Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

vzdělání

  1975: Mgr. - ekonomická a sociální geografie, Univerzita Komenského Bratislava

  Thesis: Model socioekonomické aktivity Bratislavy, její řídící, politické, administrativní a kulturní funkce

  1979: RNDr. - hospodářský zeměpis, Univerzita Komenského Bratislava

  Thesis: Geografické aspekty životního prostředí sídel okresu Břeclav

  1986: CSc. - ekonomická geografie, Československá akademie věd

  Thesis: Geografické aspekty životního prostředí ve městech

  2010: Doc. . in applied and landscape ecology: Mendel University in Brno

  Thesis: Udržitelnost českého (moravského) venkova

zaměstnání

  1975 – 1993 Geografický ústav ČSAV v Brně

  1993 – dodnes Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (30 %)

  2007 – dodnes Mendelova univerzita v Brně (100 %)

pedagogická činnost

  Garance magisterského oboru rozvoj venkova na AF MENDELU

  Vedení závěrečných prací na Mendelově univerzitě v Brně: úspěšně ukončeny 3 doktorské, 42 diplomové, 14 bakalářských

  Člen oborové rady doktorských studijních programů:

 • Aplikovaná a krajinná ekologie na MENDELU
 • Regionální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě
 • Garance a výuka předmětů

 • Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně: demografie venkova, sociologie venkova, rurální sociologie, venkovské stavby a architektura, regionální rozvoj
 • Na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně: sociologie
 • Na Západomoravské vysoké škole v Třebíči: rozvoj venkova, rurální sociologie

další aktivity

  Člen redakčních rad European Countryside (Brno, výkonný redaktor), Moravian Geographical Reports (Brno), Europa Regional (Leipzig), Studia Obszarów Wiejskich (Warszawa)

grantové projekty - mezinárodní

  The Cultural and Economic Conditions of Decision-Making for Sustainable City (CEC Contract – koordinace východoevropské části – Česko, Maďarsko, Slovinsko)

  New Prosperity for Rural Regions (OSI/HESP – hlavní koordinátor)

  Danube Pollution Reduction Program (UN-koordinace sociální části povodí Moravy)

  Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (5th EU framework programme – koordinace environmentální části; 2002-2005)

  Spatial Consequences of demographic changes in East Central European cities (Volkswagen foundation – koordinace v rámci ústavu; do dubna 2009)

grantové projekty - národní

  1999 - 2002 Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy (GA AV ČR)

  2003 - 2006 Geografie malých měst (GA AV ČR)

  2006 - 2011 Rozvojové zájmy českého pohraničí (Národní program výzkumu II)

