RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

  Specializace:
 • Sociální geografie- geografie dopravy, marginální regiony, pohraniční regiony

vzdělání

  1970 Mgr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno

  1974 RNDr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
  Téma práce: Dojížďka do zaměstnání veřejnými dopravními prostředky v Jihomoravském kraji v roce 1970

  1988 CSc. Geografický ústav ČSAV Brno
  Téma práce: Geografické hodnocení dopravy a jejího vlivu na životní prostředí v Jihomoravském kraji

profesní praxe

  1970 - 1993 Geografický ústav ČAV Brno

  od 1993 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

projekty

  2014 - 2015: Comparative evaluation of land use practices in vulnerable case study areas in Bulgaria and the Czech Republic” "Projekt bulharsko-české akademické spolupráce - spoluřešitel

  2013 - 2015: Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. [Grant č. VG20132015106] spoluřešitel

  2013: Propustnost česko-polské hranice po Schengenu [Projekt č. 96 313. Ministerstvo zahraničních věcí ČR - spoluřešitel

  2006 - 2011: Rozvojové zájmy pohraničních regionů (Na příkladu Orlicka) [Grant MŠMT č. 2D06001] - spoluřešitel

  2006 - 2011: Regionální a environmentální politika ČR a EU a rozvojové zájmy Orlicka. [Vnitřní akademický projekt] spoluřešitel

  2006 - 2009: Sociálně prostorové důsledky demografických změn ve městech středovýchodní Evropy (číslo projektu II/81150, Nadace Volkswagen) - spoluřešitel

  2004 - 2006: Aplikace geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v České republice. [GA ČR, Č. 205/04/0075] spoluřešitel

  2003 - 2006: Geografie malých měst (GA ČR č. 205/03/0211) – spoluřešitel

  2003 - 2005: Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR (IAA7118301) - odpovědný řešitel

  2002 - 2005: Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change [5. Rámcový program EU] – spoluřešitel

  2002 - 2004: Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí (GA AV ČR KSK3046108) - spoluřešitel

  2002 - 2004: Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí (GA ČR č. IBS3086005) - spoluřešitel

  1999 - 2001: Aplikace a kombinace GIS and GPS technologií v procesu krajinného tematického mapování (GA ČR č. 205/99/0329] - spoluřešitel

  1999 - 2001: Ulice v urbanistické struktuře. [GA ČR č. 103/99/1596] - spoluřešitel

