Mgr. Eva Kallabová, Ph.D.

  fields of specialty:
 • Regional geography
 • Settlement and urban geography
 • Environmental history

education

  2004: Ph.D. (Philosophiae doctor) - in Regional Geography and Regional Development (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)

  1997: Mgr. (MA) - in Geography and Cartography (Masaryk University in Brno, Faculty of Sciences)

professional career

  since 1998: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Environmental Geography, Brno (scientific worker)

research projects - coordinator of research team

  2008 - 2010: The use of wind energy: evaluation of spatial relations, environmental aspects and social context by the means of GIS (GAAV KJB700860801)

  2007-2008 Jihomoravský kraj – Podpora nadaných žáků v rámci SOČ – 396/78/10 – Cyklistická doprava v Brně: charakteristika, infrastruktura, omezení a využití

research projects - member of research team

  2012 - 2014: Platform for landscape formation – ABIONET (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)

  2010 - 2012: Information platform for cultural landscape (CZ.1.07/2.4.00/12.0011)

  2006 – 2008: Historic floods in the Czech Republic in Central European context: their documentation, evaluation and impacts (GAAV IAA300860601)

  2005 - 2006: Sustainable development of small cities (program Contact 17/200506 Ministry of Education CZ – Slovenia)

  2003 – 2006: Geography of Small Towns (GAAV IAA3086301)

  2002 – 2005: Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (EVK4-CT-2002-00086, 5th Framework EU Program)

  2002 - 2004: Regional Specialties of Climatic and Anthropogenic Impacts on the Landscape and Environment (KSK3046108)

  2002 - 2004: Impact of Deep-Mining Down-Scaling on Processes in Lithosphere and Environment (IBS3086005)

selected publications

  2010
 • Munzar, J. – Deutsch, M. – Ondráček, S. – Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 4, p. 2-10.


 • 2009

 • Hrádek, M., Kallabová, E. (2009): Medieval Villages Deserted By Reason Of Floods: Climatic Changes Or Human Impacts? (Examples From Czech Republic). Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation (International Conference Proceedings), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, p. 372 - 376. ISBN 978-954-07-2900-8
 • Frantál, B., Kallabová, E., Kunc, J. (2009): The „Wind Tourism“ in the Czech Republic: situation and prospects. In: Zelenska, I. A. et al. (eds.): Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research, No. 6. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, p. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
 • Kallabová, E., Frantál, B., Nováková, E. (2009): Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času. In: Historická geografie, 35, Praha: Historický ústav AV ČR, 379-396. ISSN 0323-0988
 • Kallabová, E., Navrátil, J., Zemanová, V.: Cycle transport in cities – best practices in western Europe compared to the situation in Brno (Czech Republic). Moravian Geographical Reports Vol. 17, No. 2, s. 16-27. ISSN 1210-8812
 • Kuča, M., Kirchner, K., Kallabová, E.: Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika). In: Ve službách archeologie, roč. 11, č. 1 (2009), s. 38-42. ISSN 1802-5463
 • Munzar, J., Ondráček, S., Kallabová, E.. Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených. In: Historická geografie, 35, Praha: Historický ústav AV ČR, 359 - 378. ISSN 0323-0988
 • Navrátil, J., Martinát, S., Kallabová, E. (2009): Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas. Agricultural Economics 55, 10, s. 508-518. ISSN 0139-570X
 • Kallabová, E. (ed.), Ira, V. (ed.): Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts. Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009. 19 s. ISBN 978-80-86407-75-3.


 • 2008
 • Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol. (2008): Změny regionálních struktur v České a Slovenské republice. ÚGN AV ČR, v.v.i. a UP Olomouc, Brno, 128 s.
 • Máčka, Z., Kallabová, E. (2008): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Edice Geomorfologický sborník, číslo 7, ÚGN Brno, 63 s.
 • Kallabová, E., Munzar, J. (2008): Historické povodně na příkladech z řeky Dyje. In Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol.: Změny regionálních struktur v České a Slovenské republice. ÚGN AV ČR, v.v.i. a UP Olomouc, Brno, s. 32 – 37 + CD příloha s plnou verzí (9 s.)
 • Frantál, B., Kallabová, E. (2008): Perception and public opinion of wind power plants. In Svatoňová, H. a kol.: Geography in Czechia and Slovakia, theory and practice at the onset of 21st century. MU Brno, s. 139 – 143
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., a kol. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Univerzita Palackého Olomouc, 181 s. , Ismn 978-80-244-1928-2
 • Kirchner, K., Kallabová, E., Kuča, M. (2008): Vybrané aspekty prehistorického a historického ovlivnění reliéfu severozápadního okolí Brna. In.. Herber, V., ed.: Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. MU Brno, s. 274-280. ISBN 978-80-210-4780-8
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K. a kol. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia geographica 99, Brno, 107 s., ISSN 0578-1247


