Mgr. Tomáš Krejčí

  Specialization:
 • Regional geography
 • Regionalization
 • Labour market
 • Brownfields
 • Thematic cartography

education

  2001 Bc. in Geography and cartography (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)
  Thesis: Maps of industry in current atlases

  2003 Mgr. in Geography and cartography (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)
  Thesis: Atlas of industry of the Czech Republic – project proposal and example of selected thematic maps

  since 2012 Ph.D. in Regional Geography and Regional Development (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)
  Thesis: Suburbanization in the eastern part of the Czech Republic

professional career

  2003 – 2008 Centre of regional development of Masaryk University – thematic cartography, data analyses

  2003 – 2007 GaREP – external cooperation (thematic cartography)

  2006 – 2007 Department of Geography, Palacký University in Olomouc – specialist/lecturer (regional geography, agriculture)

  since 2007 Institute of Geonics, ASCR – specialist (regional geography, brownfields, thematic cartography, DTP)

  since 2008 Faculty of Regional development and International Studies, Mendel University in Brno – lecturer (regional geography and regional development, labour market, tourism)

  international scholarship

   09/2011 – Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chisinau, Moldova (Moldavian Academy of Sciences)

  recent teaching profile

  • since 2009 Theories of regional development - Faculty of regional development and international studies, Mendel University in Brno
  • since 2012 Global and regional aspects of the labour market - Faculty of regional development and international studies, Mendel University in Brno

  participations in research projects

   2016 - 2017: Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services (TD03000079)

   2014 - 2015: New methods for improving brownfields regeneration to optimize decision-making processes (TD020259, Technologická agentura České republiky)

   2013 – 2015: Disaster management support scenarios using geoinformation technologies (VG20132015106, MVČR)

   2009 - 2012: Support for network GEONET - network for scientific and educational communication and partnership in the regional development and public service (CZ.1.07/2.4.00/12.0066, OPVK)

   2009 - 2011: Destiny of Czech post-industrial landscape (GAAV IAA300609903)

  selected publications

  peer-reviewed papers

  • Navratil, J., Krejci, T., Martinat, S., Pasqualetti, M. J., Klusacek, P., Frantal, B., & Tochackova, K. (2017). Brownfields do not “only live twice”: The possibilities for heritage preservation and the enlargement of leisure time activities in Brno, the Czech Republic. Cities. doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.003 (IF 2016 2,449, Q1 in Urban Studies)
  • Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18. DOI: 10.1016/j.cities.2014.12.007. IF: 1,863
  • Klusáček, P. – Krejčí, T. – Kunc, J. – Martinát, S. – Nováková, E. (2011): The post-industrial landscape in relation to local self-government in the Czech republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 4, p. 18–28.
  • Krejčí, T. – Martinát, S. – Klusáček, P. (2011): Spatial differentiation of selected processes connected to the second demographic transition in post-socialistic cities (The examples of Brno and Ostrava, Czech republic). Moravan Geographical Reports, Vol. 19, No. 2. Brno:Ústav Geoniky AV ČR. p. 39–50.

  Books or chapters in books

  • Kolejka, J. – Hrádek, M. – Kirchner, K. – Klimánek, M. – Klusáček, P. – Krejčí, T. – Lněnička, L. – Martinát, S. – Nováková, E. – Ondráček, S. (2012): Postindustriální krajina Česka. Soliton, Brno, 284 s.
  • Vaishar, A. – Klusáček, P. – Krejčí, T. – Martinát, S. – Pavelčíková, N. – Pospíšilová, J. – Zapletalová, J. (2009): Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Studia Geographica 100, 1. vyd. Brno: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i. 136 s. ISBN 978-80-86407-69-2.

  Conference proceedings

  • Malý, J., Krejčí, T., Trojan, J., Chudáček, S., Nováková, E. (2017): Dynamization of spatial data using location based services: Tourist potential of industrial heritage. In: Klímová, V., Žítek, V.: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 1. vydání, s. 715–722. ISBN: 978-80-21-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93
  • Klusáček, P. – Krejčí, T. – Martinát, S. (2014): Diskuse o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetickou chudobou na úrovni bytového domu (případová studie Lidická, Brno, Česká republika). In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Hustopeče 18.–20.6.2014). Brno: Masarykova univerzita. p. 637–644. ISBN 978–80–210–6840–7. Doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-82.
  • Krejčí, T. – Martinát, S. – Klusáček, P. – Tocháčková, K. (2014): Brownfields a rozvoj cestovního ruchu – návštěvnické preference na příkladu města Brna. In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Hustopeče 18.–20.6.2014). Brno: Masarykova univerzita. p. 857–865. ISBN 978–80–210–6840–7. Doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-111.
  • Kolejka, J. – Krejčí T. – Daněk, M. (2010): Průmyslové dědictví při studiu krajiny. In: Fyzickogeografický sborník 8 – fyzická geografie a kulturní krajina. 1. vyd. Brno : PřF MU a Česká geografická společnost. s. 9–16. ISBN: 978-80-210-5369-4.
  • Klusáček, P. – Martinát, S. – Krejčí, T. (2010): Procesy druhé demografické revoluce na území velkých měst České republiky (Brna a Ostravy) s ohledem na problematiku vnitřních měst. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 177–190. ISBN 978-80-7248-601-4.
  • Klusáček, P. – Krejčí, T. – Kolejka, J. – Kunc, J. (2009): Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields. In: Konference Nové trendy – nové nápady 2009. Znojmo: SVŠE Znojmo, s. 500¬–506.
  • Klusáček, P. – Krejčí, T. (2008): Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy. In Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. s. 25–31, 7 s. ISBN 978-80-210-4748-8.

  Research reports

  • Krejčí, T. a kol. (2008): Hodnocení krajinného rázu Mostecka (Úvodní studie analýzy krajiny a jejího rázu). 1. vyd. Brno : Magistrát města Mostu, 2008. 52 s.

  Others

  • Krejčí, T. (2011): Gas and oil pipelines – mapa energetických sítí. The Visegrád Group Countries. Bratislava: International Visegrad Fund. 1 mapový list.
  • Toušek, V. – Krejčí, T. – Kladivo, P. – Fňukal, M. – Létal, A. – Jurek, M. – Gavenda, D. (2008): Vysočina - Tematický atlas. 1. vyd. Velké Meziříčí : Krajský úřad kraje Vysočina. 36 s. 1. ISBN 978-80-254-2080-5.
  • Krejčí, T. (2008): Zaměstnanost v Jihomoravském kraji v roce 2007. In Ph.D. Workshop 2008 Proceedings. Ostrava : Institute of Geonics AS CR. s. 38–42. ISBN 978-80-86407-51-7.