vybrané publikace

Příspěvky v recenzovaných časopisech

 • Šťastná, Milada -- Vaishar, Antonín -- Stonawská, Kateřina: Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2015. sv. 36, s. 53--64. ISSN 1361-9209.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Javůrková, Michaela -- Pavlů, Aneta: Možnosti využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2015. sv. 4, č. 1, s. 53--67. ISSN 1805-3246
 • Vaishar, Antonín: Demographic prognoses for some seats in the Ostrava region. Moravian Geographical Reports. 2006. sv. 14, č. 2, s. 16--26. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín -- Werner, Margit: Regional geography is dead. Long live regional geography!. Moravian Geographical Reports. 2006. sv. 14, č. 3, s. 2--8. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín -- Cetkovský, Stanislav -- Martinát, Stanislav -- Nosková, Helena -- Zapletalova, Jana: Cross-Border Region Králíky Miedzylesie. Moravian Geographical Reports. 2007. sv. 15, č. 2, s. 40--54. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno. Universitatea din Craiova. Analele. Seria Geografie. 2007. sv. 10, s. 112--126. ISSN 1224-4112.
 • Vaishar, Antonín -- Klusáček, Petr -- Martinát, Stanislav -- Nováková, Eva -- Zapletalova, Jana: Anwirkungen aktueller demographischer Veränderungen auf die soziodemographische Binnenstruktur von Brno und Ostrava. Europa Regional. 2008. sv. 16, č. 3, s. 129--140. ISSN 0943-7142.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana -- Dvořák, Petr: Border administrative units in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2008. sv. 16, č. 1, s. 46--54. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín: Possibilities of the multifunctional development of rural regions in the Czech borderland. Europa XXI. 2008. sv. 17, s. 63--70. ISSN 1429-7132.
 • Vaishar, Antonín -- Dvořák, Petr -- Nováková, Eva -- Zapletalova, Jana: Settlement problems in the Czech borderland. Geografický časopis. 2008. sv. 60, č. 3, s. 241--253. ISSN 0016-7193.
 • Klusáček, Petr -- Vaishar, Antonín: Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst. Geographia Slovaca. 2008. sv. 25, s. 145--157. ISSN 1210-3519.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana -- Walter, Vilém: Analýza stavu a možností rozvoje východní části vnitřního Brna. Urbanismus a územní rozvoj. 2009. sv. 12, č. 6, s. 22--28. ISSN 1212-0855.
 • Pospíšilová, Jana -- Vaishar, Antonín -- Steinführer, Annett: Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie. Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. 2009. sv. 26, č. 1, s. 45--57. ISSN 0323-2492.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Small towns as centres of rural micro-regions. European ountryside. 2009. sv. 1, č. 2, s. 70--81.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Sustainable development of rural microregions in the Czech borderland. Moravian Geographical Reports. 2009. sv. 17, č. 4, s. 34--43. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín: South Moravian countryside: progress or stagnation?. Review on Agriculture and Rural Development. 2010. sv. 5, č. 1, s. 46--52. ISSN 1788-5345.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Sustainable development of the Moravian countryside. Revija za geografijo. 2010. sv. 5, č. 1, s. 43--52. ISSN 1854-665X.
 • Vaishar, Antonín -- Jakešová, Lenka -- Náplavová, Miloslava: Current problems in South-Moravian rural landscape. European Countryside. 2011. sv. 3, č. 4, s. 265--281. ISSN 1803-8417
 • Perlingerová, Lucie -- Vaishar, Antonín: Rural development potential of peripheral areas - case study Bochov (Bohemia). Forum Geografic. 2012. sv. 11, č. 1, s. 100--108.
 • Jakešová, Lenka -- Vaishar, Antonín: Sustainable inner peripheries? A case study of the Olešnice micro-region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2012. sv. 20, č. 4, s. 13--25. ISSN 1210-8812.
 • Vaishar, Antonín -- Dvořák, Petr -- Hubačíková, Věra -- Zapletalová, Jana: Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study of the Javorník area. Geographia Polonica. 2013. sv. 86, č. 3, s. 237--253. ISSN 0016-7282.
 • Šťastná, Milada -- Toman, František -- Vaishar, Antonín -- Woods, Michael -- Vavrouchová, Hana: European Rural Regions in the Era of Globalization: The South Moravia Case Study. Innovation: The European Journal of Social Science Research. 2013. sv. 26, č. 4, s. 354--364. ISSN 1351-1610.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Trnka, Pavel -- Dvořák, Petr -- Zapletalová, Jana: South-Moravian rural borderland. European Countryside. 2013. sv. 5, č. 2, s. 115--132. ISSN 1803-8417
 • Žitňáková, Jana -- Pákozdiová, Mária -- Vaishar, Antonín -- Vavrouchová, Hana: Současný stav využití obnovitelných zdrojů energie na území Jihomoravského kraje. Energetika. 2014. sv. 64., č. 1, s. 23--27. ISSN 0375-8842.

Knihy (kapitoly v knihách)

 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Vavrouchová, Hana -- Žitňáková, Jana -- Křenovská, Iva -- Stonawská, Kateřina -- Zákoutská, Kateřina -- Thonnová, Pavlína -- Doskočilová, Veronika -- Lincová, Helena -- Petráková, Veronika: Jihomoravský venkov jako prostor po výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 134 s. ISBN 978-80-7509-112-3.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Vavrouchová, Hana -- Stonawská, Kateřina -- Zapletalová, Jana: Small towns in the South-Moravian region. In: Small and MediumTowns´ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century. Collection CERAMAC No. 33. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. s. 215--230. ISBN 978-2-84516-635-6.
 • Vaishar, Antonín -- Greer-Wootten, Bryn: Sustainable development in Moravia: An interpretation of the role of the small-town sector in transitional socioeconomic evolution. In The environment and sustainable development in the new central Europe. New York - Oxford: Berghahn Books, 2006, s. 217--231. ISBN 1-84545-144-9.
 • Vaishar, Antonín et al.: Geografie malých měst. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, 2008. 129 s. Studia geographica 99. ISBN 978-80-86407-57-9.
 • Vaishar, Antonín -- Čermák, Daniel -- Dvořák, Petr -- Nosková, Helena -- Stachová, Jana -- Tošovská, Eva -- Vajdová, Zdena -- Zapletalova, Jana: Orlicko - region v pohraničí. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. Ostrava, 2009. 116 s. Studia geographica 102.
 • Vaishar, Antonín -- Klusáček, Petr -- Krejčí, Tomáš -- Martinát, Stanislav -- Pavelčíková, Nina -- Pospíšilová, Jana -- Zapletalova, Jana: Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2009. 136 s. Studia Geographica 100. ISBN 978-80-86407-69-2.
 • Vaishar, Antonín -- Dvořák, Petr -- Hubačíková, Věra -- Nosková, Helena -- Nováková, Eva -- Zapletalova, Jana:
 • Regiony v pohraničí. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2011. 133 s. Studia geographica 103. ISBN 978-80-86407-16-6.
 • Haase, Annegret -- Vaishar, Antonín -- Weclawowicz, Grzegorz: The Post-socialist Condition and Beyond: Framing and Explaining Urban Change in East Central Europe. In: Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century. 1. vyd. Farnham/Burlington: Ashgate, 2011. s. 63--84. ISBN 978-0-7546-7934-9.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Vavrouchová, Hana -- Stejskal, Bohdan -- Hlisnikovský, Lukáš -- Kniezková,Tereza -- Lipovská, Zdeňka -- Novotná, Kristýna -- Pákozdiová, Mária: Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 124 s. ISBN 978-80-7375-660-4.
 • Vaishar, Antonín -- Lipovská, Zdeňka -- Šťastná, Milada: Small towns in post-mining regions. In: Post-Mining Regions in Central Europe. München: Oekom, 2012. s. 153--167. ISBN 978-3-86581-294-0.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Zapletalová, Jana -- Emminger, Helmut -- Křenovská, Iva -- Lorková, Helena -- Žitňáková, Jana: Staré zátěže a brownfieldy v prostoru Brno-východ. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 50 s. ISBN 978-80-7375-694-9.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Vavrouchová, Hana -- Křenovská, Iva -- Pákozdiová, Mária -- Žitňáková, Jana: Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem?. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 100 s. ISBN 978-80-7375-768-7.

