Mgr. Petr Halas, Ph.D.

ResearcherID: JLM-0503-2023
  Position
  Research Scientist

  Fields of Specialty
 • Vegetation ecology, landscape ecology

Qualifications

  2011 Ph.D. in Physical Geography, Masaryk University in Brno, Faculty of Science

  2004 Mgr. (MA) in Teaching for secondary schools: Biology – Geology – Geography, Masaryk University in Brno, Faculty of Science

Professional career

  Since 2007 Institute of Geonics, The Czech Academy of Sciences, Department of Environmental Geography, Brno (research scientist)

  2012—2013 Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences, Brno (researcher)

Selected research projects

Selected publications (since 2015)

Papers in peer-reviewed journals (ISI/WOS)

 • Halas, P., Švec, P., Lacina, J., Martinková, M. (2018): Environmental impact of a large-scale chemical elimination of Reynoutria spp. on the alluvium of the Morávka river – examination of vegetation changes in floodplain forests. Biologia, 73(1): 9–20. Doi: 10.2478/s11756–018–0007–8  (IF 2018 = 0.728)
 • Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Tykalová H., Kilian P., Vetišková V., Dorňáková V., Štěrbová J., Šimonová Z., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer, L. (2015): Ticks and tick–borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) – Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick–borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick–borne Diseases, 6(5): 559–567. Doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010 (IF 2015 = 2.690)

Papers in peer-reviewed journals

 • Lacina, J., Halas, P. (2015): Landscape Painting in Evaluation of Changes in Landscape. Journal of Landscape Ecology, 8(2), 60–68. Doi: 10.1515/jlecol-2015-0009

Books and chapters in books

 • Halas, P., & Lacina, J. (2019): Vegetace a flóra na některých jihomoravských šibenicích. In Unger., J. a kol., Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). (pp. 42–52). Masarykova univerzita.
 • Mlejnková, H. (ed.), Dzuráková, M., Halas, P., Havlíček, M., Kočková, E., Kordiovský, E., Kult, A., Lacina, J., Němějcová, D., Ošlejšková, J., Pavonič, M., Polášek, M., Sedláček, P., Smělík, L., Smutný, B., Sovová, K., Uhrová, J., Unger, J., Veselý, D., Zahrádková, S., Žáková, Z. (2016): Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. Brno: Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i.