RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

  Odborná specializace:
 • Maloobchod a služby
 • Průmysl a brownfields
 • Cestovní ruch a energie v krajině

vzdělání

  1997 - 2005 Doktorské studium (Ph. D.), Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, studijní program geografie, studijní obor - regionální geografie a regionální rozvoj

  2000 RNDr, Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, studijní obor – regionální geografie a regionální rozvoj

  1992 - 1997 Magisterské studium (Mgr.), Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, studijní obor – socioekonomická geografie

dosavadní profesní praxe

  1997 - 1999: Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno, odborný pracovník

  1999 - 2002: GaREP, spol. s.r.o., regionální a ekonomické poradenství, koordinátor projektů, tvůrce strategických dokumentů

  2002 - 2004: Výzkumné centrum regionálního rozvoje, MU (civilní vojenská služba)

  2004 - dosud: Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno, odborný asistent

  2011 - dosud: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno, vědecký pracovník

projekty - člen řešitelského týmu

  2014 - 2015 Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů (TD020259), Technologická agentura České republiky – koordinátor

  2011 - 2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE, projekt 7. RP EU, koordinace výzkumných aktivit pro WP3 - Success metrics and prioritisation tool a pro území ČR, www.timbre-project.eu

  2011 - 2013 ENGELA - Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0025) www.engela.eu

vybrané publikace

Články v recenzovaných vědeckých časopisech

 • Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., Frantál, B. (2014): Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-socialistic Deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41E, 109-128.
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P., Klusáček, P.,Kulla, M, Kunc, J., Havlíček, M. (2014): The expansion of coal mining in the depression areas - a way to development? Human Geographies, 8 (1), 5-15.
 • Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J. (2014): Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1), 66-77.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Havlíček, M. (2014): Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov). Acta Pruhoniciana, 106 (1), 35-44.
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R. (2013): Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Context (A Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 21 (2), 5-19.
 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kulla, M., Mintálová, T. Navrátil, J., Van der Horst, D. (2013): Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geographica, 44 (2), 75-92.
 • Martinát, S., Mintálová, T., Dvořák, P., Navrátil, J., Klusáček, P., Kunc, J. (2013): Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration. Geographica Cassoviensis, 7 (2), 41-49.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2011): Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy, Urbanismus a územní rozvoj, XIV, 1/2011, s. 13-17, ISSN 1212-0855
 • Klusáček, P., Krejčí T., Kunc, J., Martinát , S., Nováková, E. (2011): Post-Industrial Landscape in the Relation to Local Self-Governmnet in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, p. 18-28 No. 4, ISSN 1210-8812.

Knihy nebo kapitoly v knihách

 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. Brownfields - cesta od minulosti do budoucnosti. Vojvodíková, B. (ed.), European Science and Art Publishing, Praha, 36-49.
 • Kunc, J., Petr, O., Šauer, M., Tonev, P., Vystoupil, J. (2013): Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In: Frantál, B., Martinát, S. (eds).: New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 119-130.
 • Vojvodíková (ed.), B., Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kuchtová, R., Marková, B., Tichá, I. Krčmář, I. (2012): Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček, Professional Publishing, Praha, 116.

Příspěvky v konferenčních sbornících

 • Osman, R., Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2014): Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In: Sborník příspěvků z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 605-612.
 • Černík, J., Kunc, J. (2014): Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In: Sborník příspěvků z XVII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 613-620.
 • Malachová, A., Kunc, J. (2013): Developerské projekty na brownfields: případové studie z Brna. In: Sborník příspěvků z XVI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 245-255.
 • Kunc, J., Holečková, V., Sedlář, J. (2013): Postoje zemí k jaderné energii: změny po Fukušimě. In: Sborník příspěvků z XVI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 297-302.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S., Tonev, P. (2012): Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno: Masaryk university, 82-88.
 • Kunc, J., Frantál, B., Klusáček, P. (2011): Brownfields jako lokality pro umístění zdrojů energie? In: Sborník příspěvků z XIV Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 132-140.
 • Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S., Tonev, P. (2011): Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In: Sborník příspěvků z 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika. Brno: Masarykova univerzita Brno, 82-82.

Výzkumné zprávy

 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A., Cosmo, L., (2014): Prioritization Tool: Results of demonstration studies and outreach material (Deliverable D3.3 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).
 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A. (2013): Prioritization Tool, Software and Manual (Deliverable D3.2 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored improvement of brownfields regeneration in Europe - www.timbre-project.eu)
 • Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2012): Report on results of survey on brownfield regeneration and statistical analysis (Deliverable D3.1 of the TIMBRE FP7 project no. 265364 - Tailored Improvement of brownfileds regeneration in Europe - www.timbre-project.eu).