Mgr. Eva Nováková


Researcher ID: G-3166-2014
ORCID code: 0000-0001-5429-0494
  Fields of Speciality:
 • geoinformatics - GIS, cartography, remote sensing;
 • geography of energies, renewable energy development;
 • land-use conflicts;
 • citizen science;

education

professional career

  since 2006: Institute of Geonics AS CR

international scholarship & trainingschool

  05/2017: University of Iceland, Iceland: Questions of Power and Participation: Renewable Energy and Landscape in Policy and Planning (training school)

  08/2016: Dublin Institute of Technology, Ireland: Renewable energy and landscape quality (training school)

  09-12/2013: Lancaster University, UK.

  04-06/2013: Copenhagen University, Denmark.

  05/2011, 05/2012, 12/2012: School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, UK.

  05/2010: Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies, University of Amsterdam, Netherlands.

  09/2008: Geographical and Geological Institute, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, Lithuania.

  06/2008: Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Umweltforschungszentrum), Division of Social Sciences, Department of Urban and Environmental Sociology, Leipzig, Germany.

participations in research projects

  2019 - 2022: Promoting tourism by entering to the landscape paintings and photographs (TL02000222)

  2018 - 2021: Strategic tools for building a barrier-free city (TL01000013)

  2018 - 2020: Geographical aspects of Citizen Science: mapping trends, scientific potential and societal impacts in the Czech Republic (MSMT LTC18067)

  2016 - 2020: Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe (COST Association COST Action CA15212)

  2016 - 2017: Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services (TD03000079)

  2016 - 2020: Inventory of pre-industrial landscape in Moravia and publics information ensuring about it as cultural heritage (DG16P02B042)

  2011 – 2014: Energy landscapes: innovation, development and internationalization of research (ENGELA) (CZ.1.07/2.3.00/20.0025) – member of research team (Homepage: www.engela.eu)

  2009 - 2012: Support for network GEONET - network for scientifical and educational communication and partnership in the regional development and public service (CZ.1.07/2.4.00/12.0066)

  2009 - 2011: Advancement of professional abilities and skills of geographers from Institute of Geonics AS CR (CZ.1.07/2.3.00/09.0234)

  2009 - 2010: Farming in mountain conditions, it’s spatio-temporal changes and importance for development of mountain areas (No. KJB300860902) Grant agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic - member of research team

  2008 - 2010: The Use of wind energy: evaluation of spatial relations, environmental aspects and social context by the means of GIS (No. KJB700860801) Grant agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic - member of research team)

  2007 - 2009: Analysis and modelling of spatial relationships dynamics of ecotons in GIS (GA205/07/0821) Czech Science Foundation (member of research team)

  2006 - 2011: Interests of Development in Border Regions (Case Study Orlice) (2D06001) National research program II, Ministry of education, youth and sports (member of research team)

  2004 - 2006: Application of geoinformatic databases for creation of regional atlases and atlases of big cities in the Czech Republic - (GA ČR, 205/04/0975) - member of research team