publikace

Články v recenzovaných vědeckých časopisech

 • Vaishar, Antonín - Dvořák, Petr - Hubačíková, V. - Zapletalová, Jana (2013): Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study – The Javorník Area. Geographia Polonica. Roč. 86, č. 3, s. 237-254. ISSN 0016-7282
 • Kolejka, J., Źyszkowska, W., Batelková, K., CIOK, S., DołzbŁasz, S. , Kirchner, K., Krejčí, T., Raczyk, A., Spallek, W., Zapletalová J. (2015): Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Téchnica, Vol. 10, No. 1., p. 51-65
 • Vaishar, A., Šťastná, M., Trnka, P., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2013): South-Moravian Rural Borderland. European Countryside. Vol. 5, No. 2 (2013), p. 115-132. ISSN 1803-8417. Online
 • Vaishar A., Zapletalová, J. (210): Sustainable development of the Moravian countryside. Revija za geografijo – Journal for Geography, Vol. 5, No. 1/2010, p. 43-54. ISSN 0854-665X.
 • Zapletalová J. Dopravní sítě v krajině (2010): Životné prostredie, Vol. 44, No. 3., p. 153-158. ISSN 0044-4863.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2009): Small towns as centres of rural micro-regions. European Countryside, Vol. 1, No. 2, p. 70-81. ISSN 1803-8417. Online
 • Vaishar A., Zapletalová, J. (2009): Microregional Development in Border Regions of Czechia. Rural studies, Vol. 20, p. 89-106. ISSN 1642-4689, ISBN: 978-83-620890-5-5.
 • Vaishar Antonín, Zapletalová Jana, Walter Vilém: Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna. Urbanismus a územní rozvoj Vol. 12, No. 6, p. 22-28. ISSN 1212-0855.
 • Vaishar Antonín, Zapletalová Jana, Walter Vilém: Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna. Urbanismus a územní rozvoj Vol. 12, No. 6, p. 22-28. ISSN 1212-0855.
 • Vaishar, A., Dvořák, P, Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Settlement problems in the Czech borderland. Geografický časopis, Vol. 60, No. 3, p. 241-253, ISSN 0016-7193.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J., Dvořák, P. (2008): Border administrative units in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 16, No. 1, p. 46-54. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Martinát, S., Nováková, E., Zapletalová, J. (2008): Auswirkungen aktueller demographischer Veränderungen auf die soziodemographische Binnenstruktur von Brno und Ostrava. Europa Regional Vol. 16, No. 3, p. 129-140, ISSN 0943-7142.
 • Cetkovský, Stanislav, Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav, Zapletalová, Jana, (2007): Some aspects of cross-border cooperation in euroregions of the Czech Republic on example of the Šumava region. Moravian Geographical Reports, Vol. 15, No. 1, p. 43-55.
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Martinát, S., Nosková, H., Zapletalová, J. (2007): Cross-border Region Králíky – Międzylesie. Moravian Geographical Reports, Vol. 15, No. 2, p. 40-54.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Changes of the Czech Village after 1990. In: Grykień, S., Hasiński, W., Tomczak, I. (eds.): Uwarunkowania przyrodnicze a rozvój obszaroów wiejskich. Uniwersyte Wrocławski, Wrocłav, 2007, p. 199-207.
 • Vaishar A., Zapletalová J., (2007): Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno. Anale Universitatii din Craiova - seria geografie, Craiova (RO), Vol. 10, p. 112-126.
 • Cigale, D., Lampič, B., Ogrin, Plut, D., M., Rebernik, M.,Špes, D., Vintar-Mally, K., Cetkovský, S., Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J. (2006): Sustainable development of small towns – a Slovenian-Moravian comparative methodological approach. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 1, p. 17-28.
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Kallabová, E., Klusáček, P., Kolibová, B., Lacina, J., Mikulík, O., Zapletalová, J. (2006): Urban environment in European big cities. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 1, p. 46-62.
 • Zapletalová, J. (2006): Development of railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region. Moravian Geographical Reports, Vol. 14, No. 2, p. 60-68.
 • Zapletalová, J. (2005): Geography of the Borderland: Euroregion Beskydy. In: Komornicki, T., Czapiewski, K. L.: New spatial relations in new Europe. Europa XXI, vol. 13, PAN, Stanislav Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, p. 161-172. ISSN 1429-7132 ISSN 1429-7132.

