Mgr. Petr Dvořák, Ph. D. *1978 Boskovice

education

  2011 Ph.D., Masaryk university, Brno, Faculty of Science, Department of Geography, study programme Physical geography
  dissertation theme: Land use changes in Lower Jihlava river basin

  1997 - 2003 Master's Degree (Mgr.), Masaryk University, Brno, Faculty of Science, study programme Teaching for secondary schools - specialization in Biology, Geology and Geography
  diploma thesis: Organic agriculture in the Czech Republic

professional career

 • since 2006 Institute of Geonics AS CR - research worker

grants - member of research team

 • Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka)

publications

Peer reviewed papers

 • Martinát, Stanislav; Navrátil, Josef; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr; Kulla, Marian; Kunc, Josef; Havlíček, Marek (2014): The expansion of coal mining in the depression areas - a way to development? Human Geographies, 8 (1), in print.
 • Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr; Kunc, Josef; Havlíček, Marek (2014): Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhoniciana, 106 (1), 35-44.
 • Vaishar, Antonín; Šťastná, Milada; Trnka, Pavel; Dvořák Petr; Zapletalová, Jana (2013): South-Moravian rural borderland. European Countryside. sv. 5, č. 2, s. 115--132.
 • Vaishar, Anatonín; Zapletalová, Jana; Hubáčíková, Věra; Dvořák Petr (2013): Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study – The Javorník Area. Geographia Polonica vol. 86, iss. 3, pp. 4
 • Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr; Frantál, Bohumil; Klusáček, Petr; Kunc, Josef; Kulla, Marian; Mintálová, Tatiana; Navrátil, Josef; Van der Horst, Dan (2013): Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica, 44 (2), 75-92.
 • Martinát, Stanislav; Mintálová, Tatiana; Dvořák, Petr; Navrátil, Josef; Klusáček, Petr; Kunc, Josef (2013): Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration. Geographica Cassoviensis, 7 (2), 41-49.
 • Dvořák, Petr (2010): Landscape of Dolní Kounice from the perspective of the authors of the Franciscan ("Stabile") Cadastre. Acta Univeresitatis Carolinae Geographica. vol.2/2010, Karolinum, Praha, s. 3–17.
 • Vaishar, Antonín, Dvořák Petr, Nováková, Eva, Zapletalová, Jana (2008): Settlement problems in the Czech borderland. Geografický časopis, vol. 60, no.3, GÚ SAV, Bratislava s. 241-253. ISSN 0016-7193.
 • Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana, Dvořák Petr (2008): Border administrative units in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2008. vol. 16, no. 1, s. 46–54. ISSN 1210-8812

Books and book chapters

 • Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr; Kunc, Josef; Frantál, Bohumil (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. Brownfields - cesta od minulosti do budoucnosti. Vojvodíková, B. (ed.), European Science and Art Publishing, Praha, 36-49.
 • Vojvodíková (ed.), Barbara; Martinát, Stanislav; Dvořák, Petr; Frantál, Bohumil; Klusáček, Petr; Kunc, Josef; Kuchtová, Regina; Marková, Blanka; Tichá, Iva; Krčmář, Igor (2012): Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček, Professional Publishing, Praha, 116.
 • Vaishar, Antonín; Dvořák, Petr; Zapletalová, Jana; (2012): Strategie českého rurálního pohraničí. In Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouřeníček, M. (eds.) Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk, s 140 – 162. ISBN 978-80-7380-378-0.
 • Vaishar, Antonín; Dvořák Petr; Hubačíková Věra; Nosková, Helena; Nováková, Eva; Zapletalova, Jana (2011): Regiony v pohraničí. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.,. 133 s. Studia geographica 103. ISBN 978-80-86407-16-6
 • Vaishar, Antonín; Čermák, Daniel; Dvořák Petr; Nosková, Helena; Stachová, Jana; Tošovská, Eva; Vajdová, Zdenka; Zapletalova, Jana (2009): Orlicko - region v pohraničí. Studia geographica 102, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, 116 s.. ISBN 978-80-86407-87-6.
 • Vaishar, Antonín; Dvořák Petr; Zapletalová, Jana (2009): „Orlicko v pohraničí.“ s. 57–86 in Vajdová Z. (ed.). Místní společenství Orlicka. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7330-170-5.

Conference proceedings

 • Martinát, Stanislav; Melníková, Veronika; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr; Navrátil, Josef; Van der Horst, Dan (2013): Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem. Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Masarykova universita, Brno, 287-296.
 • Dvořák, Petr; Martinát, Stanislav; Klusáček, Petr; Van der Horst, Dan; Navrátil, Josef; Kulla, Marian (2013): Divergentní trendy zemědělství a v sektoru bioplynových stanic: příležitost nebo hrozba? Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova universita, Brno, 277-286.
 • Klusáček, Petr; Martinát, Stanislav; Petr, Dvořák (2013): Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na území České republiky (aktuální stav z pohledu investorů). Sborník příspěvků. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova universita, Brno, 264-271.
 • Dvořák, Petr; Martinát, Stanislav (2013): Dopady podpory obnovitelných zdrojů energie na krajinu České republiky. Zborník abstraktou z konferencie Goegrafia a integrovaný výskum krajiny. Ružomberok 10.- 12.9.2013, s. 46- 47
 • Dvořák, Petr (2009): Indikátory charakterizující rozvojový potenciál regionu.. In Andraško, I. Ira, V., Kallabová, E.. (eds): Regionálne štuktúry ČR a SR: časové priestorové zmeny, GÚ SAV Bratislava, s. 16–19. ISBN 978-80-970076-6-9.
 • Dvořák, Petr (2009): Importance of Stabil Cadastre in landscape structure studying. In Eugeo 2009 Congress „Challenges for the European Geography in the 21st Century“ Second International Congress on the Geography of Europe. Institute of Geography SAS., s. B17. ISBN 978-80-970076-4-5.
 • Dvořák, Petr (2009): Písemný operát Stabilního katastru a jeho přínos pro studium dynamikvyužívání krajiny. In Blaheta, R.; Kolcun, A. (eds.): Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ústav geoniky AV ČR v.v.i., Ostrava, s. 26. ISBN 978-80-86407-78-4.
 • Dvořák, Petr (2008): Datové zdroje použitelné pro analýzu vývoje krajiny. In Blaheta, R.; Kolcun, A. (eds.): Ph.D. Workshop 2008 Proceedings. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, 2008. s. 19–24. ISBN 978-80-86407-51-7.
 • Dvořák, Petr (2008): Vývoj struktury osídlení v pohraničních regionech ČR. In Kallabova, E., Smolová, I., Ira, V. (eds.): Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, s. 85–89. ISBN 978-80-86407-33-3.
 • Dvořák, Petr (2007): Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR. In Kraft, S. et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 960–963. ISBN 978-80-7040-986-2.
 • Dvořák, Petr (2007): Settlement development of the Czech Republic border regions from 1930 to 1950. In Blaheta, R.; Kolcun, A. (eds.): Ph.D. Workshop 2007 Proceedings,Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, s. 25–28. ISBN 978-80-86407-27-2.
 • Dvořák, Petr (2007): Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 4: Fyzická geografie – teorie a aplikace, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, s. 58–62. ISBN 978-80-210-4323-7.