selected publications

Peer reviewed papers

 • Vaishar, A., Šťastná, M., Zapletalová, J., Nováková, E. (2020): Is the European countryside depopulating? Case study Moravia. Journal of Rural Studies, 80: 567-577. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.10.044 (IF 2019 = 3,544; Q1 in 2019 according QAIS)
 • Kolejka, J., Krejčí, T., Nováková, E. (2020): The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic). Land Use Policy, 97: 104712. Doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104712 (IF 2019 = 3,682; Q2 in 2019 according QAIS)
 • Roštínský, P., Pospíšil, L., Švábenský, O., Kašing, M., Nováková, E. (2020): Risk faults in stable crust of the eastern Bohemian Massif identified by integrating GNSS, levelling, geological, geomorphological and geophysical data. Tectonophysics, Volume 785, 20 June 2020. Doi: 10.1016/j.tecto.2020.228427 (IF 2019 = 3,048; Q2 in 2019 according QAIS)
 • Duží, B., Osman, R., Lehejček, J., Nováková, E., Taraba, P., Trojan, J. (2019): Exploring citizen science in post-socialist space: Uncovering its hidden character in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(4): 241–253. Doi: 10.2478/mgr-2019-0019. (IF 2018: 1,870; Q3 in Geography in 2018)
 • Frantál, B., Nováková, E. (2019). On the spatial differentiation of energy transitions: Exploring determinants of uneven wind energy developments in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 27(2): 79-91. Doi: 10.2478/mgr-2019-0007 (IF 2018: 1,870; Q3 in Geography in 2018)
 • Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018): Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture, 13(1), 162-188. DOI: 10.3167/nc.2018.130108 (IF 2018: 0,724, Q4 in Environmental Studies in 2018)
 • Pospíšil, L., Švábenský, O., Roštínský, P., Nováková, E., Weigel, J. (2017): Geodynamic risk zone at northern part of the Boskovice Furrow. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 14, No. 1 (185), 113–129. DOI: 10.13168/AGG.2016.0033
 • Roštínský, P., Šmerda, J., Nováková E. (2016): Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné. Thayensia (Znojmo), 13, 15–58.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J., Nováková, E. (2016): Between Urban and Rural: Sustainability of Small Towns in the Czech Republic. European Countryside. Volume 8, Issue 4, Pages 351–372, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2016-0025, December 2016
 • Frantál, B., Nováková, E. (2014): A Curse of Coal? Exploring Unintended Regional Consequences of Coal Energy in the Czech Republic. Moravian Geographical Report, 22 (2): 55-65. DOI: 10.2478/mgr-2014-0012
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R. (2013): Location Matters! Expploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Report, 21 (2): 5-19.
 • Klusáček, P., Krejčí T., Kunc, J., Martinát , S., Nováková, E. (2011): Post-Industrial Landscape in the Relation to Local Self-Governmnet in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, p. 18-28 No. 4, ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Martinát, S., Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Auswirkungen aktueller demographischer Veränderungen auf die soziodemographische Binnenstruktur von Brno und Ostrava. Europa regional 16, 2008, č. 3, s. 129-140.
 • Martinát, Stanislav; Klapka, Pavel; Nováková, Eva (2008): Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990. Rural Studies (PAN), 15, Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe, 15, 97-120.
 • Nováková, E., Frantál, B. (2009): Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. Geodetický a kartografický obzor, 55/97 (5): 111-113.
 • Kallabová, E., Frantál, B., Nováková, E. (2009): Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času. Historická geografie, 35 (1): 379-396. ISSN 0323-0988

Books or chapters in books

 • Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.
 • Kolejka, Jaromír, Mojmír Hrádek, Karel Kirchner, Martin Klimánek, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Libor Lněnička, Stanislav Martinát, Eva Nováková, Stanislav Ondráček, Vladimír Plšek, Hana Svatoňová a Hana Svobodová. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., Burian, J., Cetkovský, S., Dobešová, Z., Kallabová, E., Kaňok, J., Kiliánová, H., Kirchner, K., Klusáček, P., Kolejka, J., Kolibová, B., Kozáková, M., Martinát, S., Nováková, E., Ondráček, S., Pechanec, V., Quitt, E., Sedlák, P., Šťávová, Z., Zapletalová, J. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoniformačních databází, Univerzita Palackého Olomouc, monografie, 181 p.