Knihy nebo kapitoly v knihách

 • Vaishar, Antonín - Šťastná, Milada - Vavrouchová, Hana - Stonawská, Kateřina - Zapletalová, Jana (2014): Small towns in the South-Moravian region. In: Small and MediumTowns´ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century . 1. vyd. Collection CERAMAC No. 33. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. s. 215--230. ISBN 978-2-84516-635-6.
 • Vaishar A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. In: Temelová, J., Pospíšilová L., Ouředníček, M. [eds.]: Strategie českého rurálního pohraničí. UK Praha, nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, p. 140-162, 193-194.
 • Bierzyński, A., Grabkowska, M., Haase, A., Klusáček, P., Maas, A., Mair, J., Martinát, S., Sagan, I., Steinführer, A., Vaishar, A., Węcławowicz, G., Zapletalová, J. (2011): Łódż, Gdańsk, Brno and Ostrava and their Inner Cities: Urban and Demographic Development during Post-socialism. In: Haase, A., Steinführer, A., Kabisch, S., Grossmann, K., Hall, R. [eds.]: Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century. Ashgate, Surrey/Burlington p. 101-140. ISBN 978-0-7546-7934-9 (hbk.) -- 978-0-7546-9850-0 (E-book).
 • Vaishar, A. (ed.), Dvořák, P., Hubačíková, V., Nosková, H., Nováková, E., Zapletalová, J. (2011): Regiony v pohraničí (Případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí). Studia Geographica 103. ÚGN Brno, 133 pp. ISSN 0587-1247. ISBN 978-80-86407-16-6.
 • Axamitová, J., Balatka, B., Brzóska, M., Burda, T., Dvořák, J., Flieger, M., Hloušek, P., Hrádek, M., Hromas, J., Ivan, A., Kellerová, I., Kirchner, K., Kučera, B., Martínek, J., Novák, Z., Nováková, K., Podhajská, Z., Procházka, V., Rivolová, I., Rubín, J., Wiesner, S., Zapletalová, J. (2011): Cesty za krásou a poznáním – Turistický lexikon ČR. Academia Praha, 1120 pp. ISBN 978-80-7376-237-7.
 • Vaishar, A., Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Pavelčíková N., Pospíšilová, J., Zapletalová, J. (2009): Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Studia Geographica 100. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, Brno. 136 pp. ISSN 05287-1247, ISBN 978-80-86407-69-2.
 • Vaishar, A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2009): Orlicko v pohraničí. In: Vajdová Z. (ed.): Místní společenství Orlicka. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., str. 57-85. ISBN 978-80-7330-170-5.
 • Vaishar Antonín, Čermák Daniel, Dvořák Petr, Nosková Helena, Stachová Jana, Tošovská Eva, Vajdová Zdena, Zapletalová Jana (2009): Orlicko – region v pohraničí. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, Brno/Praha/Ostrava, 120 pp. ISSN 0587-1247 / ISBN 978-80-86407-87-6.
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. (eds.) (2008):Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc, Univerzita Palackého, 181 pp., ISBN: 978-80-244-1928-2.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city. In: Komar B., Kucharczyk-Brus B. (eds.): Housing and environmental conditions in post-communist countries. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, p. 337-350. ISBN 978-83-7335-477-7
 • Zapletalová, J. (2007): Economic indicators of sustainable development of small towns in Moravia. In: Lampič, B., Špes, M. (eds.): Sustainable development of small towns. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana/Brno 2007. p. 87-97. ISBN: 978-961-237-212-5.
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J., Hrádek, M., Ondráček, S., Quitt, E., Cetkovský, S. (2005) Geografie malých měst 2005. Ostrava, ÚGN AV ČR, 2005. 112 pp. ISBN 80-86407-07-1.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2005): Geografická charakteristika města Miedzylesie. In: Vaishar, A. (ed.): Geografie malých měst 2005. Brno: Ústav geoniky AV ČR, p. 99-102. ISBN 80-86407-07-1.

