Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

  fields of specialisation:
 • Social adaptation to climate extremes impacts, household resilience
 • Self-provisioning, environmental and economic aspects of gardening and food production
 • Environmental education and raising of public awareness
 • Environmental and cultural aspects of brownfields remediation
 • Environmental migration

qualifications

  2014: (Dr,) Mendel University Brno, Faculty of Agriculture, Department of Applied and Landscape Ecology, distant studies

  2011: Pedagogical Specialisation, Palacky University Olomouc, Distance Learning Course

  2002: (MSc) Environmental Studies: Masaryk University Brno, Faculty of Social Studies, the Czech Republic

  1998: (Bc) Librarianship and Information Science, Silesian University Opava, Faculty of Philosophy and Nature, the Czech Republic

professional career

  2015-present: researcher, Institute of Geonics AS CR, Department of Environmental Geography, Brno

  2014-2015: postdoc Assistent, University of South Bohemia, Department of Regional Management, České Budějovice

  2014-2015: methodist, Líska, civic association for environmental education and counselling, Vsetín

  2012-2014: researcher, Global Change Research Centre, AS CR, Brno

  2002-2012: environmental counsellor and lecturer, tourist guide, Education and Information Centre of the White Carpathian Mountains, Veselí nad Moravou

  (2005-2010 Maternity leave)

research projects

  2014-2015: methodist: Safely and healthy – competence development in basic and secondary education, CZ.1.07/1.1.00/53.0009

  2012-2014: researcher: Partnership in climate change and adaptation research, CZ.1.07/2.4.00/31.0056

  2013: principal investigator: Challenges of urban agriculture in Europe, COST LD13033

  2013: reseacher: Climate change and migration as an adaptation, COST LD13032

  2011-2012: researcheer: Online information system of south-east Moravia, Rovolving fond Ministry of Environment

membership

  Cost Action Urban Agriculture Europe, TD 1106

  Líska, z.s.

  Czech Beeker Union

selected publications

Papers in peer-reviewed journals (Jimp, JSC, Jneimp, Jrec)

 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., Procházka, D. (2017): Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. The Geographical Journal, DOI: 10.1111/geoj.12177 (IF2015 = 3.206, Q1 in Geography)
 • Stojanov, R., Duží, B., Daněk, T., Němec, D., Procházka, D. (2015): Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability 7(9): 12758-12786. (IF2015 = 1.343, Q3 in Environmental Science)
 • Stojanov, R., Duží, B., Bureš, O. (2016): Koherence české migrační a rozvojové politiky na začátku ekonomické recese (2008–2010). Geografie, 121(3): 419–436. (IF2015= 0.415, Q4 in Geography)
 • DUŽÍ,B.; VIKHROV,D.; KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JAKUBÍNSKÝ, J. (2015). Household Flood Risk Reduction in the Czech Republic. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20(4): 499-504.
 • DUŽÍ, B; VIKHROV, D.KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JUŘIČKA, D. Household Measures for River Flood Risk Reduction in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management. Publ. online: 23 JAN 2015, DOI: 10.1111/jfr3.12132
 • DUŽÍ, B.; JAKUBÍNSKÝ, J.(2013). Dilemma of Brownfields Redevelopment in Post-Communist Cities. The Case Study of Ostrava: the Czech Republic. Human Geographies, 7 (2): 53-64
 • STOJANOV, R.; DUŽÍ, B. (2013). Migrace jako adaptace na změnu klimatu. Mezinárodní vztahy, 48 (3): 9-31.
 • DUŽÍ, B.(2012). Změna klimatu: možnosti didaktického využití ve výuce středních škol. Envigogika, (7)1: 1-24

Books and chapters in books (B,C)

 • Stojanov, R., Duží, B., Kelman, I., Němec, D., Procházka, D. (2016): Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Milan, A.; Schraven, B.; Warner, K.; Cascone, N. (Eds.): Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses. Springer, pp. 87-103. DOI 10.1007/978-3-319-42922-9_5 ISBN 978-3-319-42920-5
 • DUŽÍ, B., TÓTH, A., BIHUŇOVÁ, M., STOJANOV, R. (2014). Challenges of urban agriculture. Highlights on Czech and Slovak experience.In: Challenges of Central Europe: Society and Environment. Praha,Karlova univerzita. s. 82-107
 • DUŽÍ, B.; VÁVRA, J.; JUŘIČKA, D.; KELMAN, I.; VIKHROV, D.; PETERS, V.; JANOŠÍKOVÁ, L.; MAVROGENIS, S.; STOJANOV, R.; CUDLÍNOVÁ, E.; LAPKA, M.; KYNICKÝ, J.; BRTNICKÝ, J.; NOVOTNÁ, J. (2014). Environmental Change: Adaptation Challenges. Brno: CVGZ AV ČR, 71 s. ISBN 978-80-87902-04-2
 • STOJANOV, R.; KELMAN, I.; MARTIN, M.; VIKHROV, D.; KNIVETON, D.; DUŽÍ, B. (2014): Migration as Adaptation? Population Dynamics in the Age of Climate Variability. Brno, CVGZ AV ČR. 67 s. ISBN 978-80-87902-03-5
 • STOJANOV, R. DUŽÍ, B., JAKUBÍNSKÝ, J. (2014). Climate Change, Floods And Migration: Lessons From BrahmaputraIn: Lopez-Gunn, E., Stucker, D. (eds): Climate Change through Water Resources Management. Capacity, Equity and Sustainability. Routledge – Earthscan. Routledge. s. 67-88. ISBN 978-0-415-63593-6
 • CAHLÍKOVÁ, Z., DUŽÍ, B. (2012). Impacts of Climate Change on Environment and Economic Sectors in Europe. In: Turnovec, F., Strielkowski, W., et al.: Advanced Economics of European Integration: selected issues. Praha, Karlova univerzita. ISBN 978-80-87404-33-1

Papers in peer-reviewed proceedings (D)

 • STOJANOV, R.; ULLAH, A.; DUŽÍ, B. (2013): Climate Change Impacts and Migration in Bangladesh. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic. . s. 60-65
 • DUŽÍ,B.; VIKHROV,D.; STOJANOV, R. ; JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Household Adaptation Strategies to Floods: The Case Study of The Bečva River Basin, The Czech Republic. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: CVGZ AV ČR. s. 20-25.
 • VIKHROV,D.; STOJANOV, R.; DUŽÍ,B.; JAKUBÍNSKÝ, J. (2013): Commuting Patterns of Czech Households Exposed to Flood Risk. In: Global Change and Resilience. From Impacts to Responses. Brno: CVGZ AV ČR. s. 84-89
 • DUŽÍ,B.; STOJANOV, R. (2013): Educational Dimension of Urban Gardens: Cases from the Czech Republic. Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis. XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology. 29 July – 1 August 2013. s. 367-368.

Science popularization, education

 • STOJANOV, R.; KELMAN, I.; DUŽÍ, B.; PROCHÁZKA, D.; DANĚK, T. (2015). Floods and migration in the Czech Republic. Forced Migration Review, 49: 49-50, Oxford university.
 • DUŽÍ, B.; STOJANOV, R. (2012): Globální oteplování – Mýty či fakta? In: Hoduláková, A.; Součková, L. (eds): Životní prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Praha: Člověk v tísni, str. 239-248. ISBN: 978-80-87456-23-1
 • DUŽÍ, B.; STOJANOV, R. (2012). Účet. In: Hoduláková, A.; Součková, L. (eds): Životní prostředí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Praha: Člověk v tísni, str. 210-217. ISBN: 978-80-87456-23-1