peer-reviewed conference proceedings

 • Nováková, E.: Nová energetická krajina: Vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (případová studie Česká Republika). In: Nová energetická krajina: Vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (případová studie Česká Republika [online]. 2014, s. 651-659. ISBN 802106840X.
 • Kallabová, E., Cetkovský, S., Frantál, B., Nováková, E., Roštínský, P. (2010): Vybrané přístupy k hodnocení možných konfliktů ve využití území pro výstavbu větrných elektráren: příklad Jihomoravského kraje. In: Machů, H. (ed.): Udržitelná energie a krajina 2010, sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010. Brno: ZO ČSOP Veronica, pp. 5-12.
 • Cetkovský, S., Frantál, B., Kallabová, E., Nováková, E. (2009): Využití větrné energie v České republice - stav, příležitosti, bariéry. In Andráško, I., Ira, V., Kallabová, E. (eds.): Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 10-16.
 • Nováková, E., Frantál, B. (2009): Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. In: Geodetický a kartografický obzor, 55/97 (5), p. 111-113. ISSN 0016-7096
 • Kallabová, E., Frantál, B., Nováková, E. (2009): Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času. In: Historická geografie, 35/1, p. 379-396. ISSN 0323-0988
 • Klapka, P., Nováková, E., Frantál, B. (2008): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. In: Miscellanea Geographica, 14. Plzeň: Západočeská univerzita, pp. 169-174.
 • Klapka, P., Nováková, E., Cetkovský, S.: Ekosystémové přístupy k zonaci Krkonošského národního parku a biosférické rezervace Krkonoše. Opera Corcontica 44/2, 2007, s. 617 – 621.
 • Nováková, E., Klapka, P., Vyskočil, A. (2007): Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Fyzickogeografický sborník 5, MU, Brno, s. 15 - 18.
 • Frantál, B., Kallabová, E., Nováková, E. (2007): Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině. In: Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji. Brno: Veronica, pp. 17-20. ISBN 978-80-254-0148-4.
 • Nováková, E., Frantál, B. (2007): Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí. In: Klímová, V. (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita.
 • Klapka, P., Nováková, E., Vyskočil, A.: Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody. Miscelanea Geographica 13, 2007, s. 149 – 154
 • Vyskočil, A., Klapka, P., Nováková, E.: Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska. Historická geografie. Roč. 34, č. 34 (2007), s. 296-306. ISSN 0323-0988
 • Nováková, E., Pechanec, V.: Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ. Venkovská krajina. Slavičín, 2006 s. 155-159. ISBN 80-239-7166-2.

conference proceedings/abstracts

 • Malý, J., Krejčí, T., Trojan, J., Chudáček, S., Nováková, E. (2017): Dynamization of spatial data using location based services: Tourist potential of industrial heritage. In: Klímová, V., Žítek, V.: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 1. vydání, s. 715–722. ISBN: 978-80-21-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93
 • Martinát, S., Klusáček, P., Nováková, E.: Impact of globalization on socio-demographic changes of inner structures of City of Ostrava after 1989, In: Baar, V., Siwek, T. (eds.) (2008): Globalisation and its impact on localities, Ostrava University, Ostrava, p. 173 – 179.
 • Cetkovský, S., Klapka, P.,Nováková, E. (2007): Změny v krajině narušené těžbou uranu. Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR. Brno : CZ IALE, 2007 - (Buček, A.) s. 4-4. ISBN 978-80-7375-025-1
 • Vaishar, A., Nováková, E.: Rozvojové zájmy českého pohraničí (na příkladu Orlicka). [Interests of Development in Border Regions (Case Study Orlice).] 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference “150 let geografie na UK”, Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006). Praha: Univerzita karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006 - (Treml, V.; Chromý, P.) s. 23-23. ISBN 80-86561-96-8. [150 let Geografie na UK v Praze. Praha (CZ), 10.11.2006-11.11.2006]

Research reports

 • Vaishar, A. (ed.), Dvořák, P., Nosková, H., Nováková E., Tošovská, E., Vajdová, Z., Zapletalová, J. (2011): Strategie rurálního pohraničí. Výstup projektu Národního programu výzkumu 2D06001 „Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). ÚGN AV ČR, SOÚ AV ČR, Sdružení obcí Orlicko. Brno/Praha, 124 str.
 • Kirchner, K., Roštínský, P., Nováková, E.: Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek v centrální části CHKO Žďárské vrchy. 2006, Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, 32 s
 • Kirchner, K., Nováková, E.: Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy. [Geological- geomorphological stocktaking research of selected natural monuments and their proposals in west part of CHKO Žďárské vrchy.] Brno: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i, 2007. 38 s.