Mgr. František Kuda, Ph.D.

  Specializace:

 • geoinformatika - GIS, GNSS
 • laserové skenování
 • geofyzika

vzdělání

  2006: bakalářské studium (Bc.), Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra Geoinformatiky, studijní obor Geografie - geoinformatika
  bakalářská práce: Analýza hnízdního prostředí sýce rousného v Jizerských horách

  2008: magisterské studium (Mgr.), Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra Geoinformatiky, studijní obor Geografie - aplikovaná geoinformatika ve fyzické geografii
  Magisterská práce: Využití georadaru SIR-3000 a IT v geomorfologii a archeologii

  2016: doktorské studium (Ph.D.), Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, studijní obor Fyzická geografie
  Disertační práce: Možnosti a aplikace vybraných moderních technologií při výzkumu vývoje reliéfu v západní části Národního parku Podyjí

zaměstnání

  od 2009 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., středisko geofyziky - technický pracovník

  od 2012 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - doktorand

zahraniční stáže

  04-05/2007: University of Bucharest, Faculty of Geography, Romania. Studijní pobyt v rámci programu Erasmus

  06-08/2007: Katon-Karagai State National Park and D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan. Pracovní pobyt v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Biodiversity protection of the Southern Altai in the Context of Compemporary Environmental Transformations and Socio-Economic Development“ (Project Altai, no. RP/6/2005)

  10/2012: Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. Pracovní pobyty v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their sustainable management and development“.

interní projekty laserového skenování

  Český hydrometeorologický ústav Brno, oddělení hydrologie: Pozemní laserové skenování prostoru soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody v Bludišti Milana Šlechty v Nové Amatérské jeskyni za účelem hydrologického modelování pramenů podzemní říčky Punkvy

  Geografický ústav, PřF MU Brno: Monitoring dynamického vývoje vybraných úseků řek (Bečva, Morava) metodou pozemního laserového skenování

  Geografický ústav SAV v Bratislavě a katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislavě: Aplikace metody laserového skenování v environmentálně zatížené modelové oblasti Pezinok

  Správa Národního parku Podyjí: Komplexní projekt pozemního laserového skenování povrchu i podzemních pseudokrasových prostor lokality Ledové sluje

  Ústav fyziky Země: Experimentální skenování mikroreliéfu stěny průzkumné geologické rýhy

vybrané publikace

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 • Kuda, F. (2013): Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS. Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí, Roč. 10, s. 17-25. ISSN 1212-3560

KNIHY NEBO KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Kuda, F. , Kajzar, V., Divíšek, J., Kukutsch, R. (2014): Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách. 1. Brno, Ústav geoniky AV ČR, 2014. 53 s. ISBN 978-80-86407-50-0. 1.

PŘÍSPĚVKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

 • Kirchner, K., Kuda, F., Divíšek, J., Máčka, Z., Martínek, J., Adam, D., Kuča, M. (2014): Stržové systémy na západním okraji Brna a antropogenní impakt. In Uhlířová, H., Březina, J., Káňa, V. eds.: 20. Kvartér. Brno, 28. listopadu 2014. Ústav geologických věd PřF MU, s. 32-33.
 • Kněžínek, K., Kuda, F., Lejska, S. (2014): Hledání pramenů řeky Punkvy. In Ščučka, J., Kolcun, A., Dudková, E. eds.: Ph.D. Workshop 2014 Proceedings. Ostrava, Brno, 12. a 13. září 2014. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, s. 30. ISBN 978-80-86407-52-4
 • Kirchner, K., Kuda, F., Máčka Z. (2014): To the knowledge of erosional system in the Bosonožský hájek area westward of Brno. In Marek, T., Raška, P., Dolejš, M. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Teplice, 23.-25. dubna 2014. Geomorfologický sborník 12, s. 37-38. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Ústí nad Labem, Praha 2014 ISBN 978-80-7414-712-8
 • Kirchner, K., Havlíček, M., Kuda, F. (2014): Typy reliéfu jako základ krajiny Národního parku Podyjí. In Herber, V. ed.: Fyzická geografie a krajinná ekologie - Fyzickogeografický sborník 12. Příspěvky z 31. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 5. a 6. února 2014 v Brně. s. 47-63, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7517-7
 • Kuda, F., Divíšek, J. Kirchner, K. (2013): Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic. In Máčka, Z., Havlíček, M., Demek, J., Kirchner, K. eds.: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Mikulov, 24.-26. dubna 2013. Geomorfologický sborník 11, s. 22-23. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita, Ostrava, Brno 2013 ISBN 978-80-86407-37-1
 • Kuda, F., Divíšek, J. (2013): Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu. In Herber, V. ed.: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník 11. Příspěvky z 30. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 6. a 7. února 2013 v Brně. s. 165-170, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-6603-8 9

VÝZKUMNÉ ZPRÁVY

 • Kuda, F. (2015): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování základů šibenice u obce Lomnice. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 10 s.
 • Kuda, F. (2014): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování útvaru Pravčická brána. Brno: KolejConsult & servis, spol. s r.o, 14 s.
 • Kuda, F. (2014): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování objektu pěchotního bunkru OP-S10 u Opavy. Brno: Univerzita Palackého Olomouc, 6 s.
 • Kuda, F. (2012): Technická zpráva z Pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje, NP Podyjí, etapa 2012. Brno: Správa Národního parku Podyjí, 4 s.