RNDr. Robert Osman, Ph.D., Born on May 10, 1982, in Ústí nad Orlicí

  Fields of Speciality:
 • residual space, brownfields regeneration, brownfiled management
 • time-geography, rhythmanalysis, rhytmicity of place, chronotope
 • feminist geography, geography of disability, disability studies
 • mental maps, semantic maps, representation of space
 • territory, human territoriality, urban territoriality

qualifications

  2006: Bc. (BA) Masaryk University; field of study Human Geography;
  topic of the bachelor thesis: Employer´s demands versus graduates in Ústí nad Orlicí district

  2008: Mgr. (MA) Masaryk University; field of study Social Geography;
  topic of the thesis: Urban segregation processes

  2010: RNDr. Masaryk University; field of study Regional Geography and Regional Development;
  topic of the thesis: Behavioral and humanistic conceptualization of human

professional career

  Since 2012: Specialist at the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno

  Since 2010: Specialist at the Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno

recent teaching profile

 • Qualitative methods of social geographic research (2011 – 2014); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
 • Geographical thought (2011 – 2012); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
 • Urban geography (2010); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno
 • Human geography (2008 – 2010); Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Brno

grant projects

  since 2014: Geography of urban rhythms (GA ČR, No. GA14-14547S) - member of research team

  2012 – 2014: Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE) (EU´s 7th Framework Program, No. ENV.2010.3.1.5-2) – member of research team (Homepage: www.timbre-project.eu )

  2010 – 2013: Innovation in the teaching approaches to Geography Study Programmes (OPVK, No. CZ.1.07/2.2.00/15.0222) - member of research team

  2010 – 2012: Modular system for the further education of teachers in science, math and IT (OPVK, No. CZ.1.07/1.3.10/02.0024) - member of research team

  2011: Qualitative methods of social geographic research funded through University Development Fund from the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MSMT, No. FRVS/2387/2011/F5/b) - member of research team

  2009 – 2011:Support to Polycentric Regional Development (POLYREG) supported by the Ministry for Regional Development of Czech Republic (MMR, WD-40-07-1) - external co-worker.

selected publications

Papers in peer-reviewed journals

 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, November 2015, 309–316. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003. IF: 2,631
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman., R. (2013): Location matters! Exploring brownfileds regeneration in a spatial context (a case sttudy) of the South moravian region, Czech republic). Moravian geographical reports, 21, č. 2, s. 5–19.
 • Mulíček, O., Osman, R., Seidenglanz, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis, 49, č. 5, s. 781–810.
 • Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (2): 547-561.

Books and chapters in books

 • Matoušek, Roman a Robert Osman. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Osman, Robert a Roman Matoušek. Úvod obratem. In Matoušek, Roman; Osman,Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Osman, Robert. Sociální prostor. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. s. 33-58, 26 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.

Conference proceedings

 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2014): Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 605–612. ISBN 978-80-210-6840-7.