Mgr. Eva Kallabová, Ph.D.,  *1974 v Třebíči

  Specializace: regionální geografie, geografie sídel a urbánní geografie, environmentální historie

vzdělání

  1992 -1997 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium oboru „Geografie a kartografie se zaměřením socioekonomická geografie”

  1996 - 1997 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, doplňující studium zaměřené na získání pedagogické způsobilosti k výchovně vzdělávací činnosti na školách

  1997 - 2004 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, postgraduální studium oboru „Regionální geografie a regionální rozvoj“.
  Disertační práce: Sociálně geografické souvislosti panelových sídlišť a problémy jejich vývoje v České republice

profesní činnost

  1998 - doposud Ústav geoniky Akademie věd ČR Ostrava, v.v.i., oddělení environmentální geografie Brno - vědecká pracovnice

grantové projekty

 • 2008 - 2010  Využití větrné energie : Hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS (GA AV ČR 703– KJB 700 860 801)
 • 2007-2008 Jihomoravský kraj – Podpora nadaných žáků v rámci SOČ – 396/78/10 – Cyklistická doprava v Brně: charakteristika, infrastruktura, omezení a využití

grantové projekty - členka řešitelského týmu (od roku 2005)

 • 2010 – 2012 Informační platforma pro kulturní krajinu (CZ.1.07/2.4.00/12.0011)
 • 2006 – 2008 Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a environmentální aspekty (GA ČR GA205/06/1024)
 • 2006 – 2008 Historické povodně v České republice ve středoevropském kontextu: jejich dokumentace, hodnocení a impakty (GA AV ČR IAA300860601)
 • 2005 - 2006 Sustainable development of small cities (program Kontakt 17/200506 MŠMT ČR – Slovinsko)
 • 2004 – 2006 Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst (GA ČR 205/04/0075)
 • 2003 – 2006 Geografie malých měst Grant: GA AV ČR IAA3086301
 • 2002 – 2005 Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (EVK4-CT-2002-00086, 5. rámcový program EU)

hospodářské smlouvy

  2010
 • Munzar, J. – Deutsch, M. – Ondráček, S. – Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 4, p. 2-10.

 • 2009
  Fotovizualizace větrných elektráren pomocí nástrojů GIS a GPS v zájmovém území Břidličná
  Geografický obraz zájmové oblasti Jaderné elektrárny Temelín
 • 2008
  Zpracování podkladů pro strategický plán rozvoje města Modřice
  Integrovaný plán rozvoje měst Český Těšín a Přerov
 • 2007
  Šetření veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie

vybrané publikace

  2009
 • Hrádek, M., Kallabová, E. (2009): Medieval Villages Deserted By Reason Of Floods: Climatic Changes Or Human Impacts? (Examples From Czech Republic). Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation (International Conference Proceedings), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, p. 372 - 376. ISBN 978-954-07-2900-8
 • Frantál, B., Kallabová, E., Kunc, J. (2009): The „Wind Tourism“ in the Czech Republic: situation and prospects. In: Zelenska, I. A. et al. (eds.): Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research, No. 6. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, p. 392-396. ISBN 978-966-475-220-3.
 • Kallabová, E., Frantál, B., Nováková, E. (2009): Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času. In: Historická geografie, 35, Praha: Historický ústav AV ČR, 379-396. ISSN 0323-0988
 • Kallabová, E., Navrátil, J., Zemanová, V.: Cycle transport in cities – best practices in western Europe compared to the situation in Brno (Czech Republic). Moravian Geographical Reports Vol. 17, No. 2, s. 16-27. ISSN 1210-8812
 • Kuča, M., Kirchner, K., Kallabová, E.: Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika). In: Ve službách archeologie, roč. 11, č. 1 (2009), s. 38-42. ISSN 1802-5463
 • Munzar, J., Ondráček, S., Kallabová, E.. Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených. In: Historická geografie, 35, Praha: Historický ústav AV ČR, 359 - 378. ISSN 0323-0988
 • Navrátil, J., Martinát, S., Kallabová, E. (2009): Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas. Agricultural Economics 55, 10, s. 508-518. ISSN 0139-570X
 • Kallabová, E. (ed.), Ira, V. (ed.): Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts. Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2009. 19 s. ISBN 978-80-86407-75-3.


