RNDr. Stanislav Ondráček (1953)

education

  1977 Master´s Degree (Mgr.), University J. E. Purkyně, Faculty of Sciences, field of study Physical geography

  1979 Doctor Degree (RNDr.), University J. E. Purkyně, Faculty of Sciences, field of study Physical geography

grants

 • 2009 – 2011 The fate of Czech post-industrial landscape (GA AV ČR IAA300860903)  
 • 2006 - 2008 Historical floods in the Czech Republic in Mid-European context: their documentation, assessment and impacts (GA AV ČR  A300860601)
 • 2004 - 2006 Application of geoinformatic databazes fro creation of reginal atlasas and atlases of big cities in the Czech Republic
 • 2004 - 2005 Floods and People in the Czech Republic: Loos of the Historical Memory
 • 2003 - 2006 Geography of Small Towns

selected publications

2010 - 2014

peer reviewed papers

 • Elleder, L. – Munzar, J. – Šírová, J. – Ondráček, S. – Krejčí, J. – Lopaur, M. – Dragoun, Z. (2014): Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině – rekonstrukce katastrofy po 300 letech. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 6, p. 161-173.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Ohlédnutí za jedním z největších hydrometeorologických extrémů 19. století ve střední Evropě v roce 1813 (K jeho 200. výročí). Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 1, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): A note on extreme European rainfall events. Weather. Vol. 68, No. 8, p. 199-200.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2013): Velké přeshraniční povodně na Odře. Geografické rozhledy. Vol. 22, No. 5, p. 10-11.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Povodeň jako jedna z možných přírodních katastrof v České republice. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Vol. 18, No. 1, p. 3-17.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Historické povodně a jejich dokumentace. Geografické rozhledy, Vol. 21, No. 5, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. (2011): Central european one-day precipitation records. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 1, p. 32-40.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2011): Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století. Historická geografie/Historical Geography, Vol. 37, No. 2, p. 231-242.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. – Dancewicz, A. – Szalai, S. (2011): Jednodenní srážkové úhrny 300 mm a více ve střední Evropě. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin, Vol. 64, No. 4, p. 107-112.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy (Acta Musei Bohemiae Borealis - Scientiae Naturales), Vol. 28, No. 2010, p. 3 – 15.
 • Munzar, J. – Deutsch, M. – Ondráček, S. – Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 4, p. 2-10.

books or chapters in books

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897, p. 389 – 396. – Book Chapter in: PRZYBYLAK, R. et al. (eds.): The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer, Dordrecht – Heidelberg – London – New York, 2010. xviii, 535 pp.

PEER REVIEWED PROCEEDINGS PAPERS

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století. In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2014 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 113-121.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (K 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi). In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 177-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Hrádek, M. (2012): Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí). In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 178-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města. In: Říční krajina 8 – River landscape 8. Sborník příspěvků z 8. ročníku konference Říční krajina, s. 97-102. Koalice pro řeky, Univerzita Karlova, Praha.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2011): Povodně – přirozený jev, který ale pokaždé překvapí (Příspěvek k oživení ztracené historické paměti). In: Říční krajina 7 – River landscape 7. Sborník příspěvků ze 7. ročníku konference Říční krajina, s. 129-133. Koalice pro řeky, Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 – přírodní katastrofa, která si vyžádala 35 lidských životů. In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2010 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“, s. 73 – 80. České vysoké učení technické, Praha.

2003 - 2009