Příspěvky ve sbornících a speciálních číslech časopisů z konferencí

 • Vaishar, Antonín: Geography od small towns. In Urban changes in different scales: systems and structures. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2006, s. 297--308. ISBN 84-9750-639-1.
 • Vaishar, Antonín: Regional Periphery. What does it mean?. In KOMORNICKI, T. -- CZAPIEWSKI, K. Regional Periphery in Central and Eastern Europe. Warszawa: Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Planning PAN, 2006, s. 7--12.
 • Vaishar, Antonín -- Nosková, Helena: Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. 2006. sv. 45, s. 532--539. ISSN 1336-6149.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Changes of the Czech Village after 1990. In GRYKIEŃ, S. -- HASIŃSKI, W. -- TOMCZAK, P. Uwarunkowania przyrodnicze a rozwój obszarów wiejskich. Wroclaw: Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2007, s. 199--207. ISBN 978-83-924761-5-3.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the eastern part of the Brno inner city. In KOMAR, B. -- KUCHARCZYK-BRUS, B. Housing and environmental conditions in post-communist countries. Gliwice: Wydawnictwo Politechniky Ślaskiej, 2007, s. 337--349. ISBN 978-83-7335-477-7.
 • Vaishar, Antonín -- Halaštová, Kateřina -- Pekařová, Kristýna: Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice. In Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny. 1. vyd. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, s. 267--272. ISBN 978-80-89325-05-4.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Situation of the countryside in the mountain part of the Czech-Polish borderland. Problemy zagospodarowania ziem górskich. 2008. sv. 55, s. 55--67. ISSN 0137-5423.
 • Mikulík, Oldřich -- Voženílek, Vít -- Vaishar, Antonín: Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 181 s. ISBN 978-80-244-1928-2.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Geography of the Czech borderland. Discussion Papers. 2009. sv. 74, s. 15--28. ISSN 0238-2008.
 • Vaishar, Antonín -- Koutný, Jan -- Zapletalova, Jana: Influence of higher education and science on physical structure of the city of Brno. Architecture, Civil Engineering, Environment. 2009. sv. 2, č. 4, s. 41--48. ISSN 1899-0142.
 • Vaishar, Antonín -- Zapletalova, Jana: Microregional development in border regions of Czechia. In Socio-economic disparities and the role of local development. 1. vyd. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2009, s. 89--106. ISBN 978-83-62089-05-5.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Lipovská, Zdeňka: Possibilities of development in regions after mining: renewal of rural milieu in Bohemian-Saxonina borderland. In 7th European Rural Development Network Conference 2009. 1. vyd. Debrecen: European Rural Development Network, 2009, s. 12.
 • Vaishar, Antonín -- Dvořák, Petr -- Náplavová, Miloslava -- Zapletalova, Jana: Peripheral micro-region on the Czech - Austrian border: case Vranov nad Dyjí. In Regional responses and global shifts: actors, institutions and organizations. 1. vyd. Pécs: Regional Studies Association, 2010, s. 196--197. ISBN 978-1-897721-36-0.
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada -- Lipovská, Zdeňka: Possibilities for development of regions after mining: restoration of rural environment in the Czech-Saxon borderland. In Linking competetiveness with equita and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas. 1. vyd. Warszawa: ERDN, 2010, s. 97--112. ISBN 978-83-7658-196-5.
 • Vaishar, Antonín: Malá města - motory rozvoje venkova. In: Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj malých měst a venkovských regionů v České republice. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 21--33. ISBN 978-80-261-0094-2
 • Vaishar, Antonín -- Šťastná, Milada a kol.: Současný stav a vývojové tendence jihomoravského venkova. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7375-537-9.
 • Vaishar, Antonín -- Dvořák, Petr -- Zapletalová, Jana: Strategie českého rurálního pohraničí. In: Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. s. 140--162. ISBN 978-80-7380-378-0.
 • Vaishar, Antonín: Stan obecny i trendy rozwojowe wsi Poludniovych Moraw. In Wspólczesny krajobraz wsi. 1. vyd. Wroclaw: ARGI, 2013, s. 56--68. ISBN 978-83-936353-3-7.