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • Zapletalová, Jana - Stefanová, D. - Vaishar, Antonín - Stafonov, P. - Dvořák, Petr - Tcherkezova, E. (2014): Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria). In: Lincová, H.; Vaishar, A. [eds.]: European countryside within the post-industrial society - Books of astracts of the 4th Moravian conference on Rural Research. Brno : MU Brno, 2014 - (). s. 48-48 ISBN 978-80-7509-006-5.
 • Krejčí, T., Zapletalová, J. (2013): Krizové řízení a jeho modelování v GIS. In: Dvořák, P., Ira, V., Šuška, P. [eds.]: Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře. Brno, Ústav geoniky AV ČR, p. 16, ISBN 978-80-86407-44-9.
 • Vaishar A., Dvořák, P., Nosková, H., Zapletalová, J. (2012): Consequences of Post-War Ethnically Based Population Exchange in the Czech Borderland for the Regional Development. Sborník Eurorural´12. 3rd Moravian Conference on Rural Research-. MZLU Brno 2012, p. 54. ISBN 978-80-7375-642-0
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2010): South Moravian rural borderland. In: Vaishar, A., Zapletalová, J. (eds.): European Countryside under Globalization. Abstract of papers Eurorural´10. MZLU Brno, p. 65-66. ISBN 978-80-7375-418-1.
 • Vaishar, A.,Dvořák, P., Náplavová, M., Zapletalová, J. (2010): Peripheral micro -region on the Czech -Austrian border: case Vranov nad Dyjí. In Regional responses and global shifts: actors, institutions and organizations. Pécs: Regional Studies Association, 2010. p. 196 -197. ISBN 978 -1 -897721 -36 -0.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík v období 2002 – 2006. In: Sborník konference „KONFERENCJA KLODZKO – ORLICKA 2007“. Bystrzyca Kłodska, 15.-16.10.2007. Powiat Kłodzki, Nowa Ruda, p. 163-168. ISBN 978-83-926328-0-1
 • Zapletalová, J. (2008): Mikroregion Orlicko a rozvoj cestovního ruchu. In: Kallabová, E., Smolová, I., Ira V. a kol: Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky, p. 118-121. ISBN: UGN AV ČR/UP, Brno/Olomouc ISBN: 978-86407-33-3.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland. In: Problemy zagospodarowania ziem górskich, Zeszyt 55, 2008, p. 55-67, PAN, wydzal nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, Komitet zagospodraowania ziem górskich , Krakov, Polsko. ISSN 0137-5423.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2008): Small towns as center of rural micro-regions. In: Vaishar, A., Zapletalová J. (eds.): Investigation European Countryside. Abstracts of Papers. 1st Moravian Conference on Rural Research EURORURAL ´08. Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, August 25-29, 2008, p. 79-80. ISBN 978-80-7375-206-4
 • Vaishar, A., Dvořák, P., Zapletalová, J. (2007): Typology of Border Regions in Czechia. In: Kallabová, E., Frantál, B., Klusáček, P.: Regions, Localities and Landscapes in New Europe. 7th International Geographical Conference Congeo´07. ÚGN, Brno, p. 65-66 + fulltext 9 pp on CD.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu. In: Pokorný, F., Pavlovský, T., Wittmann, M. (eds.): Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu. Sborník z mezinárodní konference. Brno – slévárna Vaňkovka 22.-23.5.2007, Fakulta architektury VUT Brno, p. 109-114.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007): Venkovské osídlení a udržitelnost. In: Sborník přednášek konference proREGIO 2007 – Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Brno 13.-14.11.2007. 6 pp (nestránkováno)
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Martinát, S., Nosková, H., Tošovská, E., Vajdová, Z., Woitsch, J., Zapletalová, J. (2006): Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko. In: Sborník konference Orlicko-Kladsko 2006. Jablonné nad Orlicí 3.-4.10.2006. Sdružení obcí Orlicko/Kłodzko, p. 115 -132. (Grant MŠMT 2D06001: Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka).
 • Peková, J., Zapletalová, J. (eds.) (2005): Euroregiony, státní správa a samospráva. Sborník referátů konference Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. VŠE, Praha, 2. prosince 2005. Sekce Euroregiony, státní správa a samospráva. Brno, Ústav geoniky AV ČR, 118 pp. ISBN 80-86407-08-X.
 • Vaishar, A., Zapletalová, J. (2005): Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Praha, UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, p. 167-176.
 • Zapletalová, J. (2005): Euroregion Beskydy – euroregion na hranici tří států. In: Vaishar, A., Ira, V. (eds.): Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Brno, Ústav geoniky AV ČR, str. 161-166. ISBN80-86407-05-5
 • Zapletalová, J. (2005): Euroregions in the Czech Republic. In: Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J. (eds.): Geography in Europe of Regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference Congeo´05. Brno, Institute of Geonics AS CR, str. 148-151. ISBN 8086407-06-3.
 • Zapletalová, J., Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S. (2005): Euroregiony na území České republiky a jejich parciální geografická analýza. In: Peková, J., Zapletalová, J. (eds): Euroregiony, státní správa a samospráva. Sborník referátů z vědecké konference. Praha 2. prosince 2005, p. 95-118.
 • Zapletalová, J., Cetkovský, S., Klusáček, P., Martinát, S. (2005): Euroregiony na území České republiky a jejich parciální geografická analýza. In: Toth, J., Kadeřábková, J. (eds.): Regionální politika, úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě. Sborník z konference. Praha, 2. prosince 2005. VŠE, Praha, p. 20 (abstrakt) + p. 90 – 103 on CD.

Výzkumné zprávy

 • Vaishar, A. (ed.), Dvořák, P., Nosková, H., Nováková E., Tošovská, E., Vajdová, Z., Zapletalová, J. (2011): Strategie rurálního pohraničí. Výstup projektu Národního programu výzkumu 2D06001 „Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka). ÚGN AV ČR, SOÚ AV ČR, Sdružení obcí Orlicko. Brno/Praha, 124 str.
 • Klusáček, P., Martinát, S., Vaishar, A., Zapletalová, J. (2007) Brno and Ostrava data analysis reporte (conDENSE project)