005): Geografická charakteristika města Miedzylesie. In: Vaishar, A. (ed.): Geografie malých měst 2005. Brno: Ústav geoniky AV ČR, p. 99-102. ISBN 80-86407-07-1.

Conference proceedings

 • Zapletalová, Jana - Stefanová, D. - Vaishar, Antonín - Stafonov, P. - Dvořák, Petr - Tcherkezova, E. (2014): Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria). In: Lincová, H.; Vaishar, A. [eds.]: European countryside within the post-industrial society - Books of astracts of the 4th Moravian conference on Rural Research. Brno : MU Brno, 2014 - (). s. 48-48 ISBN 978-80-7509-006-5.
 • Krejčí, T., Zapletalová, J. (2013): Krizové řízení a jeho modelování v GIS. In: Dvořák, P., Ira, V., Šuška, P. [eds.]: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře. Brno, Ústav geoniky AV ČR, p. 16, ISBN 978-80-86407-44-9.
 • Vaishar A., Dvořák, P., Nosková, H., Zapletalová, J. (2012): Consequences of Post-War Ethnically Based Population Exchange in the Czech Borderland for the Regional Development. Sborník Eurorural´12. 3rd Moravian Conference on Rural Research-. MZLU Brno 2012, p. 54. ISBN 978-80-7375-642-0
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2010): South Moravian rural borderland. In: Vaishar, A., Zapletalová, J. (eds.): European Countryside under Globalization. Abstract of papers Eurorural´10. MZLU Brno, p. 65-66. ISBN 978-80-7375-418-1.
 • Vaishar, A.,Dvořák, P., Náplavová, M., Zapletalová, J. (2010): Peripheral micro -region on the Czech -Austrian border: case Vranov nad Dyjí. In Regional responses and global shifts: actors, institutions and organizations. Pécs: Regional Studies Association, 2010. p. 196 -197. ISBN 978 -1 -897721 -36 -0.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík v období 2002 – 2006. In: Sborník konference „KONFERENCJA KLODZKO – ORLICKA 2007“. Bystrzyca Kłodska, 15.-16.10.2007. Powiat Kłodzki, Nowa Ruda, p. 163-168. ISBN 978-83-926328-0-1
 • Zapletalová, J. (2008): Mikroregion Orlicko a rozvoj cestovního ruchu. In: Kallabová, E., Smolová, I., Ira V. a kol: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky, p. 118-121. ISBN: UGN AV ČR/UP, Brno/Olomouc ISBN: 978-86407-33-3.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland. In: Problemy zagospodarowania ziem górskich, Zeszyt 55, 2008, p. 55-67, PAN, wydzal nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, Komitet zagospodraowania ziem górskich , Krakov, Polsko. ISSN 0137-5423.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Small towns as center of rural micro-regions. In: Vaishar, A., Zapletalová J. (eds.): Investigation European Countryside. Abstracts of Papers. 1st Moravian Conference on Rural Research EURORURAL ´08. Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, August 25-29, 2008, p. 79-80. ISBN 978-80-7375-206-4
 • Vaishar, A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2007): Typology of Border Regions in Czechia. In: Kallabová, E., Frantál, B., Klusáček, P.: Regions, Localities and Landscapes in New Europe. 7th International Geographical Conference Congeo´07. ÚGN, Brno, p. 65-66 + fulltext 9 pp on CD.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu. In: Pokorný, F., Pavlovský, T., Wittmann, M. (eds.): Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Sborník z mezinárodní konference. Brno – slévárna Vaňkovka 22.-23.5.2007, Fakulta architektury VUT Brno, p. 109-114.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Venkovské osídlení a udržitelnost. In: Sborník přednášek konference proREGIO 2007 – Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Brno 13.-14.11.2007. 6 pp (nestránkováno)
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Martinát, S., Nosková, H., Tošovská, E., Vajdová, Z., Woitsch, J., Zapletalová, J. (2006): Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko. In: Sborník konference Orlicko-Kladsko 2006. Jablonné nad Orlicí 3.-4.10.2006. Sdružení obcí Orlicko/Kłodzko, p. 115 -132. (Grant MŠMT 2D06001: Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka).
 • Peková, J., Zapletalová, J. (eds.) (2005): Euroregiony, státní správa a samospráva. Sborník referátů konference Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. VŠE, Praha, 2. prosince 2005. Sekce Euroregiony, státní správa a samospráva. Brno, Ústav geoniky AV ČR, 118 pp. ISBN 80-86407-08-X.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2005): Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Praha, UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, p. 167-176.
 • Zapletalová, J. (2005): Euroregion Beskydy – euroregion na hranici tří států. In: Vaishar, A., Ira, V. (eds.): Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Brno, Ústav geoniky AV ČR, str. 161-166. ISBN80-86407-05-5
 • Zapletalová, J. (2005): Euroregions in the Czech Republic. In: Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J. (eds.): Geography in Europe of Regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference Congeo´05. Brno, Institute of Geonics AS CR, str. 148-151. ISBN 8086407-06-3.
 • Zapletalová, J., Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S. (2005): Euroregiony na území České republiky a jejich parciální geografická analýza. In: Peková, J., Zapletalová, J. (eds): Euroregiony, státní správa a samospráva. Sborník referátů z vědecké konference. Praha 2. prosince 2005, p. 95-118.
 • Zapletalová, J., Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S. (2005): Euroregiony na území České republiky a jejich parciální geografická analýza. In: Toth, J., Kadeřábková, J. (eds.): Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Sborník z konference. Praha, 2. prosince 2005. VŠE, Praha, p. 20 (abstrakt) + p. 90 – 103 on CD.

Research reports

 • Vaishar, A. (ed.), Dvořák, P., Nosková, H., Nováková E., Tošovská, E., Vajdová, Z., Zapletalová, J. (2011): Strategie rurálního pohraničí. Výstup projektu Národního programu výzkumu 2D06001 „Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). ÚGN AV ČR, SOÚ AV ČR, Sdružení obcí Orlicko. Brno/Praha, 124 str.
 • Klusáček, P., Martinát, S., Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007) Brno and Ostrava data analysis reporte (conDENSE project)