 • 2007
 • Kallabová, E. (2007): Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia. In Lampič, B., Špes, M. (eds.): Sustainable development of small towns. Ljubljana, Brno, s. 99 – 110, ISBN 978-961-237-212-5
 • Navrátil, J., Kallabová, E., Martinát, S. (2007): Změny venkova v suburbánních oblastech. In Inproforum 2007, Ekonomická fakulta JČU, České Budějovice, s. 423-427. ISBN 978-80-7394-016-4Lacina, J., Kirchner, K., Kallabová, E.: Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska. In Fyzická geografie VII, Přírodovědecká fakulta MU, Brno 2007, s. 69 – 73, ISBN 978-80-210-4508-8
 • Hrádek, M., Kallabová, E.: Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy. In Fyzická geografie VII, Přírodovědecká fakulta MU, Brno 2007, s. 74-80, ISBN 978-80-210-4508-8
 • Kallabová, E. (ed.), Frantál, B. (ed.) - Klusáček, P. (ed.)(2007):Regions, Localities and Landscapes in New Europe. [Regiony, lokality a krajiny v nové Evropě.]
 • Brno : Institute of Geonics AS CR, v.v.i, 2007. ISBN 978-80-86407-24-1


 • 2006
 • Kallabová, E., Bílek, J. (2006): The Historical Background and Current Situacion of Mass (Industrial) Forms of Housing in the Ostrava Region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, ÚGN Brno, Vol. 14, No. 2, p. 27 - 42
 • Munzar, J., Deutsch, M., Elleder, L., Ondráček, S., Kallabová, E., Hrádek, M. (2006): Historical Floods in central Europe and their Documentation by means of Floodmarks and other epigraphical Monuments. Moravian Geographical Reports, ÚGN Brno, Vol. 14, No. 3, p. 26 – 44, . ISSN 1210-8812
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Kallabová, E., Klusáček, P., Kolibová, B. , Lacina, J., Mikulík, O., Zapletalová, J. (2006). Urban Environment in European Big Cities. Moravian Geographical Reports. Roč. 14, č. 1 (2006), s. 46-62. ISSN 1210-8812
 • Kallabová, E., Munzar, J. (2006): Extrémní hydrologické jevy v krajině. Venkovská krajina. Slavičín, 2006 s. 95-98. ISBN 80-239-7166-2.
 • Hesková, M., Dvořák,V., Felligová, E., Kallabová, E., Navrátil, J. a kol (2006): Kooperace II – forma rozvoje regionálního trhu. Jihočeská univerzita, Profess consulting, České Budějovice, 91 s. ISBN 978-80-7259-054-4


 • 2005
 • Kallabová, E., Cetkovský, S., Lampič, B. (2005): Ajdovščina, Ravne na Koroškem, Brežice – stručný geografický obraz tří malých slovinských měst. In Vaishar, A.: Geografie malých měst. Ústav geoniky AV ČR Brno, 2005, s. 82 – 98, ISBN 80-86407-07-1
 • Kallabová, E.: Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur. In Geografický časopis 4/2004, Bratislava 2004, s. 337 – 350, ISSN 0016-7193
 • Kallabová, E., Frantál, B. (2005): Use of telecommunication and information technologies by inhabitants of smll moravian towns. Moravian geographical reports, Vol. 13, Nr. 1, Ústav geoniky AV ČR Brno, s. 25 – 36, ISSN 1210 - 8812
 • Kallabová E. - Cetkovský, S. (2005): Přístupy k percepci kvality bydlení v urbánních strukturách. In: Sborník z XIII. mezinárodné geografické konferencie, Geographical aspects of central European space, 6. - 7.9. 2005, Brno. ISBN: 80-210-3759-8
 • Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J.: Geography in Europe of Regions. Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 151 s. ISBN 80-86407-06-3
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E. a kol. (2005): Geografie malých měst 2005. Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2005. 112 s. ISBN 80-86407-07-1