Mgr. František Kuda, Ph.D.

  Fields of Speciality:

 • geoinformatics - GIS, GNSS
 • LiDAR -Terrestrial Laser Scanning
 • geophysics

education

  2006: Bachelor Degree (Bc.), Palacky University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geoinfomatics, field of study Geography and geoinformatics
  diploma thesis: Analysis of Aegolius Funereus Environment in Jizerské Mountains

  2008: Master´s Degree (Mgr.), Palacky University Olomouc, Faculty of Science, Department of Geoinfomatics, field of study Geography and applied geoinformatics in physical geography
  diploma thesis: The Use of Georadar SIR3000 and IT in the Geomorphology and the Archeology

  2016: Ph.D., Masaryk University in Brno, Faculty of Science, Geographical Institute

professional career

  since 2009 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., geophysical unit - technical worker

  since 2012 Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno (Ph.D. student)

international scholarship

  04-05/2007: University of Bucharest, Faculty of Geography, Romania. Studijní pobyt v rámci programuErasmus

  06-08/2007: Katon-Karagai State National Park and D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan. Pracovní pobyt v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Biodiversity protection of the Southern Altai in the Context of Compemporary Environmental Transformations and Socio-Economic Development“ (Project Altai, no. RP/6/2005)

  10/2012: Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

selected publications

Peer reviewed papers

 • Kuda, F. (2013): Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS. Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí, Roč. 10, s. 17-25. ISSN 1212-3560

Books or chapters in books

 • Kuda, F. , Kajzar, V., Divíšek, J., Kukutsch, R. (2014): Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. 1. Brno, Ústav geoniky AV ČR, 2014. 53 s. ISBN 978-80-86407-50-0. 1.

Conference proceedings

 • Kirchner, K., Kuda, F., Divíšek, J., Máčka, Z., Martínek, J., Adam, D., Kuča, M. (2014): Stržové systémy na západním okraji Brna a antropogenní impakt. In Uhlířová, H., Březina, J., Káňa, V. eds.: 20. Kvartér. Brno, 28. listopadu 2014. Ústav geologických věd PřF MU, s. 32-33.
 • Kněžínek, K., Kuda, F., Lejska, S. (2014): Hledání pramenů řeky Punkvy. In Ščučka, J., Kolcun, A., Dudková, E. eds.: Ph.D. Workshop 2014 Proceedings. Ostrava, Brno, 12. a 13. září 2014. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, s. 30. ISBN 978-80-86407-52-4
 • Kirchner, K., Kuda, F., Máčka Z. (2014): To the knowledge of erosional system in the Bosonožský hájek area westward of Brno. In Marek, T., Raška, P., Dolejš, M. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Teplice, 23.-25. dubna 2014. Geomorfologický sborník 12, s. 37-38. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Ústí nad Labem, Praha 2014 ISBN 978-80-7414-712-8
 • Kirchner, K., Havlíček, M., Kuda, F. (2014): Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. In Herber, V. ed.: Fyzická geografie a krajinná ekologie - Fyzickogeografický sborník 12. Příspěvky z 31. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 5. a 6. února 2014 v Brně. s. 47-63, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7517-7
 • Kuda, F., Divíšek, J. Kirchner, K. (2013): Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic. In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, s. 22-23. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno 2013 ISBN 978-80-86407-37-1
 • Kuda, F., Divíšek, J. (2013): Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu. In Herber, V. ed.: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník 11. Příspěvky z 30. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 6. a 7. února 2013 v Brně. s. 165-170, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-6603-8 9

Research reports

 • Kuda, F. (2015): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování základů šibenice u obce Lomnice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 10 s.
 • Kuda, F. (2014): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování útvaru Pravčická brána. Brno: KolejConsult & servis, spol. s r.o, 14 s.
 • Kuda, F. (2014): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování objektu pěchotního bunkru OP-S10 u Opavy. Brno: Univerzita Palackého Olomouc, 6 s.
 • Kuda, F. (2012): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje, NP Podyjí, etapa 2012. Brno: Správa Národního parku Podyjí, 4 s.