RNDr. Robert Osman, Ph.D., narozen 10. května 1982 v Ústí nad Orlicí

  Odborná specializace:
 • reziduální prostory, regenerace brownfiledů, management brownfiledů
 • time-geography, rytmicita místa, analýza rytmů, chronotop
 • feministická geografie, geografie znevýhodnění, disability studies
 • mentální mapy, sémantické mapy, reprezentace prostoru
 • teritorium, lidská teritorialita, městská teritorialita

vzdělání

  2006: Bc.; Masarykova universita; studijní obor Humánní geografie
  téma bakalářské práce: Potřeby zaměstnavatelů versus absolventi škol v okrese Ústí nad Orlicí

  2008: Mgr.; Masarykova universita; studijní obor Sociální geografie
  téma diplomové práce: Segregace v prostoru města.

  2010: RNDr.; Masarykova universita; studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj;
  téma rigorózní práce: Behaviorální a humanistická konceptualizace lidské teritoriality.

zaměstnání

  od 2012 pracovník Ústavu geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Brno

  od 2010 odborný pracovník Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

grantové projekty

  od 2014: Geografie městských rytmů (GA14-14547S) - člen řešitelského týmu

  2012 – 2014: Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe - TIMBRE) (FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Contract nr.: 2653647) - člen řešitelského týmu

  2010 – 2013: Inovace výuky geografických studijních oborů (OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0222) - člen řešitelského týmu

  2010 – 2012: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice (OPVK CZ.1.07/1.3.10/02.0024) - člen řešitelského týmu

  2011: Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu (FRVS/2387/2011/F5/b) - člen řešitelského týmu

  2009 – 2011: Podpora polycentrického regionálního rozvoje (WD-40-07-1) - externí spolupracovník

pedagogická činnost

 • Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu (2011 – 2014); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Geografické myšlení (2011 – 2012); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Geografie města (2010); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Humánní geografie (2008 – 2010); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno

Vybrané publikace

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI WEB OF SCIENCE (JIMP)

 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, November 2015, 309–316. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003. IF: 2,631
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman., R. (2013): Location matters! Exploring brownfileds regeneration in a spatial context (a case sttudy) of the South moravian region, Czech republic). Moravian geographical reports, 21, č. 2, s. 5–19.
 • Mulíček, O., Osman, R., Seidenglanz, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis, 49, č. 5, s. 781–810.

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI SCOPUS (JSC)

 • Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (2): 547-561.

ODBORNÉ KNIHY (B)

 • Matoušek, Roman a Robert Osman. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Osman, Robert a Roman Matoušek. Úvod obratem. In Matoušek, Roman; Osman,Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. s. 9-18, 10 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Osman, Robert. Sociální prostor. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014. s. 33-58, 26 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
 • Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2014): Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 605–612. ISBN 978-80-210-6840-7.