Mgr. Jiří Malý, narozen 1. srpna 1987 v Mělníku

  Specializace:
 • Humánní a regionální geografie
 • Prostorová organizace společnosti, sídelní systémy, funkční regiony, dostupnost
 • Územní rozvoj, územní disparity, územní soudržnost, prostorová spravedlnost
 • Metropolitní regiony, suburbanizace

vzdělání

  Photo of Maly

  2009: Bc. - Masarykova univerzita; studijní obor Humánní geografie
  bakalářská práce: Proměny města v zázemí metropole

  2012: Mgr. - Masarykova univerzita; studijní obor Sociální geografie
  diplomová práce: Srovnání metropolitních areálů Prahy a Brna

  od roku 2012: doktorské studium (Ph. D.), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

zaměstnání

  od 2014: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. – doktorand

pedagogická činnost

 • Humánní geografie (2012 - 2014); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Územní plánování a urbanismus (2013 - 2015); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno

přehled publikací

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI WEB OF SCIENCE (JIMP) nebo SCOPUS (JSC)

 • Malý, J. (2016): Impact of Polycentric Urban Systems on Intraregional Disparities: A Micro-regional Approach, European Planning Studies, 24 (1). pp. 116-138. IF(2015): 1,056
 • Malý, J. (2016): Questioning territorial cohesion: (Un)equal access to services of general interest. Papers in Regional Science, doi:10.1111/pirs.12250. IF(2015): 1,144
 • Malý, J., Mulíček, O. (2016): European territorial cohesion policies: Parallels to socialist central planning? Moravian Geographical Reports, 24 (1), pp. 14-26. IF(2015): 1,093
 • Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M., Nemeškal, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24 (1), pp. 2-13. IF(2015): 1,093
 • Biolek, J., Andráško, I., Malý, J., Zrůstová, P. (2017): Interrelated aspects of residential suburbanization and collective quality of life: A case study in Czech suburbs. Acta geographica Slovenica, 57 (1), pp. 65-75.
 • Malý, J. (2016): Small Towns in the Context of “Borrowed Size” and “Agglomeration Shadow” Debates: the Case of the South Moravian Region (Czech Republic), European Countryside, 8 (4), pp. 333-350.

Příspěvky/abstrakty v konferenčních sbornících

 • Malý, J., Krejčí, T., Trojan, J., Chudáček, S., Nováková, E. (2017): Dynamization of spatial data using location based services: Tourist potential of industrial heritage. In: Klímová, V., Žítek, V.: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 1. vydání, s. 715–722. ISBN: 978-80-21-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93
 • Malý, J., Dvořák, P., Šuška, P., Šveda, M.: Homogenizace či polarizace? Rezidenční vzorce a populační struktura Brna a Bratislavy. In XXI. Česko-slovenský geografický akademický seminář, Bratislava. 2016.
 • Malý, J.: Role malých měst v sídelním systému pohledem konceptů "borrowed size" a "agglomeration shadow". In Sborník abstraktů: Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice. 2016.
 • Malý, J.: Dostupnost služeb na periferii? Úloha lokálních center a závislost malých obcí. In „Čas(y) měst“: 100 let urbánních studií V. brněnská urbánní konference, Brno. 2015.
 • Malý, J.: Dostupnost služeb obecného zájmu jako cíl územní soudržnosti. In XX. Česko-slovenský geografický akademický seminář: Proměny prostorových struktur kulturní krajiny, Brno. 2015.
 • Malý, J.: Územní soudržnost: Podpora ekonomické konkurenceschopnosti nebo cesta k prostorové spravedlnosti? In Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová. Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 150-164, s. 150-164. ISBN 978-80-210-7943-4.
 • Malý, J.: Identifikace polycentrických struktur ve vztahově uzavřených funkčních regionech ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 554-564, 11 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • Malý, J.: Reaching Spatial Justice at Micro-Regional Level as a Path to Lower Intra-Regional Disparities. In Association of American Geographers Annual Meeting, Chicago. 2015.
 • Malý, J.: Vztah morfologické a funkční polycentricity na příkladu funkčních regionů ČR. In Sborník abstraktů – Geografie v srdci Evropy, 25. – 28. srpna 2014, Praha. 2014.
 • Malý, J.: Territorial Cohesion - An ambiguous concept. In Warsaw Regional Forum 2013. 2013. ISBN 978-83-61590-51-4.
 • Malý, J.: Territorial Cohesion – An ambiguous concept. In Annual International Conference 2013 New Geographical Frontiers, 27. – 30. září 2013, Londýn. 2013.
 • Biolek, J., Malý, J., Zrůstová, P.: Participativní umění a geografie: Inspirace akcemi Kateřiny Šedé. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 23-39, 17 s. ISBN 978-80-210-6415-7.
 • Zrůstová, P., Malý, J.: Narativní rozhovor v geografickém výzkumu českého pohraničí. In Robert Osman. Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 251-262, 12 s. ISBN 978-80-210-6230-6.