RNDr. Jan Divíšek

  Zaměření: Biogeografie, ekologie společenstev, biodiverzita, prostorové modelování, makroekologie, laserové skenování

vzdělání

  od 2008 Ph.D. studium oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu Př. f. Masarykovy univerzity (školitel: dr. M. Culek)

  2006-2008 Mgr. v oboru Učitelství biologie a geografie a kartografie na Ústavu botaniky a zoologie a na Geografickém ústavu Př. f. Masarykovy univerzity

  2003-2006 Bc. v oboru Biologie a geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání na Ústavu botaniky a zoologie a na Geografickém ústavu Př. f. Masarykovy univerzity

pracovní zkušenosti

  od 2014 Odborný pracovník Ústavu botaniky a zoologie Př. f. Masarykovy univerzity

  od 2012 Odborný pracovník Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR v.v.i.

  2010-2013 Odborný pracovník Geografického ústavu Př. f. Masarykovy univerzity

grantové projekty

  od 2014 Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) Centrum excelence: Plant diversity analysis and synthesis centre (GA ČR GB14-36079G, člen realizačního týmu, hlavní řešitel: M. Chytrý)

  2010-2013 Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) (OPVK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0222, člen realizačního týmu, hlavní řešitel: P. Daněk)

  2010 Inovace předmětu Z0005 Biogeografie (FRVŠ 2209/2010/G4, hlavní řešitel)

  2008-2010 Výuková centra - moderní a on-line forma vzdělávání (OPVK č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057, externí spolupracovník, hlavní řešitel: LSG, o. p. s.)

vybrané publikace

publikace s IF

 • Divíšek, J., Chytrý, M., Grulich, V. & Poláková, L. (2014): Landscape classification of the Czech Republic based on the distribution of natural habitats. Preslia.
 • Divíšek, J., Zelený, D., Culek, M. & Šťastný, K. (2014): Natural habitats matter: Determinants of spatial pattern in the composition of animal assemblages of the Czech Republic. Acta Oecologica

monografie a učebnice

 • Culek, M., Grulich, V., Laštůvka, Z. & Divíšek, J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. MUNI press. Brno.
 • Divíšek, J. & Culek, M. (2013): Biogeografie. Druhé vydání. Elportál, Brno: Masarykova univerzita.
 • Divíšek, J., Culek, M. & Jiroušek, M. (2010): Biogeografie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita.

konferenční příspěvky

 • Divíšek, J., Zelený, D., Culek, M. & Šťastný, K. (2013): How is broad-scale distribution pattern in different animal groups explained by climate, natural habitats and land-cover while accounting for spatial autocorrelation? In 7th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Gesellschaft für Ökologie, Göttingen, Germany.
 • Kuda, F., Divíšek, J. & Kirchner, K. (2013): Terrestrial laser scanning applied to geomorphological and speleological research of the Locality Ledove sluje (Ice Caves) in Podyji National Park, Czech Republic. In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013.
 • Divíšek, J. (2012): Diverzita krajiny České republiky – možnosti jejího stanovení. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 10, Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. s. 94-98.
 • Divíšek, J. & Littnerová, S. (2011): Chorotypes as a tool for distribution pattern assessment. In Bryja, J., Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17. –18. února 2011. Brno.
 • Divíšek, J. & Culek, M. (2011): Výuka biogeografie na Geografickém ústavu MU. In Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 9, Fyzická geografie a životní prostředí. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. s. 136–141.
 • Divíšek, J. (2009): Use of Animal Model Groups for Biogeographic Differentiation of the Landscape – Case Study. In ÚGN Ph.D. Workshop 2009 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics AS CR. s. 66–71.