Bc. Stanislav Chudáček, narozen 24. března 1990

  Specializace:
 • cestovní ruch v rámci lokálně kontextové služby v prostorách rozšířené reality
 • programování

vzdělání

  photo of Chudacek

  2014: Bc. - Vysoká škola obchodní a hotelová, obor Management cestovního ruchu.
  bakalářská práce: Možnosti prezentace turistických lokalit formou konceptu Location-Based Services v mobilních aplikacích

  2014 - dosud: Vysoká škola obchodní, obor Management cestovního ruchu.
  diplomová práce: Dynamická aplikace pro tvorbu POI v turistických lokalitách formou konceptu Location-Based Services

zaměstnání

  od 2016: Ústav Geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Brno (doktorand)

  2012 – 2014: Vysoká škola obchodní a hotelová (odborný asistent)

grantové projekty

  2016 - 2017: Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services (TD03000079)

  2012 – 2014: SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové : INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace (OP VK, Ipo) – člen řešitelského týmu

Přehled publikací

 • Malý, J., Krejčí, T., Trojan, J., Chudáček, S., Nováková, E. (2017): Dynamization of spatial data using location based services: Tourist potential of industrial heritage. In: Klímová, V., Žítek, V.: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 1. vydání, s. 715–722. ISBN: 978-80-21-8586-2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93
 • Chudáček, Stanislav et al. Kuřimsko. In Jan Trávníček a Jakub Trojan. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj v korporátní sféře: udržitelnost restauračních zařízení v turistické oblasti Brno a okolí. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014. 45 s., s. 11-15. ISBN 978-80-87300-59-6.