 • 2008
 • Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol. (2008): Změny regionálních struktur v České a Slovenské republice. ÚGN AV ČR, v.v.i. a UP Olomouc, Brno, 128 s.
 • Máčka, Z., Kallabová, E. (2008): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Edice Geomorfologický sborník, číslo 7, ÚGN Brno, 63 s.
 • Kallabová, E., Munzar, J. (2008): Historické povodně na příkladech z řeky Dyje. In Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. a kol.: Změny regionálních struktur v České a Slovenské republice. ÚGN AV ČR, v.v.i. a UP Olomouc, Brno, s. 32 – 37 + CD příloha s plnou verzí (9 s.)
 • Frantál, B., Kallabová, E. (2008): Perception and public opinion of wind power plants. In Svatoňová, H. a kol.: Geography in Czechia and Slovakia, theory and practice at the onset of 21st century. MU Brno, s. 139 – 143
 • Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A., a kol. (2008): Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Univerzita Palackého Olomouc, 181 s. , Ismn 978-80-244-1928-2
 • Kirchner, K., Kallabová, E., Kuča, M. (2008): Vybrané aspekty prehistorického a historického ovlivnění reliéfu severozápadního okolí Brna. In.. Herber, V., ed.: Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. MU Brno, s. 274-280. ISBN 978-80-210-4780-8
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K. a kol. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia geographica 99, Brno, 107 s., ISSN 0578-1247


 • 2007
 • Kallabová, E. (2007): Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia. In Lampič, B., Špes, M. (eds.): Sustainable development of small towns. Ljubljana, Brno, s. 99 – 110, ISBN 978-961-237-212-5
 • Navrátil, J., Kallabová, E., Martinát, S. (2007): Změny venkova v suburbánních oblastech. In Inproforum 2007, Ekonomická fakulta JČU, České Budějovice, s. 423-427. ISBN 978-80-7394-016-4Lacina, J., Kirchner, K., Kallabová, E.: Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska. In Fyzická geografie VII, Přírodovědecká fakulta MU, Brno 2007, s. 69 – 73, ISBN 978-80-210-4508-8
 • Hrádek, M., Kallabová, E.: Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy. In Fyzická geografie VII, Přírodovědecká fakulta MU, Brno 2007, s. 74-80, ISBN 978-80-210-4508-8
 • Kallabová, E. (ed.), Frantál, B. (ed.) - Klusáček, P. (ed.)(2007):Regions, Localities and Landscapes in New Europe. [Regiony, lokality a krajiny v nové Evropě.]
 • Brno : Institute of Geonics AS CR, v.v.i, 2007. ISBN 978-80-86407-24-1


 • 2006
 • Kallabová, E., Bílek, J. (2006): The Historical Background and Current Situacion of Mass (Industrial) Forms of Housing in the Ostrava Region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, ÚGN Brno, Vol. 14, No. 2, p. 27 - 42
 • Munzar, J., Deutsch, M., Elleder, L., Ondráček, S., Kallabová, E., Hrádek, M. (2006): Historical Floods in central Europe and their Documentation by means of Floodmarks and other epigraphical Monuments. Moravian Geographical Reports, ÚGN Brno, Vol. 14, No. 3, p. 26 – 44, . ISSN 1210-8812
 • Vaishar, A., Cetkovský, S., Kallabová, E., Klusáček, P., Kolibová, B. , Lacina, J., Mikulík, O., Zapletalová, J. (2006). Urban Environment in European Big Cities. Moravian Geographical Reports. Roč. 14, č. 1 (2006), s. 46-62. ISSN 1210-8812
 • Kallabová, E., Munzar, J. (2006): Extrémní hydrologické jevy v krajině. Venkovská krajina. Slavičín, 2006 s. 95-98. ISBN 80-239-7166-2.
 • Hesková, M., Dvořák,V., Felligová, E., Kallabová, E., Navrátil, J. a kol (2006): Kooperace II – forma rozvoje regionálního trhu. Jihočeská univerzita, Profess consulting, České Budějovice, 91 s. ISBN 978-80-7259-054-4


 • 2005
 • Kallabová, E., Cetkovský, S., Lampič, B. (2005): Ajdovščina, Ravne na Koroškem, Brežice – stručný geografický obraz tří malých slovinských měst. In Vaishar, A.: Geografie malých měst. Ústav geoniky AV ČR Brno, 2005, s. 82 – 98, ISBN 80-86407-07-1
 • Kallabová, E.: Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur. In Geografický časopis 4/2004, Bratislava 2004, s. 337 – 350, ISSN 0016-7193
 • Kallabová, E., Frantál, B. (2005): Use of telecommunication and information technologies by inhabitants of smll moravian towns. Moravian geographical reports, Vol. 13, Nr. 1, Ústav geoniky AV ČR Brno, s. 25 – 36, ISSN 1210 - 8812
 • Kallabová E. - Cetkovský, S. (2005): Přístupy k percepci kvality bydlení v urbánních strukturách. In: Sborník z XIII. mezinárodné geografické konferencie, Geographical aspects of central European space, 6. - 7.9. 2005, Brno. ISBN: 80-210-3759-8
 • Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J.: Geography in Europe of Regions. Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 151 s. ISBN 80-86407-06-3
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E. a kol. (2005): Geografie malých měst 2005. Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2005. 112 s. ISBN 80-86407-07-1

zájmy

  chalupaření, tenis, pohyb na lyžích, po vodě, po horách, cestování ve starých autech, pletení košíků a spousta dalších činností … :o)